Modern Hebrew Vocab - Part 06 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 06 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 06 of 26 Deck (500):
1

התאוריה

hate'orya the theory

2

בשלהי

beshilhei at the end of

3

אוניברסיטת

universitat university of

4

המדעי

hamada'i the scientific

5

הורמון

hormon hormone

6

בסמים

besamim [in] drugs; basamim [in] the drugs

7

השחפת

hashakhefet the tuberculosis

8

הרגשתי

hirgashti I felt / I sensed

9

לישון

lishon to sleep

10

הלכתי

halakhti I walked / I went

11

יכלה

yakhla could (f.s.)

12

שמא

shema lest / perhaps

13

הציגה

hetsiga introduced / displayed / presented / exhibited (f.s.)

14

רחוק

rakhok far (m.s.)

15

צעדים

tsa'adim steps

16

חבל

khevel rope; khaval it's a pity

17

קלה

kala easy / light weight (f.s.)

18

השדה

hasade the field

19

נראו

nir'u were seen / looked (pl.)

20

החלטה

hakhlata decision

21

דרכה

darka her way

22

מעץ

me'ets of wood / from a tree

23

מטה

mata down; mate stick; mita bed

24

לראש

larosh to/for the head; lerosh to/for a head

25

הדיון

hadiyun the discussion

26

הרשות

hareshut the permission; harashut the authority

27

לחוק

lekhok to a law; lakhok to the law

28

התקבלה

hitkabla was accepted (f.s.)

29

התעופה

hate'ufa the aviation

30

סגן

sgan deputy / vice

31

מפתח

mafteakh key; mefateakh develop (m.s.)

32

מסיבות

mesibot for reasons / parties

33

עוסק

osek deals / engages / works (m.s.)

34

עברי

ivri Hebrew (adj.)

35

האירועים

ha'eru'im the events

36

הכיר

hikir knew / recognized (m.s.)

37

בניסיון

benisayon under trial / [in] experience / in an attempt

38

סכום

s'khum sum

39

משא

masa burden / load; masa [umatan] negotiation

40

שילוב

shiluv combination

41

שאלת

she'elat question of; sha'alta you asked (m.s.); sha'alt you asked (f.s.)

42

עזב

azav left (m.s.)

43

הועבר

hu'avar was passed / was transferred (m.s.)

44

הפיתוח

hapituakh the development

45

החשוב

hakhashuv the important

46

במדינת

bimdinat in the state of

47

בבניין

bebinyan in a building / in the building [of]; babinyan in the building

48

דרומה

daroma to the south

49

הקרבות

hakravot the battles; hakervot that/who are getting close / that/who approach (f.pl.)

50

שטחים

shtakhim areas / fields / territories

51

הלוחם

halokhem the warrior

52

חוקית

khukit legal (f.s.) / legally

53

חברתי

khevrati social (m.s.); khaverti my friend (f.s.)

54

היריב

hayariv the rival / the opponent / the enemy (m.s.)

55

מאבק

ma'avak struggle / fight / conflict

56

דעות

de'ot opinions

57

הטוענים

hato'anim who claim / that/who charge / that/who load (m.)

58

רחבה

rekhava wide (f.s.); rakhava square

59

נתפס

nitpas was/is caught / was/is perceived (m.s.)

60

למד

lamad studied / learned (m.s.); lamed teach (m.s. imperative) / learns (m.s.)

61

הקומוניסטי

hakomunisti the communist (m.s.)

62

בקשר

bekesher in connection / in relation / in contact / regarding

63

סמך

samakh relayed / counted [on]

64

נאמר

nomar we will say / let us say / let us suppose

65

מחלוקת

makhloket disagreement

66

ומשם

umisham and from there

67

עשויה

asuya might / made of (f.s.)

68

המקומית

hamekomit the local (f.s.)

69

השוליים

hashulayim the margins / the edges / the fringe

70

הכלל

haklal the rule / all

71

הטמפרטורה

hatemperatura the temperature

72

גיל

gil age / joy

73

בור

bor hole / pit; bur ignorant / fallow

74

בארגון

be'irgun in an organization / in organizing; ba'irgun in the organization

75

ובית

uvait and a house / and a home

76

קשרי

kishrei ties of / bonds of / links of / connections of

77

עתיד

atid future

78

במקור

bemakor [in] a source / by a beak; bamakor originally / by the beak

79

בדרכים

badrakhim on the road

80

היקוות

hikavut collection (of liquid) / drainage

81

המוסד

hamosad the institute / the Mossad (the Israeli intelligence agency)

82

זהות

zehut identity

83

מציין

metsayen note / mark / indicate (m.s.)

84

יוצר

yotser creates (m.s.) / creator / artist / maker; yutsar was produced / was made

85

מאפשרת

me'afsheret enables / facilitates (f.s.)

86

ירוק

yarok green (m.s.)

87

ובכל

uvkhol and in all

88

הצהריים

hatsohorayim noon

89

ישר

yashar straight / honest (m.s.)

90

פניו

panav his face

91

אישר

isher approved / confirmed (m.s.)

92

מתו

metu died (pl.)

93

לזמן

zmanit temporary (f.s.) / temporarily

94

הסביר

hisbir explained (m.s.); hasavir the reasonable / the likely (m.s.)

95

שעליו

she'alav on whom / on which / about whom / about which (m.s.)

96

השער

hasha'ar the gate

97

הסמוך

hasamukh the near / the confident (m.s.)

98

ברציפות

birtsifut continuously

99

לערוך

la'arokh to edit / to arrange / to hold

100

הצד

hatsad the side

101

הסכים

hiskim agreed (m.s.)

102

בלב

belev in a heart; balev in the heart

103

בפתח

befetakh at the beginning of / at a doorway / in an opening; bapetakh at the door / in the opening

104

בצבע

betseva in color; batseva [in] the color

105

נדיר

nadir rare (m.s.)

106

לציבור

letsibur to the community of; latsibur to the public

107

הצדק

hatsedek the justice

108

הנוכחי

hanokhekhi the present / the current

109

בקלות

bekalut easily

110

רכב

rakhav rode (m.s.); rekhev vehicle

111

מוחלט

mukhlat decisive / definite / total (m.s.)

112

לתקופה

letkufa to/for a period / to/for an era; latkufa to/for the period / to/for the era

113

לפתח

lefateakh to develop

114

לרגל

laregel to/for the leg; [aliya] laregel pilgrimage; leregel to/for a leg / on the occasion of / because of; leragel to spy

115

תמיכה

tmikha support

116

תמונה

tmuna picture

117

פרקים

prakim chapters / joints

118

המטרה

hamatara the goal / the target

119

התגלו

hitgalu were discovered

120

הנמצאים

hanimtsa'im that are found / that are [at] (m.pl.)

121

גורמת

goremet causes (f.s.)

122

נותרה

notra was left (f.s.)

123

צבאו

tsva'o his army; tsav'u crowded

124

החופשית

hakhofshit the free (f.pl.)

125

שליטה

shlita control

126

העברת

ha'avarat passing of / transfer of

127

חתם

khatam signed (m.s.)

128

עמדות

amadot positions

129

ביטול

bitul cancellation

130

תקף

takaf attacked (m.s.); takef valid (m.s.)

131

האזרח

ha'ezrakh the citizen (m.s.)

132

לספק

lesapek to supply / to provide

133

בפעולות

bif'ulot in actions

134

לקבוע

likbo'a to determine / to set

135

שבט

shevet tribe; Shvat the fifth month in the Jewish calendar

136

מופיעים

mofi'im appear / perform (m.pl.)

137

מפקדת

mifkedet the headquarters of

138

זיהוי

zihui identification

139

השתתף

hishtatef participated (m.s.)

140

בתפקיד

betafkid in a role of; batafkid in the role of

141

התיישבות

hityashvut settlement

142

המרחק

hamerkhak the distance

143

קיום

kiyum existence / survival / holding of / fulfillment of

144

תחומים

tkhumim fields / areas / ranges

145

הסגנון

hasignon the style / the manner

146

בפרס

bifras [receive] an award / [win] a prize; bapras [receive] the award / [win] the prize

147

החומרים

hakhomarim the materials

148

האדונים

ha'adonim the masters / Mr. (pl.)

149

מחר

makhar tomorrow

150

וכעת

veka'et and now

151

המלכות

hamalkhut the kingdom / the kingship; hamalkot the queens

152

מפה

mapa map

153

ודאי

vadai certainly / of course; vada'i certain / undoubted

154

הכסף

hakesef the money

155

הפרחים

haprakhim the flowers

156

לילדים

leyeladim for children; layeladim for the children

157

הצהיר

hits'hir stated / declared (m.s.)

158

מחשבה

makhshava thought

159

לדבריו

lidvarav according to him

160

בלא

belo without

161

כשהיא

keshehi when she

162

הולכת

holekhet walk / go (f.s.)

163

הקטנה

haktana the small / the little / reduction / minimizing (f.s.)

164

מוזיקה

muzika music

165

מכה

maka hit / stroke / blow

166

מביא

mevi bring (m.s.)

167

מנסה

menase try (m.s.)

168

שאינה

she'eina that is not / that is not here (f.s.)

169

התוצאה

hatotsa'a the result / the outcome / the consequence

170

בפי

befi in my mouth / in the mouth of

171

לאתר

le'atar to a site; la'atar to the site; le'ater to locate

172

להישגים

lehesegim to/for achievements

173

להרוג

laharog to kill

174

אינסולין

insulin insulin

175

אורח

oreakh guest / visitor; orakh way / manner

176

בתו

bito his daughter

177

בשיטה

bashita [by] the method; beshita [by] a method

178

נטען

nit'an was loaded / was claimed / we will claim

179

מתקדמים

mitkadmim advance / advanced (m.pl.)

180

מפעל

mif'al plant / factory

181

לאנשי

le'anshei to the people of / for the people of

182

אמן

amen amen; oman artist; iman their mother (f.)

183

כלשהי

kolshehi any / of any kind (f.s.)

184

התרחש

hitrakhesh happened (m.s.)

185

גדלים

gdelim growing (m.pl.); gdalim sizes

186

סיבה

siba reason

187

הלאומנים

hale'umanim the nationalists

188

פלישה

plisha invasion

189

בלחימה

belekhima in combat; balekhima in the combat

190

תוכניתו

tokhnito his plan / his program / his layout

191

נעצרו

ne'etsru were stopped / were arrested

192

הוועדה

hava'ada the committee / the commission

193

הסיבות

hasibot the reasons

194

איחוד

ikhud union

195

אוכלוסייה

ukhlusiya population

196

מאמץ

ma'amats effort

197

המלוכה

hamelukha the kingdom / the kingship

198

המקומי

hamekomi the local (m.s.)

199

באזורי

be'ezorei in the areas of

200

גדודי

gdudi regimental; gdudei regiments of

201

במשקל

bemishkal a weight of / by weight

202

חלקית

khelkit partially

203

האישי

ha'ishi the personal / the private (m.s.)

204

החרב

hakherev the sword

205

בדמוקרטיה

bedemokratya in democracy; bademokratya in the democracy

206

מחלת

makhalat disease of

207

מהתקופה

mehatkufa from the period / from the era

208

מנגנון

manganon system / mechanism

209

לפעילות

lape'ilut to/for the activity; lepe'ilut to/for an activity

210

ומאוחר

veme'ukhar and late

211

שחמט

shakhmat chess

212

אפקט

efekt effect

213

הינם

hinam they are / are (m.)

214

השתמש

hishtamesh used (m.s.)

215

הפילוסוף

hafilosof the philosopher

216

ההיסטורי

hahistori the historical (m.s.)

217

הדמויות

hadmuyot the shapes / the figures / the characters

218

רמות

ramot heights / levels

219

ציורי

tsiyuri artistic / figurative

220

בדגל

bedegel [in] a flag; badegel [in] the flag

221

הבימה

habima the stage

222

הציונות

hatsiyonut Zionism

223

רשימה

reshima list

224

להפקת

lehafakat for the production of

225

אקלים

aklim climate

226

האוניברסיטה

ha'universita the university

227

מדעי

mada'i scientific

228

לימודיו

limudav his studies

229

בתחרות

betakharut in competition; batakharut in the competition

230

ארסנל

arsenal arsenal

231

חן

khen grace / charm

232

והנה

vehine and here is

233

חפץ

khefets object; khafets want (m.s.); khafats wanted (m.s.)

234

רעה

ra'a bad (f.s.) / grazed (sheep) (m.s.)

235

לבד

levad alone

236

כליל

klil totally / entirely / completely

237

משרה

misra job / position; mishra marinade; mashre inspires / induces / marinades (m.s.); mashra inspires / induces / marinades (f.s.)

238

בתוכו

betokho inside him/it

239

טעם

ta'am flavor / taste / reason; ta'am tasted (m.s.)

240

הכהן

hakohen the priest / the Cohen

241

העלה

he'ela raised / increased / lifted / brought up (m.s.)

242

נותן

noten gives (m.s.)

243

ונראה

venir'e and it seems / and visible / and apparent / and we will see; venir'a and seemed / and was visible / and was apparent

244

החולה

hakhole the patient / the sick

245

הגברים

hagvarim the men

246

לכבוד

likhvod for / in honor of / on the occasion of

247

עור

or skin

248

מגרש

migrash field / yard

249

לפתוח

liftoakh to open

250

ואולם

ve'ulam but/ however / and a hall

251

הגשר

hagesher the bridge

252

רצח

retsakh murder; ratsakh murdered (m.s.)

253

שדות

sadot fields

254

עזרה

ezra help / assistance / aid

255

כהה

kehe dark

256

הוציא

hotsi spent / took out / published (m.s.)

257

הצמחים

hatsmakhim the plants

258

הסמוכים

hasmukhim the near / the confident (m.pl.)

259

דור

dor generation

260

נושאים

nos'im subjects / carriers / carry / marry (m.pl.)

261

משרדי

misradi my office / clerical / ministerial; misradei the offices of; misradai my offices

262

מחסור

makhsor shortage / lack / deficiency

263

מגלה

megale discovers (m.s.)

264

קדם

kedem old / ancient / east; kadam preceded; kdam pre-

265

אגם

agam lake

266

המשורר

hameshorer the poet

267

השרירים

hashririm the muscles

268

העבר

ha'avar the past; ha'aver pass / transfer (m.s. impertaive)

269

הרשמי

harishmi the official

270

בנשק

beneshek with weapon; baneshek with the weapon

271

צור

tsur rock / cliff

272

נהג

nahag driver / drove / used to (m.s.)

273

נדרש

nidrash required

274

לניצחון

lenitsakhon to/for a victory; lanitsakhon to/for the victory

275

כבשו

kavshu occupied / conquered (pl.)

276

קורבנות

korbanot victims

277

החומות

hakhomot the walls

278

גנרל

general general

279

בוצעו

buts'u were performed

280

מפקדי

mefakdei the commanders of; nifkadei the censuses of / the musters of

281

לכיבוש

lekibush to an occupation; lakibush to the occupation

282

תומכי

tomkhei the supporters of

283

לשלוט

lishlot to rule / to control

284

למטרות

lematarot to/for goals / to/for targets; lamatarot to/for the goals / to/for the targets; lematrot to/for the goals of / to/for the targets of

285

הכיכר

hakikar the square / the loaf

286

מתח

metakh tension / suspense / voltage / trapeze; matakh stretched (m.s.)

287

חל

khal occurs

288

הקשרים

haksharim the ties / the bonds / the links / the connections; heksherim contexts

289

הכרזת

hakhrazat the proclamation of / the announcement of / the declaration of

290

מתקדם

mitkadem advance / advanced (m.s.)

291

מחבר

mekhaber connects / links / author (m.s.); makhber connector; mekhaver from a friend

292

לשינוי

lashinui to/for the change; leshinui to/for a change

293

לזהות

lezahot to identify

294

פסל

pesel statue / sculpture; pasal sculptor / rejected / disqualified (m.s.)

295

המונח

hamunakh the term / that is placed / that is laid / that is lying

296

המקובל

hamekubal the accepted / the conventional / the popular (m.s.)

297

הספרות

hasifrut the literature; hasaparut the hairdressing; hasfarot the digits

298

טלוויזיה

televizya television

299

ממוצע

memutsa average (m.s.)

300

שזכה

shezakha that/who won (m.s.)

301

שכבות

shkhavot layers

302

פגיעות

pgi'ot hits / impacts / damages / offenses

303

השפות

hasafot the languages / the edges

304

האש

ha'esh the fire

305

הכתיבה

haktiva the writing;

306

Hebrew

Transliteration English

307

הבדלים

hevdelim differences

308

הריצה

haritsa the run; heritsa ran [something] (f.s.)

309

מוזכר

muzkar mentioned (m.s.)

310

מפלס

miflas level; mefales breaks through / levels (v.) (m.s.)

311

גופים

gufim bodies

312

המאפיינים

hame'afyenim the characteristics

313

גנטית

genetit genetic (f.s.)

314

האלמוגים

ha'almogim the corals

315

הזבובים

hazvuvim the flies

316

בקרבי

bekirbi in me

317

צחק

tsakhak laughed (m.s.)

318

מכיר

mekir recognizes / familiar with (m.s.)

319

קולי

koli my voice

320

השמים

hashamayim the sky

321

צילום

tsilum photograph / photography

322

נמסר

nimsar was delivered / was handed (m.s.)

323

שייך

shayakh belongs / relevant (m.s.)

324

במה

bame in what / how

325

קוראים

kor'im readers / read / call (m.pl.)

326

באדמה

ba'adama in the ground; be'adama in soil / in a ground

327

צמח

tsemakh plant

328

צר

tsar narrow / enemy / lays siege to / created / shaped / sorry (m.s.)

329

נשארו

nish'aru remained / were left / stayed (pl.)

330

מהרה

mehera soon

331

שבאו

sheba'u that/who came (pl.)

332

קלות

kalot easy / light weight / slightly (f.pl.)

333

ענפי

anfei branches of / fields of

334

שומר

shomer guard / keeps / protects (m.s.)

335

שחורים

skhorim black (m.pl.)

336

עסקים

asakim business

337

זמני

zmani temporary (m.) / my time

338

שנייה

shniya second

339

זכאי

zakai innocent / eligible

340

התייחס

hityakhes referred to / applied (m.s.)

341

הטילו

hetilu cast / threw / projected / laid eggs (pl.)

342

וכאשר

veka'asher and when / and while

343

חמור

khamor donkey; khamur serious / severe (m.s.)

344

אפשרית

efsharit possible (f.s.)

345

אנושי

enoshi humane (m.s.)

346

החליטה

hekhlita decided (f.s.)

347

הזכות

hazkhut the right / the privilege

348

הדומה

hadome the similar (m.s.)

349

במהרה

bimhera soon

350

רד

red come down (m.s. imperative)

351

מכאן

mikan from here

352

מסמר

masmer nail

353

לרב

larav to/for the rabbi; lerav to/for a rabbi; larov mostly / in most cases / usually

354

לנוע

lanu'a to move

355

שהביאו

shehevi'u that/who brought (pl.)

356

קשת

keshet arch / bow / rainbow / curvature; kashat Sagittarius

357

קרקע

karka soil / ground / land

358

פרצו

partsu broke into / broke out / burst (pl.)

359

עלילה

alila plot / deed / libel / false charge

360

אובדן

ovdan loss

361

אוסף

osef collection; osef collect (m.s.)

362

כישלון

kishalon failure

363

המזרחית

hamizrakhit the eastern (f.s.)

364

הבשר

habasar the meat

365

דמיון

dimyon imagination / fantasy / resemblance

366

גול

gol goal

367

סיפורים

sipurim stories

368

נע

na moves (m.s.)

369

כשיר

kashir qualified / eligible / able

370

תגבורת

tigboret reinforcement / contingent

371

השבויים

hashvuyim the prisoners (of war)

372

נסוגו

nasogu withdrew / retreated (pl.)

373

הרוגים

harugim casualties

374

מטוסים

metosim airplanes

375

הקצינים

haktsinim the officers

376

מפרץ

mifrats bay

377

הוצאו

huts'u were spent / ware taken out / were published

378

שפות

safot languages / edges; sfot the languages of / the edges of

379

צו

tsav order

380

מלכותו

malkhuto his kingship; [hod] malkhuto His Majesty

381

הבמאי

habamai the director

382

ליברלית

liberalit liberal

383

ובראשם

uverosham and they are/were led by (m.pl.)

384

ובנוסף

uvnosaf and in addition

385

בשיתוף

beshituf in collaboration / in cooperation / in participation

386

להופיע

lehofi'a to appear / to perform

387

לבניית

livniyat for the building of

388

קטע

keta segment / section

389

המקומות

hamekomot the places

390

האמנים

ha'omanim the artists

391

לימודי

limudi of study / tutorial; limudei the studies of; limudai my studies

392

להבחין

lehavkhin to observe

393

תכונות

tkhunot characters / attributes

394

וזכה

vezakha and won (m.s.); vezaka and pure (f.s.)

395

פיצוץ

pitsuts explosion

396

עבודת

avodat work of

397

אימונים

imunim training / practice

398

המתחם

hamitkham the site / the defined area

399

הבינוני

habeynoni the medium / the mediocre

400

העיוורים

ha'ivrim the blind (pl.)

401

יציאת

yesti'at exit of

402

בתחומי

bitkhumei in the fields of / in the areas of / in the ranges of

403

הפקת

hafakat production of

404

האבל

ha'evel the mourning; ha'avel the mourner

405

אלבום

albom album

406

מרתון

maraton marathon

407

המירוץ

hameruts the race

408

הסיף

hasayif the sward / the fencing

409

מאומה

me'uma nothing

410

הכבוד

hakavod the honor / the glory / the respect / the dignity

411

הנסיכה

hanesikha the princess

412

בהחלט

behekhlet certainly

413

הקן

haken the nest

414

יבוא

yavo will come (m.s.)

415

תוכל

tukhal you will be able / she will be able

416

עשתה

asta did (f.s.)

417

השחרור

hashikhrur the liberation

418

רצו

ratsu wanted (pl.); ratsu ran (pl.)

419

כתוב

katuv written (m.s.); ktov write (m.s. imperative)

420

הראה

her'a showed (m.s.)

421

יורד

yored goes down / comes down / descends / decreases (m.s.)

422

לפניו

lefanav before him / in front of him / to/for his face

423

עוברים

ovrim pass / cross / go through (m.pl.)

424

הכריזה

hikhriza proclaimed / announced / declared (f.s.)

425

הבעיה

habe'aya the problem

426

נוח

noakh comfortable (m.s.)

427

יחדיו

yakhdav together

428

לוותר

levater to give up / to waive

429

לחיים

lekhayim for life / to life; lekhayim cheers; lakhayim to the life / for the life / for the living

430

פינוי

pinui evacuation

431

גופו

gufo his body

432

בכנסת

bakneset at the Knesset

433

מנהל

menahel manager / manages (m.s.); minhal administration / management

434

להתייחס

lehityakhes to refer

435

דרומית

dromit southern (f.s.)

436

גבולות

gvulot borders / limits

437

מטרה

matara goal / target

438

לשלב

leshalev to combine / to integrate; lashalav to/for the stage / to/for the phase / to/for the rung; leshalav to/for a stage / to/for a phase / to/for a rung

439

לדרום

ladarom to the south; ledarom to the south; lidrom to the south of

440

וידאו

vidyo video

441

שחרור

shikhrur liberation / release

442

פגעו

pag'u hit / damaged / offended (pl.)

443

איי

iyei the islands of

444

המוזיקה

hamuzika the music

445

המקרים

hamikrim the cases / the events / the incidents

446

הקדוש

hakadosh the holy (m.s.)

447

הכניסה

haknisa the entrance; hikhnisa inserted / entered (f.s.)

448

הספורט

hasport the sport

449

בראיון

bere'ayon in an interview; bare'ayon in the interview

450

בצורות

betsurot in shapes / in forms; batsurot in the shapes / in the forms

451

בסביבה

basviva in the area

452

מתקפה

mitkafa attack

453

הדיוויזיה

hadivizya the division

454

הביצורים

habitsurim the fortifications

455

במחנות

bemakhanot in camps / in groups; bamakhanot in the camps / in the groups

456

החוקה

hakhuka the constitution

457

במערכה

bema'arakha in a battle / in a campaign / in an act; bama'arakha in the battle / in the campaign / in the act

458

לברית

lebrit for a pact / for a alliance / for a covenant / for a circumcision; labrit for the pact / for the alliance / for the covenant / for the circumcision

459

החזיקו

hekheziku held / kept / owned (pl.)

460

עסקו

asku dealt / engaged / worked (pl.)

461

הידועה

hayedu'a the known (f.s.)

462

בכיוון

bekivun in a direction / in an adjustment / in tuning; bakivun the the direction / in the adjustment / in the tuning

463

ממלכת

mamlekhet the kingdom of

464

מסמכים

mismakhim documents

465

ואילך

va'eilakh [from now] on

466

שקיבלו

shekiblu that/who received / that/who accepted (pl.)

467

עמם

amam their nation / their people; imam with them

468

טקס

tekes ceremony

469

פריצת

pritsat breakthrough of / burglary of / irruption of

470

היסטוריים

historiyim historical (m.pl.)

471

הפגיעה

hapgi'a the hit / the impact / the damage / the offense

472

גרעין

gar'in grain / nucleus

473

ביצירת

biytsirat in the formation of / in the creation of / in the artistic work of / in the composition of

474

מכיל

mekhil contains (m.s.)

475

תחומי

tkhumei fields of / areas of / ranges of

476

תאוריה

te'orya theory

477

שכתב

shekatav who wrote (m.s.) / that was written by

478

המסלול

hamaslul the course / the path / the track

479

הרבים

harabim the many (m.pl.)

480

יישוב

yishuv settlement

481

הרובע

harova the quarter

482

בתקופות

betkufot in periods / in eras; batkufot in the periods / in the eras

483

לפיתוח

lepitu'akh for development; lapitu'akh for the development

484

קולנוע

kolno'a cinema

485

בהשפעת

behashpa'at under the influence of / under the effect of

486

מדע

mada science

487

הטבעית

hativ'it the natural (f.s.)

488

הדיפלומטיה

hadiplomatya the diplomacy

489

סופרים

sofrim count (m.pl.) / authors

490

מחקרים

mekhkarim researches / studies

491

הפסלים

hapsalim the statues / the sculptures

492

בחקר

bekheker in the research of

493

בסוג

besug in a kind / in a class / in a type

494

שרירים

shririm muscles

495

הזכר

hazekher the memory; hazakhar the male

496

שריקה

shrika whistle

497

יודעת

yoda'at know (f.s.)

498

חושבת

khoshevet think (f.s.)

499

שמעתי

shamati I heard

500

אומרת

omeret say (f.s.)