Modern Hebrew Vocab - Part 23 of 26 Flashcards Preview

► Modern Hebrew > Modern Hebrew Vocab - Part 23 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 23 of 26 Deck (500):
1

מוצב

mutsav (adj.) placed / positioned / posted (m.s.); mutsav (n.) post / position (military)

2

משיקולים

mishikulim of considerations / for reasons

3

מפות

mapot maps

4

מעברו

me'evro beyond it / from its other side; ma'avaro his/its pass / his/its transfer

5

מסילות

mesilot tracks

6

יוזמה

yozma initiative / enterprise

7

למפקד

lemefaked to/for a commander; lamefaked to/for the commander; lemifkad to/for a census / to/for a muster; lamifkad to/for the census / to/for the muster

8

לשירות

lesherut at the service of; lasherut to/for the service

9

לפרסום

lefirsum to/for a fame / to/for a publication / to/for an advertisement / to/for advertising; lapirsum to/for the fame / to/for the publication / to/for the advertisement / to/for the advertising [of]

10

לזכויות

lizkhuyot for/to rights / for/to privileges

11

לטווח

litvakh to a range / for a [long / short] run

12

והחברה

vehakhevra and the company / and the society

13

ובהתאם

uvhet'em and accordingly

14

שהתקבלה

shehitkabla that was received / that was accepted (f.s.)

15

פעילה

pe'ila active / activist (f.s.)

16

אירעה

er'a happened / occurred (f.s.)

17

אחריות

akhrayut responsibility

18

אזרחיים

ezrakhiyim civilian / civil (m.pl.)

19

זנים

zanim species / feed (m.pl.)

20

כוחה

kokha her power / her force / her strength

21

כניסה

knisa entrance

22

כנגדם

keneged against / contrary to / in exchange to

23

המיועד

hameyu'ad the intended / the designated

24

המודרניים

hamoderniyim the modern (m.pl.)

25

המרכיבות

hamarkivot that assemble / that constitute (f.pl)

26

התכוון

hitkaven meant / intended (m.s.)

27

הושפעו

hushpe'u were influenced / were affected

28

הוכח

hukhakh has been proved (m.s.)

29

השמדת

hashmadat destroy of / extermination of; hishmadeta you destroyed (m.s.); hishmadet you destroyed (f.s.)

30

הענקית

ha'anakit the huge / the giant (f.s.)

31

האחריות

ha'akhrayut the responsibility

32

החברתיים

hakhevratiyim the social (m.pl.)

33

הגנת

haganat defense of

34

הרמות

haramot the heights / the levels

35

הצביעו

hitsbi'u voted / raised their hand / pointed at / indicated (pl.)

36

הצטרפות

hitstarfut joining

37

הספיקו

hispiku were sufficient / were adequate / met the deadline

38

הנמוכות

hanemukhot the low / the short (f.pl.)

39

באיי

be'iyei on/in the islands of

40

צירוף

tseruf combination / addition

41

נבע

nava stemmed from / derived from / spouted

42

ממתכת

mimatekhet [made] of metal

43

ממחצית

mimakhatsit [of] half

44

מיקומו

mikumo his location

45

מתאימה

mat'ima suitable / appropriate / applicable / identical (f.s.)

46

מוצגות

mutsagot are introduced / are displayed / are presented / are exhibited (f.pl.)

47

משמשות

meshamshot are used for (f.pl.)

48

מכריע

makhri'a decisive / crucial (m.s.)

49

מגיעות

megi'ot arrive (f.pl.)

50

מגעים

maga'im contacts / touch

51

מרווח

mirvakh gap; meruvakh spaced

52

מראשי

meroshi from my head; merashei of/from the leaders of

53

מנהיגים

manhigim leaders

54

יורשו

yorsho his heir / his successor

55

למוזיקה

lemuzika to/for music; lamuzika to/for the music

56

למערכות

lema'arakhot to/for systems / to/for editorial boards / to/for fights / to/for campaigns; lama'arakhot to/for the systems / to/for the editorial boards / to/for the fights / to/for the campaigns; lema'arkhot to/for the systems of / to/for the editorial boards of / to/for the fights of / to/for the campaigns of

57

לתוצאות

letotsa'ot to/for results; latotsa'ot to/for the results; latots'ot to/for the results of

58

לשיקום

leshikum for rehabilitation / for reconstruction; lashikum for the rehabilitation / for the reconstruction

59

לשידור

lashidur to/for the broadcast; leshidur to/for a broadcast

60

לשונו

leshono his tongue / his language

61

לקה

laka was stricken / was beaten

62

לכונן

lekhonen to establish

63

להמשך

lahemshekh for later

64

להפגין

lehafgin to demonstrate

65

להפריד

lehafrid to separate

66

לגרש

legaresh to expel / to deport

67

לרשימת

lirshimat to the list of

68

לרעה

lera'a adversely / for the worse

69

לסירוגין

leserugin alternately / intermittently

70

תיירים

tayarim tourists

71

תרשים

tarshim sketch / chart / graph

72

וייתכן

veyitakhen and it is possible / and perhaps / and possibly

73

ויצר

veyatsar and created / and made (m.s.)

74

ואינה

ve'eina and is not / and is not here (f.s.)

75

וזכתה

vezakhta and won (f.s.)

76

והאמנות

veha'omanut and the art

77

והביאו

vehevi'u and brought (pl.)

78

ובא

uva and came (m.s.)

79

ונאלץ

vene'elats and was forced / and was compelled

80

שלטונם

shiltonam their rule / their reign

81

שתוכנן

shetokhnan which content (f.pl.)

82

שאליה

she'eleha that to her

83

שבתחילה

shebatkhila that at first / that at the beginning

84

פופולרית

popularit popular (f.s.)

85

פעילים

pe'ilim activists

86

פעילויות

pe'iluyot activities

87

עתיקים

atikim ancient / old (m.pl.)

88

ערכי

erkei values of; erki ideological / my value

89

איזון

izun balance

90

אירעו

er'u happened / occurred (pl.)

91

חבלי

khevlei throes of / ropes of

92

כתובה

ktuva written (f.s.); ktuba Jewish marriage contract

93

כונתה

kunta was named (f.s.)

94

כניסתו

knisato his entrance

95

המושבים

hamoshavim the cooperative settlements / the seats / the sessions

96

המשתמשים

hamishtamshim that/who use (m.pl.) / the users

97

המפורסמת

hamefursemet the famous / the well known (f.s.)

98

המעטים

hame'atim the few

99

המאוחר

hame'ukhar the late / the later

100

המבוססים

hamevusasim the well established / the well based / that are based [on] (m.pl.)

101

הלאומיות

hale'umiyot the national (f.pl.); hale'umiyut the nationality / the patriotism

102

התקופות

hatkufot the periods

103

השמאלי

hasmali the left (adj.) / the left handed (m.s.)

104

הקתדרלה

hakatedrala the cathedral

105

הקשות

hakashot the difficult / the hard (f.pl.)

106

הפלדה

haplada the steel

107

הפופולרי

hapopulari the popular (m.s.)

108

האופי

ha'ofi the character / the nature

109

הכלכליים

hakalkaliyim the economic (m.pl.)

110

הכנסות

hakhnasot income

111

ההרוגים

haharugim the casualties

112

הציבוריים

hatsiburiyim the public (m.pl.)

113

הנמוכים

hanemukhim the low / the short (m.pl.)

114

הנחת

hanakhat the satisfaction / the complacence; hanakhat the laying [of] / the Marine Corps member

115

גילויים

giluyim discoveries

116

גופתו

gufato his body / his corpse

117

בלוחות

belukhot on boards / on the boards of; balukhot on the boards

118

בשנותיה

bishnoteha in her years

119

בעודם

be'odam while they

120

בחיילים

bekhayalim with/among soldiers; bakhayalim with/among the soldiers

121

בביקור

bevikur [in] a visit / visiting

122

בבעיות

bebe'ayot [in] problems; babe'ayot [in] the problems

123

ראשים

rashim heads

124

רהיטים

rahitim furniture

125

ציודם

tsiyudam their equipment

126

צפייה

tsfiya watch / observation

127

ספג

safag absorbed / blotted (m.s.)

128

ניסח

nisakh phrased (m.s.)

129

לרצח

laretsakh to the murder; leretsakh to a murder

130

תקנות

takanot regulations / rules / remedies

131

שנרצחו

shenirtsekhu who were murdered

132

ערוצים

arutsim channels

133

חרות

kherut freedom

134

ההכשרה

hahakhshara the training

135

גורדי

gordei scrapers of

136

מיהודי

miyehudi from a Jew

137

מסי

misei taxes of; misai my taxes

138

למשימות

lemesimot to/for tasks / to/for assignments / to/for missions; lamesimot to/for the tasks / to/for the assignments / to/for the missions

139

לגדוד

legdud to/for a regiment; lagdud to/for the regiment

140

פועלו

po'alo his deeds

141

חורבן

khurban ruin / destruction

142

השירותים

hasherutim the services / the toilets

143

הקהילות

hakehilot the communities

144

הגרדום

hagardom the gallows

145

דחפורי

dakhporei the bulldozers of

146

במאורעות

beme'ora'ot in events; bame'ora'ot in the events; bim'ora'ot in the events of

147

סלעי

sal'i rocky

148

משקעים

mishka'im precipitate / sediments

149

ליישוב

leyishuv to/for a settlement / to settle; layishuv to/for the settlement

150

לתעשייה

leta'asiya for industry; lata'asiya for the industry

151

תערוכות

ta'arukhot shows / exhibitions

152

הכלליים

haklaliyim the general (m.pl.)

153

הגבורה

hagvura the heroism / the bravery

154

הבולטות

haboltot the protruding / that stand out (f.pl.)

155

מובא

muva is brought (m.s.)

156

מכוונת

mekhavenet directs / adjusts / tunes (f.s.); mekhuvenet intentional / adjusted / tuned (f.s.)

157

מגדלי

migdelei towers of

158

תחנה

takhana station

159

שבילי

shvilei paths of

160

כתגובה

kitguva in response

161

המשכיות

hemshekhiyut continuity

162

הלשכה

halishka the chamber / the office

163

הריסה

harisa demolition / destruction

164

בבשורה

babsora in the news

165

רבנים

rabanim rabbis

166

מחולקת

mekhuleket divided / split (f.s.)

167

לתאוריה

late'orya to/for the theory; lete'orya to/for a theory

168

לתכנון

letikhnun for planning / for a design / for a layout / for the planning of / for the design of / for the layout of; latikhnun for the planning / for the design / for the layout

169

לוותה

lavta borrowed / took a loan (f.s.)

170

תיכון

tikhon middle (m.s.) / median (m.s.) / high school / Mediterranean (sea)

171

תלמוד

talmud Talmud / learning

172

תושביה

toshaveha its residents

173

תוספות

tosafot additions / supplements

174

תצורה

tetsura configuration / formation

175

שמספר

shamesaper that/who tells; shemispar that a number / that a few

176

שבמהלכו

shebemahalakho that during it

177

שבירה

shvira breaking / fragile (f.s.)

178

שנבנתה

shenivneta that was built (f.)

179

קרוי

karui is called (m.s.)

180

פרויקטים

proyektim projects

181

אטומי

atomi atomic; atomei atoms of

182

כחבר

kekhaver as a friend

183

המאפיין

hame'afyen the characteristic / that characterizes

184

הכותב

hakotev the writer / the author

185

גירוש

gerush expulsion / deportation

186

גופני

gufani physical

187

בתיאטרון

bete'atron in/at a theater; bate'atron in/at the theater

188

בתחנת

betakhanat at the station of

189

בעשור

be'asor by a decade; ba'asor in the decade

190

בדברי

bidvarai in what I said; bedivrei in what [X] said

191

ספיר

sapir sapphire; safir countable

192

משלים

mashlim complementary; meshalim proverbs / allegories

193

מבוססות

mevusasot well established / well based / are based on (f.pl.)

194

ייבוש

yibush drying

195

למיתוס

lemitos to a myth; lamitos to the myth

196

לירידה

leyerida to/for going down / to/for coming down / to/for a descent / to/for a decrease; layerida to/for the going down / to/for the coming down / to/for the descent / to/for the decrease

197

לבדיקה

livdika for examination; labdika to/for the examination

198

תפקודו

tifkudo his function

199

ומקומות

umekomot and places

200

ובתו

uvito and his daughter

201

שלעיל

shela'el the aforementioned

202

שורשי

shorshi fundamental / deep rooted; shorshei roots of; shorashai my roots

203

שהפכו

shehafkhu that inverted / that converted / that turned / that become / that transformed (pl.)

204

פסיכולוגים

psikhologim psychologists

205

עומק

omek depth

206

חלוקות

khalukot divisions

207

אטומים

atomim atoms; atumim sealed / opaque (m.pl.)

208

המשקל

hamishkal the weight / the scale

209

התפקידים

hatafkidim the roles / the duties / the capacities

210

התגורר

hitgorer lived / dwelt (m.s.)

211

השורה

hashura the line

212

הקשורה

hakshura that is tied / that is linked / that is connected (f.s.)

213

הקדמון

hakadmon the prehistoric / the ancient / the primitive (m.s.)

214

העשיר

ha'ashir the rich (m.s.); he'eshir enriched (m.s.)

215

החלל

hakhalal the space

216

הבמה

habama the stage

217

הבדיוני

habidyoni the fiction

218

הצמיחה

hatsmikha the growth

219

במלואה

bimlo'a to its full (f.s.)

220

במדליית

bemedalyat [in] the medal of

221

ביניים

beinayim mid / middle / intermediate

222

בתאי

beta'ei in the cells of; beta'i in my cell

223

בשכונת

bishkhunat in the neighborhood of

224

בחברת

bekhevrat in the company of / in the society of

225

עירייה

iriya municipality

226

חוג

khug circle / social group / course

227

בטון

beton concrete

228

לכהן

lekhahen to serve [as] / to hold office

229

מוסלמית

muslemit Muslim (adj.) (f.s.)

230

קבועים

kvu'im constant / fixed / regular / permanent (m.pl.)

231

הפרטית

hapratit the private (f.s.)

232

תפילת

tfilat prayer of

233

שבעל

sheba'al that an owner / that a husband

234

ממלא

memale fills (m.s.)

235

שעבד

she'avad that/who worked

236

כוללות

kolelot include (f.pl.)

237

כותבי

kotvei the writers of / the authors of

238

השיטות

hashitot the methods

239

הפרסום

hapirsum the fame / the publication / the advertisement / the advertising

240

במישור

bemishor on a plane / on a level / on the plane of / on the level of; bamishor on the plane / on the level

241

תאורה

te'ura illumination / lightning

242

תרומת

trumat donation of / contribution of

243

והוביל

vehovil and led / and transported (m.s.)

244

שודר

shudar was broadcast (m.s.)

245

חיצוני

khitsoni external

246

המופיעה

hamofi'a that/who appears / that/who performs (f.s.)

247

הפופולרית

hapopularit the popular (f.s.)

248

הכתב

haktav the writing (n.); hakatav the reporter

249

הבסיסיות

habsisiyot the basic (f.pl.)

250

הנחשב

hanekhshav that is considered

251

בתרופות

batrufot in/with the medications / in/with the drugs; bitrufot in/with medications / in/with drugs

252

בפרקים

bifrakim in chapters / in joints; baprakim in the chapters / in the joints

253

בנם

bnam their son

254

ספיקת

sfikat capacity of / flow of / discharge of

255

מטופלת

metupelet patient / is taken care of (f.s.)

256

לשוניים

leshoniyim linguistic (pl.)

257

המפיק

hamefik the producer / that/who produces

258

המילולי

hamiluli the verbal / the literal

259

לסרטן

lesartan to crab / to cancer; lasartan to/for the crab / to/for the cancer

260

זוגי

zugi even / dual / for two

261

המתקיים

hamitkayem that exists / that takes place / that is held (m.s.)

262

הניב

heniv produced / yielded; haniv the idiom / the tusk

263

טכניקות

tekhnikot techniques

264

שגילה

shegila that/who discovered

265

טעויות

ta'uyot mistakes

266

לענפים

le'anafim to/for branches / to/for fields; la'anafim to/for the branches / to/for the fields

267

פירמידה

piramida pyramid

268

חלל

khalal space

269

ממדי

memadei dimensions of

270

מסייעת

mesaya'at assists / helps (f.s.)

271

אקולוגית

ekologit ecologic

272

המשמשות

hameshamshot that are used for (f.pl.)

273

המכילות

hamekhilot that contain (f.pl.)

274

מתפרק

mitparek falls apart / decomposed (m.s.)

275

אלת

elat goddess of

276

התפתחותית

hitpatkhutit developmental

277

זקוקים

zkukim need (m.pl.)

278

הגדלים

hagdelim that grow (m.s.)

279

למינים

leminim to/for kinds / to/for species / to/for genders; laminim to/for the kinds / to/for the species / to/for the genders

280

שריפות

srefot fires

281

להכנת

lehakhanat for the preparation of

282

אופטית

optit optical

283

המסה

hamasa dissolving

284

חולות

kholot sands

285

בנגיף

benagif in/with a virus; banagif in/with the virus

286

שאלתי

sha'alti I asked / I borrowed

287

ממעל

mima'al from above

288

משרות

misrot jobs / positions; mishrot marinades (n.)

289

מעודי

me'odi I never / ever since

290

מזלי

mazali my luck

291

מכם

mikem from you (m.pl.)

292

מטתי

mitati my bed

293

למשול

limshol to govern

294

תיכף

tekhef immediately / shortly

295

תפוש

tafus occupied (m.s.)

296

ויפה

veyafe and pretty / and good (m.s.); veyafa and pretty / and good (f.s.)

297

ואֹמר

ve'omer and says (m.s.) / and a saying (n.); ve'omar and I will say

298

ופתאם

ufit'om and suddenly

299

וחוץ

vekhuts and out

300

ואשים

ve'asim and I will put

301

ואשוב

ve'ashuv and I will return

302

וארוץ

ve'aruts and I will run

303

ואצחק

ve'etskhak and I will laugh

304

ואנחנו

ve'anakhnu and we / and us

305

שלשולים

shilshulim diarrhea (pl.) / earthworms

306

שוה

shave equals (m.s.)

307

פרוטה

pruta dime / penny

308

עוקץ

okets (n.) sting; okets (v.) stings (m.s.)

309

עפה

afa flew (f.s.)

310

עברים

avarim sides; ivrim Hebrew people

311

חתיכה

khatikha piece

312

חוטים

khutim wires

313

חשתי

khashti I felt / I rushed

314

אחור

akhor back / backward / rear

315

אגיד

agid I will say

316

חרש

kheresh quietly; kheresh deaf

317

כתבתי

katavti I wrote

318

הלז

halaz this one

319

הענינים

ha'inyanim the matters

320

הזחל

hazakhal the caterpillar

321

הכנימות

haknimot the aphids

322

הגונה

haguna decent / honest (f.s.)

323

הבתה

habata the waste land

324

הניר

hanir the plowed field

325

דומני

domani I think

326

בקפיצה

bikfitsa [by] jumping

327

בעשב

ba'esev in the grass / in the weed

328

בכפי

bekhapi in my palm / in my spoon

329

בנפשך

benafshekha [with] your soul / at the risk of your life (something very important) (m.s.); benafshekh [with] your soul / at the risk of your life (something very important) (f.s.)

330

בנחת

benakhat calmly / peacefully

331

נעזב

ne'ezav was left (m.s.)

332

נאנחה

ne'enkha moaned (f.s.)

333

נגשתי

nigashti I approached

334

מפי

mipi from the mouth of / from my mouth

335

מכף

mikaf from a palm / from the palm of / from a spoon

336

מניות

menayot stocks

337

לבכות

livkot to cry

338

תענוג

ta'anug pleasure

339

והיער

vehaya'ar and the forest

340

שוטר

shoter policeman

341

שקר

sheker lie

342

שעלינו

she'alenu that is/are on us / that is/are about us (m.s.); she'alinu that we went up / that we climbed

343

איומה

ayuma terrible / horrible (f.s.)

344

חתן

khatan bridegroom / laureate

345

אושפז

ushpaz was hospitalized (m.s.)

346

כדרכי

kedarki as I usually do

347

המרתף

hamartef the cellar / the basement

348

הייתם

hayitem you were (m.p.)

349

הילדה

hayalda the child / the girl

350

הלוך

halokh forth

351

האבק

ha'avak the dust

352

הסבירה

hisbira explained (f.s.); hasavira the reasonable / the likely (f.s.)

353

גוי

goi gentile / nation

354

בקן

beken in a nest; baken in the nest

355

צעדי

tsa'adei steps of

356

נפלא

nifla wonderful

357

נהדר

nehedar wonderful

358

מרעב

mera'av of hunger

359

יורשה

yurshe will be allowed

360

לעיני

le'einei in front of; le'eini to my eye

361

תושב

toshav resident

362

תעשה

ta'ase you will do / she will do

363

ולבקש

ulvakesh and to ask / and to request

364

ורד

vered rose

365

עושות

osot do (f.pl.)

366

אחריהן

akhrehen after them (f.)

367

כואב

ko'ev painful

368

המיון

hamiyun the classification / the categorization

369

היודע

hayode'a that/who knows

370

השמירה

hashmira the guarding / the protection

371

הגולם

hagolem the dummy / the stupid / the cocoon

372

הבתולה

habtula the virgin

373

במנוחה

bimnukha at rest

374

בלילות

beleilot in nights; baleilot in the nights / at night

375

בקולו

bekolo in his voice

376

רעות

ra'ot bad (f.pl.); re'ut friendship

377

מוכנות

mukhanot ready / prepared / willing (f.pl.)

378

מהמקום

mehamakom from the place

379

מהעולם

meha'olam from the world

380

ידעה

yad'a knew (f.s.)

381

להותיר

lehotir to leave

382

לצחוק

litskhok to laugh

383

ומטה

vamata and down; umate and tilts / and diverts (m.s.) / and a stick; vemita and a bed

384

ולילה

velaila and night

385

וכולם

vekulam and everybody

386

ובגלל

uviglal and because

387

שמח

same'akh glad / happy (m.s.); samakh was glad / was happy (m.s.)

388

קנים

kinim nests

389

חושבים

khoshvim think (m.pl.)

390

אוחז

okhez holds (m.s.)

391

כרוב

kruv cabbage / angel

392

המת

hamet the deceased / the dead (m.s.)

393

המאמר

ha'ma'amar the article / the saying

394

המכשיר

hamakhshir the instrument / the tool;

395

Hebrew

Transliteration English

396

היושב

hayoshev the sitting / that sits

397

היכה

hika beat / hit

398

הואיל

ho'il since / was willing (m.s.)

399

הזר

hazar the foreign / the stranger (m.s.)

400

הרימו

herimu lifted (pl.)

401

הציעה

hetsi'a proposed / suggested / offered (f.s.)

402

הניע

heni'a moved (m.s.)

403

בזעם

beza'am angrily

404

סיפרה

sipra told / cut (hair) (f.s.); sifra her book / digit

405

סתם

stam just / casual / simple; satam blocked / plugged (m.s.)

406

סוללות

solelot (n.) batteries; solelot (v.) pave (f.pl.)

407

נוכל

nokhel crook; nukhal we will be able

408

נשארה

nish'ara stayed / remained (f.s.)

409

נבון

navon clever / intelligent

410

מינויו

minuyo his appointment

411

מתוכן

mitokhan out of them / from inside them (f.)

412

משק

meshek economy / farm; mashak noise

413

מטבעות

matbe'ot coins

414

ישוב

yashuv will return

415

לתוכו

letokho into him/it

416

לתור

letor [to] a line; lator [to] the line; latur to explore / to tour / to inquire

417

לחברי

lekhavrei to the friends of / to the members of

418

להתקרב

lehitkarev to approach / to get close

419

להתאבד

lehit'abed to commit suicide

420

לראותו

lir'oto to see him/it (m.s.)

421

תשובה

tshuva answer / reply / return / repentance

422

ועתה

ve'ata and now

423

ובמהרה

ubimhera and soon

424

וביקשו

uvikeshu and asked / and requested (pl.)

425

ובאותו

uve'oto in/at the same (m.s.)

426

שקורה

shekore that happens / that occurs; shekora that a beam

427

שחרורו

shikhruro his release

428

שריד

sarid remnant / survivor (m.s.)

429

שררה

srara rule / power

430

שנתי

shnati annual / my sleep

431

פרלמנטרית

parlamentarit parliamentary (f.s.)

432

אשכנזי

ashkenazi Ashkenazi (Jew from Europe)

433

כבעבר

keba'avar as in the past / as previously

434

כנפיו

knafav his wings

435

המכבים

hamakabim the Maccabees

436

המריבה

hameriva the fight

437

התכלת

hatkhelet the light blue

438

התגברה

hitgabra overcame (f.s.)

439

הערמונית

ha'armonit (n.) the prostate; ha'armonit (v.) the dark brown / the auborn

440

הגרעינית

hagar'init the nuclear (f.s.)

441

הרשת

hareshet the net

442

דיווחו

divkhu reported (pl.)

443

דרישות

drishot requirements / demands

444

במועצת

bemo'etset in the council of

445

במעט

bim'at by a little

446

בתפקידו

betafkido in his role / in his duty / in his capacity

447

בולטות

boltot protruding / stand out (f.pl.)

448

בשרירים

bashririm in the muscles; beshririm [with] muscles

449

בעצמם

be'atsmam themselves / personally (m.pl.)

450

בכף

bekhaf in the palm of / with a spoon; bakaf in the palm / with the spoon

451

בגזע

begeza in a trunk / in a race; bageza in the trunk / in the race

452

בביצוע

bevitsu'a in performance / in the performance of

453

ברבות

birvot as it increased / as the number grows

454

בצעדים

bits'adim with steps

455

ראיה

re'aya evidence

456

צללים

tslalim shadows

457

נפגשו

nifgeshu met (pl.)

458

נאומו

ne'umo his speech

459

נראים

nir'im are seen / look (m.pl.)

460

מתגלה

mitgale is discovered (m.s.)

461

משיכה

meshikha pull / attraction / withdrawal / gravity

462

משחקני

misakhkanei from the players of / from the actors of

463

משדה

misade from a field; misde from a field of

464

מכירות

mekirot recognize / familiar with (f.pl.); mekhirot sales

465

מהמטבח

mehamitbakh from the kitchen

466

מבחר

mivkhar selection

467

מסוכן

mesukan dangerous

468

מסכימים

maskimim agree (m.pl.)

469

מני

mini from

470

ידיו

yadav his hands

471

לממש

lemamesh to realize

472

למשפחתו

lemishpakhto to/for his family

473

למקרה

lemikre in case; lamikre for the case

474

לשחקנים

lasakhkanim to/for the players / to/for the actors; lesakhkanim to/for players / to/for actors

475

לשנים

lashanim for the years; leshanim for years

476

לפתיחת

liftikhat to the opening of

477

לעיכול

la'ikul for digestion

478

לאויב

la'oyev to the enemy; le'oyev to an enemy

479

לחוקה

lekhuka for a constitution; lakhuka for the constitution

480

לחדש

lekhadesh to renew

481

להתעמת

lehit'amet to confront

482

להתעלם

lehit'alem to ignore

483

להתבצע

lehitbatse'a to be performed / to be executed

484

להזכיר

lehazkir to remind

485

לדור

ladur to live / to dwell

486

לגזע

legeza to/for a trunk / to/for a race; lageza to/for the trunk / to/for the race

487

לבשו

lavshu wore (m.pl.)

488

לבאר

le'be'er to a well; la'be'er to the well

489

לרמת

leramat to the height of / to the level of

490

לצרכים

letsrakhim for necessities / for needs

491

לסגן

lesgan to/for/as a deputy; lasgan to/for/as the deputy

492

לניהול

lenihul of management / for the management of

493

לנהוג

linhog to drive / to lead / to do something on a regular basis

494

תיק

tik bag / case / file / portfolio

495

ומלב

umilev and from a heart / and from the heart of

496

ומשטר

umishtar and a regime

497

ומנסה

umenase and tries (m.s.)

498

ולמחרת

ulemokhorat and the next day

499

ואי

ve'i and an island / and non --

500

וזכויות

vezkhuyot and rights / and privileges