Modern Hebrew Vocab - Part 10 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 10 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 10 of 26 Deck (500):
1

כחלק

kekhelek as part

2

ברמה

barama at the height / at the level; berama at a level

3

שנתיים

shnatayim two years

4

הביולוגיה

habiologia the biology

5

פחמן

pakhman carbon

6

הוסיף

hosif added (m.s.)

7

הילדים

hayladim the children

8

בבוקר

baboker in the morning

9

המשפחה

hamishpakha the family

10

המשיכה

hameshikha the pull / the attraction / the withdrawal / gravity; hemshikha continued (f.s.)

11

חומות

khomot walls

12

אחיו

akhiv his brother

13

דמות

dmut image / figure / shape / character

14

צמחים

tsmakhim plants

15

אש

esh fire

16

מנהיג

manhig leader

17

כאמור

ka'amur as aforesaid

18

פגיעה

pgi'a hit / impact / damage / offense

19

הפוליטי

hapoliti the political (m.s.)

20

נמוכה

nemukha low / short (f.s.)

21

המשטר

hamishtar the regime

22

בנייה

bniya construction

23

המהפכה

hamahapekha the revolution

24

תנועות

tnu'ot motions / movements

25

האתר

ha'atar the site

26

המקרא

hamikra the Bible / the legend

27

הפטרוסלינון

hapetrosilnon the parsley

28

הדלת

hadelet the door

29

המלכה

hamalka the queen

30

יוצא

yotse going out / coming out / goes out / comes out (m.s.)

31

עלים

alim leaves

32

גשם

geshem rain

33

איננה

einena is not / is not here (f.s.)

34

הברזל

habarzel the iron

35

בהרבה

beharbe in much / in many

36

טרם

terem before

37

השחקנים

hasakhkanim the players / the actors

38

הציג

hetsig introduced / displayed / presented / exhibited (m.s.)

39

האסלאם

ha'islam the Islam

40

דומים

domim similar / resembling (m.pl.)

41

בפיקודו

befikudo under his command

42

במבצע

bemivtsa in an operation / on sale

43

דת

dat religion

44

בפועל

bafo'al actually

45

התא

hata the cell

46

גידול

gidul growth / increase / tumor

47

באוניברסיטת

be'universitat at the university of

48

העלילה

ha'alila the plot / the deed / the libel / the false charge

49

כזאת

kazot like this (f.)

50

השחורה

hashkhora the black (f.s.)

51

ילד

yeled child (m.) / boy

52

חייב

khayav must / owes / debtor(m.s.); khiyev forced / obligated / charged (m.s.)

53

משפחה

mishpakha family

54

נמשך

nimshakh continues / continued / lasted / was pulled / was attracted / was withdrawn (m.s.)

55

עסק

asak dealt / engaged / worked (m.s.)

56

חבלה

khabala sabotage / bruising

57

הגבוה

hagvoha the high / the tall (m.s.)

58

תולדות

toldot history

59

אירועים

eru'im events

60

האור

ha'or the light (m.s.)

61

חופש

khofesh freedom

62

הידע

hayeda the knowledge

63

בהדרגה

behadraga gradually

64

ממוצא

mimotsa from an origin

65

כללו

kalelu included (pl.)

66

בכוח

beko'akh forcefully

67

מתקופת

mitkufat from the period of / from the era of

68

שימשו

shimshu were used for (pl.)

69

גישה

gisha attitude / access / approach

70

בקרבת

bekirvat close to

71

מסוימות

mesuyamot specific (f.pl.)

72

ניכרת

nikeret obvious / evident (f.s.)

73

המקורי

hamekori the original (m.s.)

74

סרט

seret movie / ribbon / strip

75

מאפיינים

me'afyenim characteristics

76

ללמוד

lilmod to learn / to study

77

עבודתו

avodato his work;

78

Hebrew

Transliteration English

79

פועלים

po'alim workers / operate (m.pl.)

80

מולקולות

molekulot molecules

81

בודאי

bevadai certainly

82

האלון

ha'alon the oak

83

למות

lamut to die

84

גבעת

giv'at hill of

85

מדוע

madu'a why

86

הנשים

hanashim the women

87

חיות

khayot living / alive (f.pl.) / animals; khayut vitality

88

כעבור

ka'avor after [time period]

89

שחור

shakhor black

90

חסר

khasar lacking (m.s.)

91

ממשלה

memshala government

92

האמינו

he'eminu believed (pl.)

93

מכונה

mekhona machine; mekhune called

94

לעיל

le'el aforementioned

95

כאחד

ke'ekhad as one

96

היחידות

hayekhidot the units / the squads / the only / the single (f.pl.)

97

השפעות

hashpa'ot effects / influences

98

הראשית

harashit the main (f.s.)

99

בנות

banot girls / daughters; bnot the girls of / the daughters of

100

בברית

bivrit pact / alliance / covenant / circumcision

101

חיילי

khayalei soldiers of

102

הצלחה

hatslakha success

103

טוען

to'en claim / argue / charge / load (m.s.)

104

נפשי

nafeshi my soul / my spirit / my life

105

נקבה

nekeva female; nikba tunnel

106

בערב

ba'erev in the evening

107

שזה

sheze that this (m.)

108

רעיון

ra'ayon idea

109

המועצה

hamo'etsa the council

110

יוכל

yukhal will be able (m.s.)

111

משטר

mishtar regime / reign

112

הליגה

haliga the league

113

האדום

ha'adom the red

114

במדינה

bemedina in a state; bamedina in the state

115

באשר

ba'asher regarding / wherever (biblical)

116

אחוז

akhuz percent / percentage / is held (m.s.); ekhoz hold (m.s. Imperative)

117

ביצע

bitsa performed / executed (m.s.)

118

בגטו

begeto in a ghetto; bageto in the ghetto

119

מנחם

menakhem comforting / comforts (m.s.)

120

חיידקים

khaydakim bacteria

121

לשוב

lashuv to return

122

נפל

nafal fell (m.s.)

123

היד

hayad the hand

124

פורסם

pursam was published / was advertised (m.s.)

125

שיעור

shi'ur lesson

126

הטובים

hatovim the good (m.pl.)

127

ראוי

ra'ui worthy of / suitable / deserving / eligible / appropriate (m.s.)

128

מוות

mavet death

129

לקח

lakakh took (m.s.)

130

נעשו

na'asu were done / became (pl.)

131

גל

gal wave

132

נאלצו

ne'eltsu were forced / were compelled

133

סירב

serav refused (m.s.)

134

מצויים

metsuyim are [at] / common / available (m.pl.)

135

לוח

lu'akh board

136

לפרוץ

lifrots to break into / to breach

137

לבעל

leva'al to an owner of / to a husband; laba'al to the husband

138

נכתב

nikhtav was written (m.s.)

139

המברק

hamivrak the telegram

140

שלטונו

shiltono his rule / his reign

141

בשבי

beshevi in captivity; bashevi in [the] captivity / in [the] prison; bishvi in captivity of

142

אזורים

azorim areas / regions / zones

143

ימינו

yemino his right; yameinu our days

144

עליית

aliyat rise of / increase of / immigration of

145

בסרט

beseret in a movie / with a ribbon/strip; baseret in the movie / with the ribbon/strip

146

עדויות

eduyot evidence (pl.) / testimonies

147

בעיות

be'ayot problems

148

חוזר

khozer returns (m.s.) / repeats (m.s.) / returning / repeating / circular

149

סוגים

sugim kinds / classes / types

150

יהודית

yehudit Jewish (f.s.)

151

אווירניים

aviraniyim aerobic (m.pl.)

152

תודה

toda thanks / gratitude

153

לכם

lakhem to you / for you (m.pl.)

154

בעד

be'ad in favor of

155

שקט

sheket silence; shaket quiet / silent (m.s.); shakat calmed down / became quiet (m.s.)

156

להישאר

lehisha'er to stay / to remain

157

להבין

lehavin to understand

158

המצוי

metsuya that is [at] / common / available (f.s.)

159

מצא

matsa found (m.s.)

160

לאל

le'el to a god; la'el to the god; le'al [to set at] nought

161

חדר

kheder room; khadar penetrated / intruded (m.s.)

162

משפט

mishpat sentence / trial

163

חברים

khaverim friends / members (m.)

164

החוץ

hakhuts the outside

165

הלבן

halavan the white (m.s.)

166

התרופות

hatrufot the medications / the drugs

167

מורכב

murkav complex / composed of (m.s.)

168

הגישה

hagisha the attitude / the access / the approach

169

במערכת

bema'arekhet in a system / in an editorial board; bama'arekhet in the system / in the editorial board

170

סרטן

sartan cancer (disease) / crab

171

היחסים

hayakhasim the relations

172

ציוד

tsiyud equipment

173

חומרי

khomrei materials of

174

כפר

kfar village

175

היכל

heykhal palace / temple

176

בעונת

be'onat in the season of

177

משנות

mishnot from the years of

178

האלקטרונים

ha'elektronim the electrons

179

האנזים

ha'enzim the enzyme

180

עמדתי

emdati my position; amadeti I stood / I was going to / I succeeded

181

לבקש

levakesh to ask / to request

182

אחריו

akharav after him

183

שאפשר

she'efshar that [it is] possible (adv.); she'ifsher that enabled / that facilitated (m.s.)

184

לשאת

laset to carry / to marry

185

להציג

lehatsig to introduce / to display / to present / to exhibit

186

שנערך

shene'erakh who prepared / who made arrangements / that was held / that was edited (m.s.)

187

קשים

kashim difficult / hard (m.pl.)

188

הלחם

hilakhem fight (m.s. imperative)

189

החומר

hakhomer the material

190

הכללית

haklalit the general (m.pl.)

191

בכפר

bekfar in a village; bakfar in the village

192

בסגנון

besignon [in] a style of / [in] a manner of

193

ניצחון

nitsakhon victory

194

תמורת

tmurat in return for / in exchange for // change of / transformation of

195

ולבסוף

ulvasof and finally / and eventually

196

פעלו

pa'alu acted / operated (pl.)

197

ענק

anak giant (m.s.) / necklace

198

יין

yayin wine

199

לכוחות

lekokhot to powers / to forces / to strengths; lakokhot to the powers / to the forces / to the strengths

200

תורה

tora Torah / theory / her turn

201

אמנים

omanim artists

202

חברה

khavera friend / member (f.s.); khevra company / society

203

הדרומית

hadromit the southern (f.s.)

204

באתר

be'atar on a site; ba'atar at the site

205

בהר

behar [on] a mountain; bahar [on] the mountain

206

הנהר

hanahar the river

207

לקרב

lekarev to bring close; lakrav to the battle

208

ציור

tsiyur painting / drawing

209

הערים

ha'arim the cities

210

בהיסטוריה

bahistoria in history

211

עשויים

asuyim might / made (m.pl.)

212

חוזה

khoze contract / prophet

213

בפעילות

bif'ilut in activity

214

נקבע

nikba was determined / was fixed / was set (m.s.)

215

תופעה

tofa'a phenomenon

216

הופיעו

hofi'u appeared / performed (pl.)

217

האנושי

ha'enoshi the humane (m.s.)

218

משתנה

mishtane varies / changes (m.s.) / variant (stat.)

219

מרוב

merov from most / of most / so many

220

עיניו

einav his eyes

221

שמש

shemesh sun; shamash attendant

222

הטובה

hatova the good (f.s.) / the favor

223

ואשר

va'asher and that / and regarding

224

קרן

keren beam / ray / fund / horn / bugle

225

חולים

kholim patients / sick (m.pl.)

226

משפחות

mishpakhot families

227

יכולות

yekholot abilities / capabilities

228

להניח

lehani'akh to assume / to place

229

קיבלה

kibla received / accepted (f.s.)

230

בסדרה

besidra in a series; basidra in the series

231

הכלכלי

hakalkali the economic (m.s.)

232

מחנות

makhanot camps / groups; makhnot park (f.pl.)

233

יחידה

yekhida unit / squad / only / single

234

ידועים

yedu'im known (m.pl.)

235

ורבים

verabim and many; veravim and fight (m.pl.)

236

כחול

kakhol blue (m.s.)

237

דרש

darash required / demanded / preached / interpreted (m.s.)

238

במילים

bemilim in words; bamilim in the words

239

בגוף

beguf in a body; baguf in the body

240

החזית

hakhazit the front / the frontier

241

שטחי

shitkhei areas of / fields of / territories of; shitkhi superficial

242

מדרום

midarom from the south

243

לקיים

lekayem to hold / to fulfill / to carry out / to maintain

244

הידועים

hayedu'im the known (m.pl.)

245

עקרונות

ekronot principles

246

יצירת

yetsirat formation of / creation of / artistic work of / composition of

247

להצלחה

lehatslakha for success; lahatslakha for the success

248

מהמאה

mehame'a from the century

249

שימור

shimur conservation

250

עקרון

ikaron principle

251

המסורת

hamasoret the tradition

252

האנושית

ha'enoshit the humane (f.s.)

253

הפרעות

hafra'ot disturbances / interferences / interruptions

254

החיל

hekhil applied (m.s.); hakhayil the corps

255

מופיעה

mofi'a appears / performs (f.s.)

256

הלווייתן

halivyatan the whale

257

מצאתי

matsati I found

258

נשמע

nishma sounds / sounded (m.s.) / we will hear

259

יושב

yoshev sit (m.s.)

260

יהיו

yihiyu will be (pl.)

261

שיכול

sheyakhol who/that can

262

התחתון

hatakhton the bottom / the lower / the inferior (m.s.)

263

האחרות

ha'akherot the other (f.pl.) / the others (f.)

264

איום

iyum threat; ayom terrible / horrible (m.s.)

265

משחקים

miskhakim games; mesakhakim play (m.pl.)

266

מהלך

mahalakh move / step / distance

267

להוכיח

lehokhi'akh to prove

268

בסך

basakh in procession; besakh [hakol] total / only

269

שנעשה

shena'asa that was done

270

האב

ha'av the father

271

ביניהן

beynehen between them (f.)

272

למשך

lemeshekh for a period of

273

לרבות

lerabot to/for many (f.pl.) / including

274

ובעיקר

uve'ikar and mainly / and principally / and especially

275

הטבעי

hativ'i the natural (m.s.)

276

סדרה

sidra series

277

איתי

iti with me

278

הטבח

hatabakh the cook; hatevakh the slaughter

279

המערב

hama'arav the west

280

נשלחו

nishlekhu were sent (pl.)

281

בראשות

berashut headed by / led by

282

צבאית

tsva'it military (f.s.)

283

פוליטי

politi political (m.s.)

284

החוקרים

hakhokrim the investigators / the researchers

285

התלמוד

hatalmud the learning / the Talmud

286

עליך

alekha on you / about you (m.s.); alaikh on you / about you (f.s.)

287

הצעירה

hatse'ira the young (f.s.)

288

לחשוב

lakhshov to think

289

לכתוב

likhtov to write

290

מוקדם

mukdam early / preliminary (m.s.)

291

לילה

laila night

292

שכבר

shekvar that already

293

במחיר

bimkhir at a price

294

מאמר

ma'amar article / saying

295

השוק

hashuk the market; hashok the shock / the leg (e.g., chicken)

296

אמור

amur supposed (m.s.)

297

לתפקיד

letafkid for a role / for the role of; latafkid for the role

298

שנקרא

shenikra that/who is called (m.s.)

299

בהצלחה

behatslakha good luck / successfully

300

בסיפור

besipur in a story; basipur in the story

301

טוענים

to'anim claim / argue / charge / load (m.pl.)

302

מיוחדת

meyukhedet special (f.s.)

303

מידה

mida measure / size / quality

304

תקווה

tikva hope

305

ואחרים

ve'akherim and other (m.pl.) / and others (m.)

306

חשובים

khashuvim important (m.pl.)

307

זהב

zahav gold

308

הינה

hina she is / is (f.)

309

ביקר

biker visited / criticized

310

מזו

mizo from this (f.)

311

מהיר

mahir fast / rapid / quick (m.s.)

312

יימס

yimas will dissolve

313

למדינה

lemdina to/for a state; lamedina to/for the state

314

לשחק

lesakhek to play

315

שירת

sherat served (m.s.)

316

שלט

shalat ruled (m.s.); shelet sign

317

שהביא

shehevi that/who brought (m.s.)

318

המשחקים

hamiskhakim the games

319

הוראה

hora'a order / instruction

320

הרחובות

harkhovot the streets

321

בחברה

bekhevra in a company / in a society; bakhevra in the conpany / in the society

322

קצינים

ktsinim officers

323

המקומיים

hamekomiyim the local (m.pl.)

324

מתן

matan giving

325

יסודות

yesodot foundations / bases

326

לפיה

lefiha according to her / to her mouth

327

הנהגת

hanhagat leadership of

328

הבולטים

haboltim the protruding / that/who stand out (m.pl.)

329

הסרטים

hasratim the movies / the ribbons/strips

330

המנדט

hamandat the mandate

331

אותנו

otanu us

332

לקחת

lakakhat to take

333

הולך

holekh walk / go (m.s.)

334

נראתה

nir'ata was seen / looked (f.s.)

335

לנסות

lenasot to try

336

נהרג

neherag was killed

337

נבחרת

nivkheret team / elected / selected (f.s.)

338

הנבחרת

hanivkheret the team / the elected / the selected (f.s.)

339

זוהי

zohi this is (f.)

340

המסחר

hamiskhar the commerce / the trade

341

הקו

hakav the line

342

העניק

he'enik gave (m.s.)

343

לבני

livni for my son

344

קצב

ketsev rhythm; katsav butcher

345

המשך

hemshekh continuation

346

מאפשר

me'afsher enables / facilitates (m.s.)

347

מהווים

mehavim are / constitute (m.pl.)

348

ומספר

umispar and a number

349

המזרח

hamizrakh the east

350

התקיים

hitkayem existed / took place / was held (m.s.)

351

הוציאה

hotsi'a she spent / she took out / she published

352

העולים

ha'olim the rising / the increasing / the climbing / the immigrants (m.pl.)

353

הדרכים

hadrakhim the ways / the roads

354

דמוקרטית

demokratit democratic (f.pl.)

355

גשר

gesher bridge

356

טרור

teror terror

357

נמשכה

nimshekha lasted / was pulled / was attracted / was withdrawn (f.s.)

358

נחשבת

nekhshevet is considered

359

המשלוח

hamishlo'akh the shipment / the delivery

360

צפונה

tsafona to the north

361

שכונה

shkhuna neighborhood

362

פרוץ

paruts broken open

363

הרומית

haromit the roman (f.s.)

364

לים

layam to the sea

365

קשרים

ksharim ties / bonds / links / connections

366

חזקה

khazaka strong (f.s.) / possession / power (math.)

367

אוכלוסיית

ukhlusiyat population of

368

הטלוויזיה

hatelevizya the television

369

שיחק

sikhek played (m.s.)

370

החלוקה

hakhaluka the division

371

האקלים

ha'aklim the climate

372

הארגונים

ha'irgunim the organizations

373

ההסתדרות

hahistadrut the Histadrut (the General Federation of Laborers in Israel)

374

פועלי

po'alei workers of

375

אופניים

ofanayim bicycle

376

מתרחשת

mitrakheshet happens (f.s.)

377

סיף

sayif sward / fencing

378

פירות

peirot fruits

379

שאם

she'im that if; she'em that a mother

380

רעב

ra'av hunger; ra'ev hungry (m.s.)

381

שהן

shehen that they (f.) / that are (f.pl.)

382

הקברות

[beit] hakvarot the cemetery

383

קבלת

kabalat reception of / acceptance of

384

השלום

hashalom the peace

385

במחצית

bemakhatsit at a half / at a middle; bamakhatsit at the half / at the middle

386

נפלה

nafla fell (f.s.)

387

שלח

shalakh sent (m.s.)

388

השחור

hashakhor the black (m.s.)

389

שלם

shalem whole / complete // pay (m.s. imperative)

390

שהגיע

shehigi'a that/who arrived (m.s.)

391

פרשת

parashat the affair of / the chapter of / the portion of

392

ניתוח

nituakh surgery

393

שיא

si top / peak

394

בכמה

bekhama in how many / in how much / in some

395

בגובה

begova at a height; bagova at the height

396

טבע

teva nature

397

מימי

mimei from the days of

398

מקומיים

mekomiyim local (m.pl.)

399

מבוסס

mevusas well established / well based (m.s.)

400

ישירה

yeshira direct (f.s.)

401

התנועות

hatnu'ot the movements / the motions

402

מלח

melakh salt; malakh sailor

403

סיוע

siyu'a assistance / aid

404

האיחוד

ha'ikhud the union

405

לצבא

letsava to/for an army; latsava to/for the army

406

חופשי

khofshi free

407

ירי

yeri shooting / fire

408

התושבים

hatoshavim the residents

409

ביצורים

bitsurim fortifications; beyetsurim with/in creatures; bayetsurim with/in the creatures

410

שימשה

shimsha was used for (f.s.)

411

לספירה

lesfira for a count; lasfira for the count / A.D.

412

הלאומית

hale'umit the national (f.s.)

413

נערכו

ne'erkhu prepared / made arrangements / were held / were edited (pl.)

414

ההשפעה

hahashpa'a the effect / the influence

415

תורת

torat Torah of / theory of

416

ובשנת

uvishnat and in the year [X]

417

משחקי

miskhakei games of; miskhaki my game / my play

418

ישנן

yeshnan there are (f.)

419

פצצות

ptsatsot bombs

420

עיריית

iriyat municipality of

421

חקר

khakar investigated / researched / inquired (m.s.); kheker study of / research of

422

זהה

zehe identical

423

נפוץ

nafots common (m.s.)

424

נהוג

nahug customary / conventional / driven (m.s.)

425

הקוטב

hakotev the pole

426

שאתה

she'ata that you (m.s.)

427

הכרוב

hakruv the cabbage / the angel

428

ירד

yarad went down / came down / descended / decreased (m.s.)

429

קדימה

kadima forward

430

מבית

mibeit from the house of / from the home of; mibayit from a house / from inside

431

ואפילו

ve'afilu and even / and although

432

למוות

lemavet [to] death; lamavet [to the] death

433

שבע

sheva seven; save'a satisfied / full (not hungry) (m.s.)

434

עמוד

amud page / pillar

435

עובר

over passes / crosses / goes through (m.s.); ubar embryo / fetus

436

לשלוח

lishloakh to send

437

האמת

ha'emet the truth

438

בקיץ

bakayits in the summer

439

הלב

halev the heart

440

מצאו

mats'u found (pl)

441

קשות

kashot difficult / hard (f.pl.)

442

השערים

hashe'arim the gates

443

באליפות

ba'alifut in the championship; be'alifut in a championship

444

בצבא

betsava in an army; batsava in the army

445

להגנה

lehagana for defense / for protection; lahagana for the defense / for the protection

446

פרץ

parats broke into / broke out / burst (m.s.)

447

אישית

ishit personal (f.s.) / private (f.s.) / in person

448

השתתפו

hishtatfu participated (pl.)

449

הכריז

hikhriz proclaimed / announced / declared (m.s.)

450

יחס

yakhas relation / ratio / attitude

451

לשחקן

lasakhkan to/for the player / to/for the actor; lesakhkan to/for a player / to/for an actor

452

הנוף

hanof the view / the landscape / the boughs of a tree

453

הנוער

hano'ar the youth

454

בדיקה

bdika examination

455

הפדרלי

hafederali the federal (m.s.)

456

הקבוצות

hakvutsot the groups

457

נבנתה

nivneta was built (f.)

458

ישיר

yashir direct / will sing (m.s.)

459

קצרה

katsara short (f.s.)

460

מיוחדות

meyukhadot special (f.pl.)

461

מסורת

masoret tradition

462

מודרנית

modernit modern (f.s.)

463

פלוגות

plugot companies (mil.)

464

איסור

isur prohibition / ban

465

יוצרים

yotsrim creators / artists / makers (m.)

466

תופעות

tofa'ot phenomena

467

בשדרה

basdera in the boulevard; besdera in a boulevard

468

בנחל

benakhal in a stream; banakhal in the stream

469

הפילוסופיה

hafilosofia the philosophy

470

האנרגיה

ha'energiya the energy

471

אנאבוליים

an'aboliyim anabolic (pl.)

472

אבידות

avedot losses / something which is lost (pl)

473

אנכי

anokhi I / me / myself / selfish; anakhi vertical

474

הרחק

harkhek far away

475

האביב

ha'aviv the spring

476

המטה

hamate the stick / the wand / the headquarters

477

לגובה

lagova up / to a hight; legova to a hight of

478

הראש

harosh the head / the leader;

479

Hebrew

Transliteration English

480

מועד

mo'ed time / holiday; mu'ad prone to (m.s.)

481

לפנות

lefanot to evacuate

482

עליהן

aleihen on them / about them / on them (f.)

483

לעזוב

la'azov to leave

484

ידועה

yedu'a known (f.s.)

485

להסביר

lehasbir to explain

486

תלוי

talui depending on / depends (m.s.) / hung

487

חייהם

khayeihem their lives

488

הסתיים

histayem ended (m.s.)

489

ברוח

baru'akh in the wind / with the spirit; beru'akh in a wind / with a spirit

490

הודות

hodot thanks to

491

החלק

hakhelek the part; hakhalak the smooth / the slippery (m.s.)

492

ההחלטה

hahakhlata the decision

493

בתים

batim houses

494

נרחב

nirkhav wide / broad (m.s.)

495

קרבות

kravot battles; krevot getting close / approach (f.pl.)

496

פרטי

prati private (m.s.)

497

אזרחות

ezrakhut citizenship / nationality

498

אזרח

ezrakh citizen (m.s.)

499

חסרת

khasrat lacking (f.s.)

500

כוחו

kokho his power / his force / his strength / the power of / the force of / the strength of