Modern Hebrew Vocab - Part 25 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 25 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 25 of 26 Deck (500):
1

שינויי

shinuyei changes of

2

החיסונית

hakhisunit the immune

3

נוזלי

nozli liquid

4

שרירי

shrirei muscles of; shrirai my muscles

5

באטמוספירה

ba'atmosfera in the atmosphere

6

לאסטרוגן

le'estrogen to/for estrogen

7

אכילת

akhilat eating of

8

האצות

ha'atsot the seaweed

9

הבוהן

habohen the thumb / the big toe

10

באלמוגים

ba'almogim in the corals; be'almogim in corals

11

למטבח

lemitbakh to/for a kitchen; lamitbakh to/for the kitchen

12

פירמידות

piramidot pyramids

13

מדברת

medaberet speaks / talks (f.s.)

14

למשטרה

lamishtara to the police

15

לאכל

le'ekhol to eat; le'akel to corrode

16

פת

pat piece of bread / bread

17

אוכלת

okhelet eating (f.s.)

18

האישום

ha'ishum the indictment / the accusation

19

הגעתי

higati I arrived; haga'ati my arrival

20

בעצב

be'etsev sadly / with sorrow / [in] a nerve; ba'etsev [in] the sadness / [in] the nerve

21

בחשכה

bakhashekha in the dark

22

נאים

na'im handsome / nice (m.pl.)

23

נחוץ

nakhuts is needed / is required

24

מבינה

mevina understands (f.s.)

25

לחורף

lekhoref for a winter; lakhoref for the winter

26

לכאן

lekhan [to] here

27

תמצא

timtsa you will find (m.s.) / she will find; timatse will be found (f.s.)

28

ופעם

ufa'am and once / and at one time

29

והלכה

vehalkha and walked / and went (f.s.); vehalakha and the Jewish law

30

שאון

sha'on noise

31

שאפילו

she'afilu that even / that although

32

שהכל

shehakol that everything

33

עליכם

aleykhem on you / about you (m.pl.)

34

זקוף

zakuf erect / upright

35

אכל

akhal ate (m.s.)

36

החלונות

hakhalonot the windows

37

דשא

deshe grass

38

בהכנעה

behakhna'a humbly / submissively

39

נברא

nivra created

40

מלאו

mal'u were filled / were completed

41

מוסיף

mosif adds (m.s.)

42

מחפשת

mekhapeset searches (f.s.)

43

למרבה

lemarbe to the great

44

לתלות

litlot to hang / to suspend

45

להרים

leharim to lift

46

להסב

lehasev to modify / to sit at ease / to endorse

47

תבוא

tavo you will come (m.s.) / she will come

48

וחזק

vekhazak and strong / and strongly

49

וחזרו

vekhzru and returned / and repeated (pl.)

50

וטוב

vetov and good

51

וסיפר

vesiper and told (m.s.) / and cut (hair)

52

ונשא

venasa and carried / and married (m.s.)

53

שרצו

sheratsu that/who wanted (pl.) / that they wanted

54

פרות

parot cows

55

פסגת

pisgat top / peak / summit

56

עוררו

oreru woke / have excited (pl.)

57

זריחת

zrikhat the shine of

58

חרוץ

kharuts diligent

59

כרגיל

keragil as usual

60

התקרה

hatikra the ceiling

61

הפתעה

hafta'a surprise

62

ההליכה

hahalikha the walk

63

ההקלות

hahakalot the alleviations

64

הרגילה

haregila the usual (f.s.)

65

הסתיו

hastav the autumn

66

גנב

ganav (n.) thief (m.s.); ganav (v.) stole (m.s.)

67

בבקר

baboker in the morning; bebakar in cattle

68

רשע

rasha (adj.) mean / evil; resha (n.) evil

69

נמכרים

nimkarim are sold

70

נשמעה

nishme'a sounded (f.s.)

71

נסעו

nas'u drove / traveled (pl.)

72

מהלכים

mahalakhim moves / steps / distances

73

ימשיך

yamshikh will continue (m.s.)

74

יישארו

yisha'aru will stay / will remain / will be left (pl.)

75

למשרד

lemisrad to/for an office / to/for a bureau / to/for a Ministry; lamisrad to/for the office / to/for the bureau / to/for the Ministry

76

לקול

lekol to/for a voice / to the sound of

77

להימשך

lehimashekh to continue / to be pulled / to be attracted

78

להתחבא

lehitkhabe to hide

79

להשאיר

lehash'ir to leave

80

לסיומו

lesiyumo to its end

81

תישאר

tisha'er she will stay / you will stay (m.s.)

82

ושמן

veshamen and fat (adj.) (m.s.); ushman and their name (f.pl.)

83

והלך

vehalakh and walked / and went (m.s.)

84

וביום

uveyom and on [day]

85

ובדרך

uvaderekh and on the way; uvederekh and in a way

86

שיבח

shibe'akh praised (m.s.)

87

שלוחות

shlukhot branches / extensions

88

שחורות

skhorot black (f.pl.)

89

שחשבו

shekhashvu that thought (pl.)

90

קברים

kvarim graves

91

עני

ani answer (f.s. imperative)

92

חותם

khotam seal

93

אוכלים

okhlim eating (m.pl.)

94

חגיגיים

khagigiyim festive (m.pl.)

95

כפוף

kafuf bowed / bent / subordinate (m.s.)

96

הוסר

husar was removed

97

הקיצוני

hakitsoni the extreme / the extremist / the radical (m.s.)

98

הקרובות

hakrovot the close / the relatives (f.pl.)

99

העיניים

ha'eynayim the eyes

100

הכרחי

hekhrekhi necessary

101

הגה

hege steering wheel / sound / word; haga thought / meditated / pronounced (m.s.)

102

הצעדים

hatse'adim the steps

103

הסתייגויות

histayguyot reservations

104

דיברה

dibra spoke / talked (f.s.)

105

בחיפוש

bekhipus in search; bakhipus in the search

106

באיזו

be'eizo in which / in what (f.)

107

בכדורסל

bekadursal in basketball

108

בהנחה

behanakha under the assumption / on sale

109

ברצינות

birtsinut seriously

110

רכה

raka soft (f.s.)

111

צריכות

tsrikhot need (f.pl.)

112

סוחר

sokher merchant / dealer / seller

113

נוגע

noge'a touches (m.s.)

114

נוראה

nora'a awful / terrible (f.s.)

115

מלווים

melavim (n.) escorts; melavim (v.) escort (m.pl.); malvim creditors

116

מודעת

muda'at aware (f.s.)

117

משתמשת

mishtameshet uses / user (f.s.)

118

משתה

mishte party / feast

119

מקומם

mekomam their place; mekomem causes to rebel

120

מקווה

mekave hopes (m.s.); mikve mikveh

121

מפואר

mefo'ar luxurious

122

מעמדם

ma'amadam their position / their status / their class

123

מאותם

me'otam from the same (m.pl.)

124

מאנשים

me'anashim from people

125

מכיכר

mikikar from a square

126

מכדי

mikdei more than required

127

מהמין

mehamin from the kind / from the species / from the gender / from the sex

128

מבקשים

mevakshim ask / request / want (m.pl.)

129

מרפא

marpe cure; merape cures (m.s.)

130

ימית

yamit (adj.) marine (f.s.)

131

יחסיו

yakhasav his relations

132

ירדה

yarda went down / came down / descended / decreased (f.s.)

133

למשטר

lemishtar to/for a regime / to/for a reign; lamishtar to/for the regime / to/for the reign

134

למענה

lema'ana for her

135

למטרת

lematrat for the goal of

136

לקשור

likshor to tie / to bond / to link

137

לפיהם

lefihem according to them

138

לפגיעה

lepgi'a to/for a hit / to/for an impact / to/for a damage / to/for an offense; lapgi'a to/for the hit / to/for the impact / to/for the damage / to/for the offense

139

לחקות

lekhakot to mimic

140

לאגור

le'egor to collect / to accumulate

141

לכתבי

lakhitvei to the works of (books)

142

להשוות

lehashvot to compare

143

להפיל

lehapil to drop / to have an abortion

144

להפך

lehefekh vice versa

145

להפליג

lehaflig to sail

146

להפחית

lehafkhit to reduce

147

לבל

leval lest

148

לרשת

lareshet to the net / to inherit

149

לציית

letsayet to obey

150

לסתום

listom to block / to plug

151

לנמל

lenamal to a harbor; lanamal to the harbor

152

תמיכתו

tmikhato his support

153

תשובות

tshuvot answers / replies / returns / repentance

154

תעלות

te'alot channels / canals / trenches

155

תכשירים

takhshir preparation

156

ויכול

veyakhol and can (m.s.)

157

ולהפוך

velahafokh and to invert / and to convert / and to turn / and to become / and to transform

158

וכעבור

veka'avor and after [time period]

159

ובמקום

uvimkom and instead / and in place of; uvamakom and at /in the place

160

שמחו

samkhu were glad / were happy

161

שילם

shilem paid (m.s.)

162

שתו

shatu drank (pl.)

163

שושנת

shoshanat rose of

164

שקרים

shkarim lies

165

שעורר

she'orer the/who woke / that/who has excited

166

שגוי

shagui erroneous / wrong / incorrect

167

שבמשך

shebemeshekh that for a duration of

168

שבמקרה

shebemikre that in case / that accidentally

169

שבתוכו

shebetokho that is inside him/it

170

שרוב

sherov which most

171

שנשאו

shenas'u that/who carried / who married (pl.)

172

קווים

kavim lines

173

פותחה

putkha was developed

174

פוגעים

pog'im hit / damage / offensive (m.pl.)

175

עוינים

oyenim hostile

176

עורכי

orkhei editors of / arrangers of (m.pl.)

177

ערבה

areva (adj.) pleasant; areva (n.) surety (f.s.); arva was pleasant

178

אמיתיים

amitiyim real (m.pl.)

179

אויבים

oyvim enemies

180

זווית

zavit angle / corner

181

חוש

khush sense

182

חוט

khut wire

183

חשדות

khashadot suspicions

184

זרמו

zarmu flew (pl.)

185

אנטישמיות

antishemiyut Antisemitism

186

כיסוי

kisui cover

187

כשלו

kashlu failed (pl.)

188

כאבי

ke'evei pains of

189

כספי

kaspi financial / monetary / my money

190

המהיר

hamahir the fast / the rapid / the quick (m.s.)

191

הימין

hayamin the right

192

היוצאים

hayots'im the departing / the leaving

193

הישר

hayashar the straight (m.s.)

194

התלונן

hitlonen complained (m.s.)

195

התכונה

hatkhuna the character / the attribute / the commotion

196

הוקדש

hukdash was dedicated to / was devoted;

197

Hebrew

Transliteration English

198

הוכרה

hukra was recognized

199

הובלו

huvlu were led / were transported (pl.)

200

השאלות

hashe'elot the questions; hash'alot landings

201

העתיקים

ha'atikim the ancient / the old (m.pl.)

202

העקרונות

ha'ekronot the principles

203

החלטתו

hakhlatato his decision

204

החודש

hakhodesh the month / this month

205

האדומה

ha'aduma the red (f.s.)

206

הזרות

hazarot the foreign / the strangers (f.); hazarut the strangeness

207

הכיס

hakis the pocket

208

הכללים

haklalim the rules

209

הכלואים

haklu'im the imprisoned (m.pl.)

210

הדגיש

hidgish stressed / emphasized (m.s.)

211

הגשמים

hagshamim the rains

212

הגביר

hagvir the rich man / the lord; higbir increased / amplified / strengthened (pl.)

213

הגב

hagav the back

214

הבינה

hevina understood (f.s.)

215

הרושם

haroshem (n.) the impression; haroshem (v.) that/who writes (m.s.)

216

הציון

hatsiyun the marking / the pointing out / the grade

217

דפוס

dfus print / pattern

218

במשק

bemeshek in an economy / in a farm

219

במעמקי

mema'amkei from the depth of

220

במצבו

bematsavo at his state / in his situation

221

בשבתות

beshabatot on Saturdays; bashabatot on Saturdays

222

בקומה

bekoma on the [X] floor / at a height [of]

223

בקבלת

bekabalat on reception of

224

בעבור

ba'avur for

225

באיכות

be'eikhut in a quality; ba'eikhut in the quality

226

בחלקם

bekhelkam in part / in their part / [in] their share

227

בחג

bekhag during the holiday

228

בחרה

bakhra chose / selected / voted (f.s.)

229

בהוראה

behora'a under an order

230

טיפות

tipot drops

231

טבעה

tiv'a her nature; tav'a drowned (f.s.)

232

רפואי

refu'i medical (m.s.)

233

רבו

ravu fought (pl.); rabo his rabbi / his teacher

234

צער

tsa'ar sorrow / grief

235

צבעו

tsav'u painted (pl.); tsiv'o his/its color

236

צרים

tsarim narrow / enemies / lay siege to / created / shaped (m.pl.)

237

ספקות

sfekot doubts

238

נמכר

nimkar was sold (m.s.)

239

נמרצות

nimratsot vigorous / energetic / lively (f.pl.)

240

נאמן

ne'eman loyal

241

נחשים

nekhashim snakes

242

נכנסת

nikhneset enters (f.s.)

243

נגדה

negda against her

244

נבחרות

hanivkharot the teams / the elected / the selected (f.pl.)

245

משקיפים

mashkifim observers

246

מרידות

meridot mutinies

247

להתקדמות

lehitkadmut to/for an advance / to/for a progress; lahitkadmut to/for the advance / to/for the progress

248

כיתור

kitur surrounding / besetment

249

ההליכים

hahalikhim the procedures / the proceedings

250

הסחה

hasakha diversion / distraction

251

מצבת

matsevet gravestone of / establishment / strength (of an army unit)

252

קברי

kivrei graves of

253

עותק

otek copy

254

התעלם

hit'alem ignored

255

הושמדו

hushmedu were destroyed / were exterminated (pl.)

256

נכבש

nikhbash was occupied (m.s.)

257

מקלע

mikla machine gun

258

מטרתו

matrato his goal / his target

259

יריביו

yerivav his rivals / his opponents / his enemies

260

לטעון

lit'on to claim / to argue

261

ומצא

umatsa and found (m.s.)

262

והמלחמה

vehamilkhama and the war

263

והוחלף

vehukhlaf and was replaced

264

שהוצבו

shehutsvu that were posted / that were placed

265

שנודעו

shenoda that was known (m.s.)

266

קיצונים

kitsonim (adj.) extreme (m.pl.); kitsonim (n.) extremists / radicals (m.pl.)

267

עקבותיו

ikvotav his traces / his footprints

268

אמורות

amurot supposed (f.pl.)

269

אחיינו

akhyano his nephew

270

כישלונו

kishlono his failure

271

המתוכננת

hametukhnenet the planned (f.s.)

272

המשכילים

hamaskilim the educated / the scholars

273

המקוריות

hamekoriyot the original (f.pl.)

274

המכשול

hamikhshol the obstacle / the hurdle

275

המנהיגים

hamanhigim the leaders

276

הישגים

hesegim achievements

277

היבשתי

hayabashti the continental / the terrestrial

278

התוצרת

hatotseret the produce / the output

279

הולם

holem fits (cloth) / appropriate

280

השתלטו

hishtaltu took control (pl.)

281

העונש

ha'onesh the punishment

282

החוקית

hakhukit the legal (f.s.)

283

הכריזו

hikhrizu proclaimed / announced / declared (pl.)

284

הגבירו

higbiru increased / amplified / strengthened (pl.)

285

דרשה

darsha required / demanded (f.s.)

286

בחופזה

bekhofza hastily

287

סופו

sofo his/its end

288

נקטו

naktu took (action / step) (pl.)

289

מלומדים

melumadim scholars

290

מתנגד

mitnaged resists / objects (m.s.)

291

מפורשת

meforeshet explicit

292

מאן

me'en refused (m.s.)

293

מהירים

mehirim fast / rapid / quick (m.pl.)

294

מהספינה

mehasfina from the ship

295

מהנדס

mehandes engineer

296

מרשימים

marshimim impressive (m.pl.)

297

ילידי

yelidei natives of

298

למאסר

le'ma'asar to incarceration; la'ma'asar to the incarceration

299

לתוקף

letokef to/for an attacker; latokef to/for the attacker; [nikhnas] letokef valid from / effective from

300

לשאר

lash'ar to/for the rest

301

לאותו

le'oto to/for the same

302

לאספה

le'asefa to a meeting; la'asefa to the meeting

303

תוצאותיה

tots'oteha its results / its consequences (f.s.)

304

תרמו

tarmu donated / contributed (pl.)

305

ולקבל

ulkabel and to receive / and to accept

306

ולדברי

uldivrei and according to

307

ופעלו

ufa'alu and operated / and acted

308

ואמנות

ve'omanut and art

309

וחוסר

vekhoser and lack / and deficiency / and shortage / and deficit

310

ובצפון

uvatsafon and in the north

311

ובניגוד

uvenigud and as opposed to / and contrary to

312

שייכות

shayakhut relevance / relation / ownership

313

שיותר

sheyoter that more

314

שיקפו

shikfu reflected

315

שקיעה

shki'a sinking / decline / sunset

316

שרפו

sarfu burned (pl.)

317

קורט

koret very small amount

318

חילק

khilek divided / distributed (m.s.)

319

חולק

kholek shares / disagrees (m.s.)

320

אסר

asar forbade / imprisoned (m.s.)

321

המלכותית

hamalkhutit the royal (f.s.)

322

המשרד

hamisrad the office / the bureau / the Ministry

323

המחוז

hamakhoz the district

324

המסעות

hamasa'ot the journeys

325

היצירות

hayetsirot the formations / the creations / the making / the works of art / the compositions

326

התחתן

hitkhaten got married (m.s.)

327

הוצאתם

hotsetem you spent / you took out / you published (m.pl.)

328

השמידו

hishmidu destroyed / exterinated (pl.)

329

השמרנים

hashamranim the conservatives

330

העלתה

he'elta raised / increased / lifted / brought up (f.s.)

331

העתידי

ha'atidi the prospective / the futuristic (m.s.)

332

האסטרטגי

ha'estrategi the strategic (m.s.)

333

ההתארגנות

hahit'argenut the organization (getting organized)

334

הגירת

hagirat the immigration of

335

הבדלי

hevdelei differences of

336

הצפה

hatsafa flooding / flotation

337

במשבר

bemashber in a crisis; bamashber in the crisis

338

במפורש

bimforash explicitly

339

במצור

bematsor under siege; bamatsor during the siege

340

ביגוד

bigud clothing

341

בפריצה

bifritsa in a breakthrough / in a burglary / in an irruption; bapritsa in the breakthrough / in the burglary / in the irruption

342

באלימות

be'alimut violently

343

באכזריות

be'akhzariyut cruelly / viciously

344

בכלכלה

bekalkala in economy

345

בהוצאות

behotsa'ot [in] expenses / in editions / in publishing houses

346

צלב

tslav cross

347

צומת

tsomet junction

348

נמנעת

nimna'at is prevented / abstains (f.s.)

349

נקברו

nikberu were buried

350

נהרות

naharot rivers

351

נגדם

negdam against them

352

ממלכות

mamlakhot kingdoms

353

מותם

motam their death

354

מותרות

motarot luxury

355

מוקדמות

mukdamot early / preliminary (f.pl.)

356

מועצה

mo'etsa council

357

משלימים

mashlimim complete (m.pl.)

358

משקלו

mishkalo his/its weight

359

מעולה

me'ule excellent

360

מחודש

mekhudash renewed

361

מכשול

mikhshol obstacle / hurdle

362

מהמילה

mehamila from the word

363

מהאוכלוסייה

meha'ukhlusiya from the population

364

מרחקים

merkhakim far away / lengths

365

מנהיגות

manhigut leadership

366

יחסיה

yakhaseha her relations

367

למשבר

lamshber to/for the crisis; lemashber to/for a crisis

368

לשיפור

lashipur to/for the improvement; leshipur to/for an improvement

369

לשר

lasar to/for the minister; lesar to/for a minister

370

לפגוש

lifgosh to meet

371

לעצירת

le'atsirat for stopping of / for the stopping of / for the cease of

372

לכנסייה

leknesiya to church; laknesiya to the church

373

לבירת

lebirat to the capital of

374

לסופרים

lesofrim to/for authors; lasofrim to/for the authors

375

וירקות

viyrakot and vegetables

376

וולקני

vulkani volcanic

377

ושימוש

veshimush and use

378

ועקב

ve'ekev and due to / and because of; ve'akav and followed (m.s.); ve'akev and a heel

379

ועברו

ve'avru and passed / and crossed / and went through (pl.)

380

ונבנה

venivna and was built; venivne and we will build

381

שמאחורי

sheme'akhorei that is behind; sheme'akhorai that is behind me

382

ששכנה

sheshakhna that/who lived / that/who dwelt (f.s.); sheshkhena that a neighbor (f.s.)

383

שקמו

shekamu that/who stood up / that/who woke up / that were established

384

שאירע

she'era that happened / that occurred (m.s.)

385

שסברו

shesavru that/who thought / that/who assumed (pl.)

386

שניסח

shenisakh who phrased

387

פליטים

plitim refugees / survivors (m.pl.)

388

פלא

pele wonder / miracle

389

פלדה

plada steel

390

פומבית

pumbit public / overt (f.s.)

391

פורה

pore fertile / productive

392

פחם

pekham coal

393

ערוץ

aruts channel

394

עצר

atsar stopped / arrested (m.s.)

395

אמונים

emunim faith / confidence; amunim trained (m.pl.)

396

חירום

kherum emergency

397

אוכלוסין

ukhlusin population

398

חטיבות

khativot brigades / sections

399

כמורה

kmura clergy; kemore as a teacher (m.s.); kemora as a teacher (f.s.)

400

כיפת

kipat yarmulke / cap / dome

401

כדרך

kederekh the same way as / as the way / as the road

402

כרב

kerav as a rabbi

403

המתאימה

hamat'ima the suitable / the appropriate / the applicable / the identical (f.s.)

404

המודרניות

hamoderniyot modernism the modern (f.pl.); hamoderniyut the modernism

405

המשפיע

hamashpi'a that effects / that influences (m.s.)

406

המפגש

hamifgash the meeting / the encounter / the reunion

407

המאמינים

hama'aminim the believers

408

התאוריות

hate'oryot the theories

409

הוכנסו

hukhnesu were inserted / were entered

410

הוטלו

hutlu were cast / were thrown

411

הוצאות

hotsa'ot expenses / editions / publishing houses

412

השירות

hasherut the service

413

השקפה

hashkafa stance / point of view / looking

414

הקפה

hakafa surrounding / encircling

415

הקדומות

hakdumot the ancient (f.pl.)

416

האמצעים

ha'emtsa'im the means / the middle

417

האופייניים

ha'ofyaniyim The characteristic (m.pl.)

418

החזקים

hakhazakim the strong (m.pl.)

419

האגודה

ha'aguda the association

420

האגם

ha'agam the lake

421

הכריע

hikhri'a decided / subdued (m.s.)

422

הדואר

hado'ar the mail

423

הדרגתי

hadragati gradual (m.s.)

424

הגעתו

haga'ato his arrival

425

הגבלות

hagbalat restriction of / limitation of

426

הרפואיות

harefu'iyot the medical (f.pl.)

427

הציוויליזציה

hatsivilizatsya civilization

428

הסתיימו

histaymu ended (pl.)

429

הנדרש

hanidrash the required (m.s.)

430

דיני

dini my judgment / my sentence / my law; dinei laws of

431

גבעות

gva'ot hills

432

במעצר

bema'atsar under arrest

433

במאמץ

bema'amats with an effort

434

במבנים

bemivnim in buildings / in constructions; bamivnim in the buildings / in the constructions

435

במסגרתו

bemisgarto in its framework

436

ביומנו

beyomano in his diary; beyomenu in our day

437

בינם

beynam between them (m.)

438

בשיאו

besi'o at his/its top / at his/its peak

439

בשפות

basafot in the languages / on the edges; besafot in languages / on edges; bisfot in the languages of / on the edges of

440

באיחוד

ba'ikhud in the union; be'ikhud in a union

441

באיטיות

be'itiyut slowly

442

בטוחים

betukhim secure / safe / certain (m.pl.)

443

בצפיפות

bitsfifut dense / crowded

444

טיפוסי

tipusi characteristic

445

טיהור

tihur purification

446

טבעיות

tiv'iyot natural (f.pl.)

447

טריים

triyim fresh

448

טרופיים

tropiyim tropical (m.s.)

449

נישואין

nisu'in marriage

450

מוסמכים

musmakhim authorized

451

מנמל

minamal from a harbor

452

תגמול

tagmul pay back / recompense

453

אזכור

ezkor I will remember; izkur reference / mention

454

המפקדה

hamifkada the headquarters

455

המרבי

hameravi the maximal

456

הלוואה

halva'a loan

457

הזמנית

hzmanit the temporary

458

הציונים

hatsiyonim (n.) the Zionists (m.pl.); hatsiyonim (adj.) the Zionist (m.pl.)

459

ברכבת

barakevet by the train / on the train; berakevet by train / on a train

460

מח

mo'akh brain

461

יציאתם

yesti'atam their exit

462

פירוט

perut detailing

463

חביב

khaviv pleasant / nice

464

כמקובל

kamekubal as accepted / as conventional

465

הנהגה

hanhaga leadership

466

ממוצעת

memutsa'at average (f.s.)

467

מקבילים

makbilim parallel (m.pl.)

468

מפורטים

meforatim detailed (m.pl.)

469

מדור

mador department / compartment / branch

470

מדריכים

madrikhim guides / instructors / trainers

471

מגוש

megush from a lump / from a block / from a mass /from a region

472

וארגון

ve'irgun and an organization (n.); ve'irgun and the organization of (v.)

473

ובזמן

uvizman and while / and during

474

שלפי

shelefi that according to

475

שולטת

sholetet rules / controls (f.s.)

476

שוד

shod robbery

477

פלגות

palgot groups (mil.) / division (family)

478

אומץ

omets courage

479

אגודות

agudot associations

480

כימיים

khimiyim chemical (adj.) (m.pl.)

481

המנון

himnon anthem

482

הוותיקים

havatikim the veterans / the seniors

483

הצליינים

hatsalyanim the pilgrims

484

בנקים

bankim banks

485

בנס

benes by miracle

486

סימטרי

simetri symmetrical

487

מלבני

malbeni rectangular / oblong

488

מתבצע

mitbatse'a being performed / is carried out (m.s.)

489

מאבד

me'abed loses (m.s.)

490

מהמקובל

mehamekubal than conventional

491

לידה

leyada near her / next to her

492

פוצץ

potsets detonated / exploded (m.s.)

493

עמוקים

amukim deep (m.pl.)

494

אינטליגנציה

intiligentsia intelligence

495

אדומים

adumim red (m.pl.)

496

חבורת

khavurat a group of

497

כשלעצמו

kshele'atsmo by itself / as for himself

498

המשמעותי

hamashma'uti the significant (m.s.)

499

המקובלים

hamekubalim the accepted / the conventional / the popular (m.pl.)

500

היכול

hayakhol that/who can; hayakhol [ata] can you?