Modern Hebrew Vocab - Part 07 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 07 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 07 of 26 Deck (500):
1

איזו

eizo which / what (f.)

2

הרעב

hara'av the hunger; hara'ev the hungry

3

לפנים

lefanim forward / before / in the past; lepanim for a face; lapanim for the face

4

יקרה

yukra prestige

5

ויהי

vayehi and there was / and there shall be (biblical)

6

קרונות

kronot cars (of a train) / wagons

7

לאיש

le'ish to/for a man / to/for a person; la'ish to/for the man / to/for the person

8

מאמין

ma'amin believes / believer (m.s.)

9

הנס

hanes the miracle

10

שמחה

simkha joy / happiness; smekha glad / happy (f.s.); samkha was glad / was happy (f.s.)

11

רגליו

raglav his legs

12

תפוחי

tapukhei apples of

13

בצל

batsal onion; batsel in the shadow; betsel in the shadow of

14

להכיר

lehakir to know / to recognize

15

לנהל

lenahel to manage

16

פונה

pone turns (m.s.); pona turns (f.s.); puna was evacuated (m.s.)

17

ביד

beyad in a hand; bayad in the hand / by hand

18

המחנה

hamakhane the camp / the group

19

חלקה

khalaka smooth (f.); khalka shared / disagreed / differed (f.s.); khelka lot

20

רשות

reshut permission; rashut authority

21

משכן

mishkan dwelling

22

לציון

letsiyun to note / to mark / to point out / to grade; letsiyon to Zion

23

שוק

shuk market; shok shock / leg

24

פינה

pina corner

25

עורך

orekh editor / arranges / holds (m.s.)

26

אביה

aviha her father

27

אבי

avi my father / the father of

28

כראש

kerosh as a head / as the head of

29

ביתו

beito his home

30

ספינה

sfina ship

31

נוהגים

nohagim drive / do usually (m.pl.)

32

משמשת

meshameshet is used for (f.s.)

33

לתמוך

litmokh to support

34

להיכנס

lehikanes to enter

35

שהפך

shehafakh that inverted / that converted / that turned / that become / that transformed (m.s.)

36

שהחל

shehekhel that started (m.s.)

37

שנערכו

shene'erkhu who prepared / who made arrangements / that were held / that were edited (pl.)

38

עצמאית

atsma'it independent (f.s.)

39

איבדו

ibdu lost (pl.)

40

חזה

khaza watched / prophesied; khaze chest / breast

41

אסון

ason disaster

42

הוצגו

hutsgu were introduced / were displayed / were presented / were exhibited (pl.)

43

החוקי

hakhuki the legal (m.s.)

44

הגמר

hagmar the end / the final

45

באמצעים

be'emtsa'im by means

46

בחלקו

bekhelko in part / in his part

47

צהוב

tsahov yellow

48

כוחותיו

kokhotav his powers / his forces / his strengths

49

ההתקדמות

hahitkadmut the progress

50

לקבלת

lekabalat for receiving / for the acceptance of

51

במרד

bemered [in] a rebellion; bamered [in] the rebellion

52

סחר

sakhar commerce / trade; sakhar traded (m.s.)

53

השמאל

hasmol the left

54

נרחבים

nirkhavim wide / broad (m.pl.)

55

שינה

sheina sleep

56

כלכלי

kalkali economic (m.s.)

57

טענות

ta'anot claims / arguments

58

מסיבה

mesiba for a reason [of] / party

59

שהוקם

shehukam that was established (m.s.)

60

האזורים

ha'ezorim the areas / the regions / the zones

61

נפטר

niftar died / deceased / got rid of (m.s.)

62

מקרב

mekarev brings closer (m.s.); mikrav from a battle

63

השפיעה

hishpi'a had an effect / influenced (f.s.)

64

ברורה

brura clear / obvious (f.s.)

65

ספרות

sifrut literature; saparut hair dressing; sfarot digits

66

עמק

emek valley

67

ביטחון

bitakhon security / confidence

68

בחלקים

bekhalakim in parts

69

בהשוואה

behashva'a compared

70

רחבי

rokhbi transverse / lateral

71

תמונות

tmunot pictures

72

תאוריות

te'oryot theories

73

חלקו

khalku shared (pl.); khelko his share / his part

74

הקשורים

hakshurim that/who are tied / that/who are linked / that/who are connected (m.pl.)

75

העוסקים

ha'oskim that/who deal / that/who engage / work (m.pl.)

76

בימינו

beyameinu these days

77

סניף

snif branch

78

יהודיים

yehudiyim Jewish (m.pl.)

79

הציוני

hatsiyoni the Zionist (m.s.)

80

רבן

raban rabbi / their rabbi (f.)

81

בולטת

boletet protruding / stands out (f.s.)

82

נמנים

nimnim are included [in] / are counted (m.pl.)

83

בממוצע

bememutsa on average

84

עלילת

alilat plot of / deed of / libel of / false charge of

85

בתחרויות

betakhruyot in competitions

86

הטבעיים

hativ'iyim the natural (m.pl.)

87

סרטי

sirtei movies of

88

רכיבה

rekhiva riding

89

פשוטי

pshutei the simple of; pshutei [ha'am] the working class

90

המכניקה

hamekhanika the mechanics

91

חייבת

khayevet must / debtor (f.s.)

92

אינך

einkha you are not

93

מסודר

mesudar organized (m.s.)

94

להאמין

leha'amin to believe

95

הגבעה

hagiv'a the hill

96

שמנה

shmena fat (adj.) (f.s.)

97

שקל

shakal weighed (m.s.); shekel Shekel (the Israeli currency)

98

ניר

nir plowed field

99

לשאול

lish'ol to ask / to borrow

100

הילד

hayeled the child / the boy

101

התחיל

hitkhil started (m.s.)

102

מזל

mazal luck

103

סעיף

sa'if clause

104

מיץ

mits juice

105

לאחרונה

la'akhrona lately

106

אמיתי

amiti real (m.s.)

107

לחדור

lakhdor to penetrate / to intrude

108

עוזר

ozer helps / assists / assistant (m.s.)

109

המתאים

hamat'im the suitable / the appropriate / the applicable / the identical (m.s.)

110

הלכו

halkhu walked / went (pl.)

111

השמן

hashamen the fat (adj.) (m.s.); hashemen the oil

112

הזכרים

hazkharim the males

113

בינתיים

beintayim meanwhile

114

בערך

be'erekh approximately / around / sort of

115

ליל

leyl the night of; layil night

116

להעלות

leha'alot to raise / to increase / to lift / to bring up

117

שורה

shura line

118

עונה

ona season / answers (f.s.)

119

זרם

zerem current / flow / stream / trend

120

היקום

hayekum the universe

121

השקט

hasheket the silence

122

החלב

hakhalav the milk; hakhelev the tallow

123

צדק

tsedek justice

124

ארמון

armon palace

125

המלח

hamelakh the salt; hamalakh the sailor

126

הסתיימה

histaima ended (f.s.)

127

ציין

tsiyen noted / marked / pointed out (m.s.)

128

סופית

sofit final (f.s.)

129

ממערב

mima'arav from the west / to the west [of]

130

מטרת

matrat goal of / target of

131

לחצות

lakhatsot to cut in half / to cross; lekhatsot to midnight

132

לסיום

lesiyum finally / in conclusion

133

ולפיכך

ulfikhakh and therefore

134

שירו

shiro his song / his poem; shiru sing (pl. imperative)

135

שכבת

shikhvat a layer of

136

פשוטים

pshutim simple (m.pl.)

137

כינה

kina called / named (m.s.) / louse

138

כספים

ksafim finances

139

המכון

hamakhon the institute

140

הופעת

hofa'at the appearance of / the performance of

141

הופעות

hofa'ot shows / performances

142

השראה

hashra'a inspiration

143

הפנימי

hapnimi the internal (m.s.); hafnimi internalize (f.s. imperative)

144

הכדור

hakadur the ball / the pill

145

הגזע

hageza the trunk / the race / the stem

146

צד

tsad side

147

סף

saf threshold / verge

148

נמוכים

nemukhim low / short (m.pl.)

149

נוצרו

notsru were formed / were created (f.s.)

150

נכשלו

nikhshelu failed (pl.)

151

הצבאות

hatsva'ot the armies

152

טבח

tabakh cook (n.); tevakh slaughter

153

לסגת

laseget to withdraw / to retreat

154

השפלה

hashpala humiliation; hashfela the lowland / the plain

155

לרשות

larashut to the authority

156

פוליטיות

politiyot political (f.pl.)

157

הרשמית

harishmit the official (f.s.)

158

לממשלה

lememshala for/to a government; lamemshala for/to the government

159

למטרה

lematara to/for a goal / to/for a target / for a purpose; lamatara to/for the goal / to/for the target / for the purpose

160

השבטים

hashvatim the tribes

161

צבאות

tsva'ot armies

162

ביצעו

bits'u performed (pl.)

163

בזירה

bezira in an arena / at a scene; bazira in the arena / at the scene

164

מאמצים

ma'amatsim efforts

165

מכלל

miklal from all of

166

התוצאות

hatotsa'ot the results / the outcomes / the consequences

167

סירבו

servu refused (pl.)

168

ניהול

nihul management

169

מוחלטת

mukhletet decisive / definite / total (f.s.)

170

ואכן

ve'akhen and indeed

171

שנקראה

shenikre'a that/who is called (f.s.)

172

הובילו

hovilu led / transported (pl.)

173

החליטו

hekhlitu decided (pl.)

174

בערים

be'arim in cities; ba'arim in the cities

175

רדיו

radio radio

176

סייעו

siy'u assisted / helped (pl.)

177

מסוף

masof terminal

178

והפך

vehafakh and turned (m.s.)

179

חינוך

khinukh education

180

חלוקת

khalukat division of

181

חוקים

khukim laws

182

כנסיית

knesiyat the church of

183

המושבה

hamoshava the village

184

השלב

hashalav the stage / the phase / the rung

185

האות

ha'ot the sign / the signal / the letter

186

לנשים

le'nashim for/to women; la'nashim for/to the women

187

תנאים

tna'im conditions / provisions

188

אימון

imun training / practice

189

חברות

khaverut friendship / membership; khaverot friends (f.)

190

כללית

klalit general (f.s.)

191

המשמש

hameshamesh that is used for (m.s.)

192

הגן

hegen defended (m.s.)

193

בינלאומי

beynle'umi international (m.s.)

194

בנושאים

benos'im on subjects; banos'im on the subjects

195

לאמנות

le'omanut to art; la'omanut to the art; le'amanot to treaties / to conventions; la'amanot to the treaties / to the conventions

196

קבוצתו

kvutsato his group

197

עיקריים

ikariyim main / principal / primary (m.pl.)

198

המוזיאון

hamuze'on the museum

199

הפתיחה

haptikha the opening

200

בהיעדר

behe'eder in (the) absence of / in (the) lack of

201

צלזיוס

tselsius Celsius

202

נתונים

netunim data / given (m.pl.)

203

סילוק

siluk removal / dismissal

204

במקורות

bamekorot [in] the sources / in the text; bimkorot [in] the sources of

205

ריבוי

ribui plurality / multitude / variety

206

מכון

makhon institute;

207

Hebrew

Transliteration English

208

לוואי

levai adjunct / secondary / if only

209

ברשימת

birshimat in the list of

210

לשפה

lasafa to/for the language / to/for the lip / to/for the edge; lesafa to/for a language / to/for a lip / to/for an edge

211

הבקיע

hivki'a scored goal (m.s.)

212

ריצה

ritsa run / served (penalty) (m.s.)

213

החולד

hakholed the Spalax

214

עניתי

aniti I answered

215

שאנחנו

she'anakhnu that we

216

השמיכה

hasmikha the blanket

217

השוטר

hashoter the policeman

218

הקוקיה

hakukiya the cuckoo

219

הפרעוש

hapar'osh the flea

220

האיכר

ha'ikar the peasant / the farmer

221

הספסל

hasafsal the bench

222

התפוח

hatapu'akh the apple; hatafu'akh the tumid (m.s.)

223

הפשע

hapesha the crime

224

נמלים

nemalim harbors / ants

225

לעצמי

le'atsmi for myself

226

העורך

ha'orekh the editor

227

היקר

hayakar the dear / the expensive

228

הציפורים

hatsiporim the birds

229

ישבו

yashvu sat (pl.)

230

להטיל

lehatil to cast / to throw / / to project / to lay eggs

231

שכר

sakhar fee / wage

232

בראשי

beroshi in my head

233

ילדי

yaldei the children of

234

עמוקה

amuka deep (f.s.)

235

הבוקר

haboker the morning; haboker the cowboy

236

ליום

leyom for [day / date] / for a day

237

לצפות

litspot to watch / to observe / to anticipate; letsapot to cover / to coat / to expect

238

העדה

ha'eda the witness (f.s.) / the congregation

239

צל

tsel shadow

240

מוסר

musar morale / ethics; moser deliver (m.s.) / deliverer

241

נעים

na'im pleasant

242

ושאר

ush'ar and the rest

243

ואחד

ve'ekhad and one (m.)

244

עומדים

omdim stand / are about to / endure / succeed / insist on (m.pl.)

245

אות

ot sign / signal / letter

246

חוף

khof beach

247

הרגיל

haragil the usual (m.s.)

248

רגילה

regila usual / used to (f.s.)

249

נוטה

note inclined / tends to / tilted (m.s.)

250

נכונה

nekhona correct / ready (f.s.)

251

מוכנים

mukhanim ready / willing (m.pl.)

252

יכולתו

yekholto his ability / his capability

253

וכלי

ukhli and an article / and a dish / and a vessel / and ware / and a tool

254

שמירה

shmira keeping / guarding / protection

255

המראה

hamar'e the sight / the view / the appearance; hamar'a the mirror / that/who shows (f.s.)

256

הנמל

hanamal the harbor

257

הנקבה

hanekeva the female; hanikba the tunnel

258

דלק

delek fuel

259

בשיר

bashir in the song / in the poem; beshir in a song / in a poem

260

לזו

lazo for this (f.)

261

לכדי

likhdei about / to

262

שעדיין

she'adayin that still

263

פירוש

perush meaning / explanation / interpretation

264

פקודה

pkuda order

265

עצמאי

atsma'i independent (m.s.)

266

חלה

khala became sick / challah (bread)

267

זוכה

zokhe wins / winner (m.s.); zokha wins / winner (f.s.); zuka was acquitted (m.s.)

268

כבדה

kveda heavy (f.s.)

269

המדע

hamada the science

270

העין

ha'ayin the eye

271

הכלי

hakli the article / the dish / the vessel / the ware / the tool

272

הטרור

hateror the terror

273

הניסיון

hanisayon the trial / the experience / the attempt

274

גבול

gvul border / limit

275

במטבח

bamitbakh in the kitchen

276

בשמו

bishmo on his behalf / in his name

277

בעבודה

be'avoda in work; ba'avoda at work

278

רפואה

refu'a medicine

279

סיפורי

sipuri my story

280

נלחמו

nilkhamu fought (pl.)

281

נהנה

nehene enjoys (m.s.); nehena enjoyed (m.s.)

282

שביתת

shvitat strike of

283

מאורע

me'ora event

284

המפקד

hamefaked the commander; hamifkad the census / the muster

285

מלכתחילה

milkhatkhila from the beginning / to begin with

286

החוקים

hakhukim the laws

287

רכוש

rekhush property

288

התקפות

hatkafot attacks

289

בתמורה

bitmura in return / in exchange / in a change / in a transformation; batmura in the change / in the transformation

290

בקרבות

bekravot in battles

291

להפסיק

lehafsik to stop / to cease

292

שלל

shalal negated (m.s.) / denied (m.s.) / loot / plunder

293

חופשיים

khofshiyim free (m.pl.)

294

המושבות

hamoshavot the villages / the colonies

295

התקדמות

hitkadmut advance / progress

296

במקומו

bimkomo in his place

297

נשלח

nishlakh was sent (m.s.) / we will send

298

מיקום

mikum location

299

חידוש

khidush innovation

300

טווח

tvakh range

301

תיאטרון

te'atron theater

302

תקדים

takdim precedent

303

וכתוצאה

uketotsa'a and as a result

304

פרטיים

pratiyim private (m.pl.)

305

הובאו

huv'u were brought

306

החלטות

hakhlatot decisions

307

מתקיים

mitkayem held / carried out / maintained / survives (m.s.)

308

מוסד

mosad institution

309

לסרט

leseret to/for a movie / to/for a ribbon/strip; laseret to/for the movie / to/for the ribbon/strip

310

וניתן

venitan and it is possible / and is given; veniten and we will give

311

קודש

kodesh holiness

312

עלול

alul might (m.s.)

313

אישים

ishim personage

314

מורכבת

murkevet complex / composed of (f.s.)

315

מחלקת

mekhaleket divide (f.s.); makhleket department of

316

מגורים

megurim residence / stimulated

317

מבקרים

mevakrim visitors / critics / inspectors

318

יצירות

yetsira formations / creations / works of art / compositions

319

לציין

letsayen to note / to indicate

320

ובעל

uva'al and an owner / and the owner of / and a husband

321

שנבנה

shenivna that was built (m.)

322

פגש

pagash met (m.s.)

323

המושג

hamusag the concept / the is obtained / that is achieved

324

המשתתפים

hamishtatfim the participants

325

העוסק

ha'osek that/who deals / that/who engages / works (m.s.)

326

הגל

hagal the wave

327

דוגמאות

dugma'ot samples / examples

328

במגוון

bemigvan in a variety

329

בהיותו

beheyoto as he / being [X]

330

ניצב

nitsav stands / perpendicular / vertical

331

עיוורים

ivrim blind (pl.)

332

המרי

hameri the rebellion

333

מחלקה

makhlaka department

334

ובייחוד

uveyikhud and especially

335

במקרא

bamikra in the Bible / in the legend

336

משמשים

meshamshim are used for (m.pl.)

337

מציג

metsig introduces / displays / presents / exhibits (m.s.)

338

תרגום

targum translation

339

בשיטות

bashitot [by] the methods; beshitot [by] methods

340

באולימפיאדת

be'olimpyadat in the Olympiad of

341

אורגניות

organiyot organic (f.pl.)

342

החשמלי

hakhashmali the electric

343

פעמי

pe'ami time (adj.); [khad] pe'ami unique / disposable; pa'amei steps of

344

השמיע

hishmi'a made a sound / announced

345

ביצה

beitsa egg; bitsa swamp

346

באיזה

be'eize in which / in what (m.)

347

לגדול

ligdol to grow

348

ארוחת

arukhat meal of

349

בונה

bone builds (m.s.); bona builds (f.s.)

350

וכמו

vekmo and like

351

האוכל

ha'okhel the food; ha'okhel the one who eats

352

מבט

mabat look

353

וכמה

vekhama and how many / and how much / and some

354

שעת

sheat hour of / time of / time for

355

דיבר

diber spoke / talked (m.s.) / commandment

356

שעברה

she'avra that passed (f.s.)

357

מקבלים

mekablim receive / accept (m.pl.)

358

לנצח

lenatse'akh to win; lanetsakh forever

359

פועלת

po'elet worker / operates (f.s.)

360

הבטיח

hevti'akh promised

361

למלך

lemelekh to/for a king; lamelekh to/for the king

362

שירות

sherut service

363

היכולת

hayekholet the ability / the capability

364

סיכוי

sikui chance / probability

365

מוכן

mukhan ready / willing (m.s.)

366

שורות

shurot lines

367

המחלקה

hamakhlaka the department

368

ההצלחה

hahatslakha the success

369

ההסכם

haheskem the agreement

370

הסיכוי

hasikui the chance / the probability

371

גרעיני

gar'ini nuclear

372

בהגנה

behagana in defense; bahagana in the defense

373

בדרכו

bedarko on his way / his way

374

בטענה

bete'ana arguing that / claiming that; bate'ana arguing that / claiming that

375

נתנו

natnu gave (pl.)

376

משטרה

mishtara police

377

מפגש

mifgash meeting / encounter / reunion

378

מאזור

me'ezor from an area

379

לשיא

lasi to the top / to the peak; lesi to a top / to a peak

380

תוצאה

totsa'a result / outcome / consequence

381

תכנן

tikhnen planned / designed (m.s.)

382

שעברו

she'avru that passed (pl.)

383

הסכמה

haskama agreement

384

גרמה

garma caused (f.s.)

385

במובן

bemuvan in the sense of; bamuvan in the sense

386

סגור

sagur closed (m.s.)

387

הסובייטית

hasovyetit the soviet (f.s.)

388

מטוסי

metosi my airplane; metosei the airplanes of

389

המחנות

hamakhanot the camps / the groups

390

הטנקים

hatankim the tanks

391

אימפריית

imperyat empire of

392

פיקודו

pikudo his command

393

ולמעשה

ulema'ase and in fact

394

שנועדה

sheno'ada that is/was intended for / that is/was destined for / that conferred (f.s.)

395

התגוררו

hitgoreru lived (pl.)

396

התנגד

hitnaged resisted / objected (m.s.)

397

הודו

hodu thanked / confessed (pl.)

398

ההרים

haharim the mountains

399

ליחידות

liykhidat to/for the unit / to/for the squad

400

שהוקמה

shehukma that was established (f.s.)

401

הוראות

hora'ot orders / instructions

402

הפעיל

hapa'il the active / the activist (m.s.); hif'il operated / activated (m.s.)

403

כשל

keshel failure / mishap / lapse; kashal failed (m.s.)

404

המדובר

hamedubar the said / that was spoken (m.s.)

405

השינוי

hashinui the change

406

בשנית

bashenit again

407

מקלעים

mikla'im machine guns

408

מצע

matsa platform / bedding

409

לקבוצת

lekvutsat to/for the group of

410

הקלעים

hakla'im the curtains; hakala'im the marksmen

411

נועדה

no'ada intended for / destined for / conferred (f.s.)

412

מעורב

me'orav mixed / involved (m.s.)

413

מחברי

mekhabrei the authors of; mekhavrei from the friends of / from the members of; makhberei connectors of; mekhaveri from my friend

414

מטבח

mitbakh kitchen

415

תפקידו

tafkido his role

416

שימושים

shimushim uses

417

עובדים

ovdim workers

418

הפרשה

haparasha the affair / the chapter / the portion; hafrasha secretion / setting aside / allowance

419

האנושות

ha'enoshut humanity / mankind

420

הרחבה

harkhava widening / broadening; harakhava the square

421

בבסיס

bivsis at the basis of; babasis at the basis / at the base

422

אדריכל

adrikhal architect

423

פרעות

pra'ot pogroms / riot

424

הפעולות

hape'ulot the actions / the operations / the deeds / the transactions

425

משימות

mesimot tasks / assignments / missions

426

המרכזיים

hamerkaziyim the central (m.pl.)

427

הכלים

hakelim the articles / the dish / the vessels / the ware / the tools

428

מסחרי

miskhari commercial (m.s.)

429

הוצאת

hotsa'at taking out [of] / publishing of; hotset you took out (f.s.)

430

מאפייני

me'afyenei the characteristics of

431

טמפרטורה

temperatura temperature

432

פותח

pote'akh opens (m.s.)

433

העשרה

ha'ashara enrichment

434

הייסורים

hayisurim the torment / the agony

435

האבולוציה

ha'evolutsia the evolution

436

העצם

ha'etsem the bone

437

מהירות

mehirut speed / velocity

438

לספורטאים

lesporta'im to/for athletes; lasporta'im to/for the athletes

439

גדילי

gdilei fringes of

440

מירוץ

meruts race

441

מלאכותית

melakhutit artificial (f.s.)

442

נגיף

nagif virus

443

ובכן

uvkhen well

444

כמוני

kamoni like me

445

המון

hamon crowd / plenty

446

בריה

briya creature

447

ושוב

veshuv and again / and return (m.s. imperative)

448

השעון

hasha'on the clock / the watch

449

החיות

hakhayot the animals; hakhayut the vitality

450

הגברת

hagbarat enhancement / amplification / strengthening

451

מספרים

misparim numbers; misfarim from books; mesaprim tell (m.pl.)

452

לאנשים

le'anashim to/for people; la'anashim to/for the people

453

איתם

itam with them (m.)

454

המעשה

hama'ase the deed / the story / he tale

455

מונח

munakh term / laid

456

שים

sim put (m.s. imperative)

457

מר

mar Mr. / bitter

458

מסכים

maskim agrees (m.s.)

459

ארצה

artsa her country; artsa to the country

460

הלח

halakh the humid

461

בשיא

basi at the peak / at the top; besi at a top / at a peak

462

משטרת

mishteret police of

463

יערות

ye'arot forests

464

למרחק

lemerkhak to a long distance / to a distance of

465

ואולי

ve'ulai and maybe / and perhaps

466

הסופרים

hasofrim the authors

467

גביע

gavi'a cup / grail

468

במעלה

be'ma'ale up [the]; bema'ala priority / [in] a virtue / [in] a degree

469

ביתר

beyeter [in] the rest

470

בחצי

bekhetsi in half / by half; bakhetsi in the half

471

ראשונה

rishona first (f.s.)

472

רגיל

ragil usual / used to (m.s.)

473

נזק

nezek damage

474

מתחילים

matkhilim start (m.pl.)

475

מגע

maga contact / touch

476

ירידה

yerida going down / coming down / descent / decrease

477

קובע

kove'a determines / fixes / sets (m.s.)

478

עלולים

alulim might (m.pl.)

479

אבני

avnei the stones of

480

חנינה

khanina pardon / clemency

481

ביקור

bikur visit

482

רצונו

retsono his will

483

סבל

sevel suffering

484

ממזרח

mimizrakh from the east / to the west of

485

משלו

mishelo of his [X] / of his own; mashlu ruled (pl.)

486

משותף

meshutaf common / mutual / shared (m.s.)

487

יצור

yetsur creature

488

לשכנע

leshakhne'a to convince

489

לחקור

lakhkor to investigate / to research / to inquire

490

להתרחש

lehitrakhesh to happen

491

להשלים

lehashlim to complete / to accept / to come to terms

492

שנמצא

shenimtsa that was found / that is [at] (m.s.)

493

קושי

koshi difficulty / hardness

494

פוליטיים

politiyim political (m.pl.)

495

עוסקת

oseket deals / engages / works (f.s.)

496

ערים

arim cities

497

חומה

khoma wall

498

כמקום

kemakom as a place; kimkom as the place of

499

כביש

kvish road

500

המזרחיים

hamizrakhiyim the eastern (m.pl.)