new years resolution Flashcards Preview

Japanese > new years resolution > Flashcards

Flashcards in new years resolution Deck (23):
1

thing

koto

2

I want to start something new

atarashi koto hajimete mitai desu ne

3

I want to find a new (hobby)

Atarashi (shumi) mitsukete miru

4

job hunting

Shuu(shoku) katsu(dou) shimas

5

so-so

bochi bochi

6

preparation

junbi

7

Are you prepared for that?

Junbi wa shite masuka?

8

because

__ no de ___

9

progress

Joutatsu suru

10

I want to be able to make progress on Japanese

Nihingo joutatsu suru yo ni

11

be able to

yo ni

12

complex

______ conpurekkusu

13

ideal

risou

14

average / normal

futsuu

15

happy new year

akemashte omedito gozyimas

16

new years resolution

shinnen no houfu

17

new years goals

shinnen no mokuhyo

18

What's your 2016 new years goal?

ni sen juu ryoku no kotoshi no mokuhyo toka arimaska?

19

This year I want to be good at Japanese

Kotoshi wa nihongo ga chanto shabitai

20

to do

yaru / yatte / yaritai / yatta

21

I'm going to become a high schoo teacher

Koo Koo no sensei ni naru

22

It has been decided

kimari mashita

23

It's already been decided

mo kimarimashita