School Flashcards Preview

Japanese > School > Flashcards

Flashcards in School Deck (20):
1

Junior high school

Chu Gakkou

2

3rd year student

Kou kou (San nen) Sei

3

Casual cloths

Shi fuku

4

School uniform

Sei fuku

5

Subject

Kyou ka

6

Math

Suugaku

7

Literature

Boon Gakkou

8

Science

Kagaku

9

Pe class

Taiiku

10

Art

Bijutsu

11

Good at a class

Tokui na kamouku

12

In high school I was good at --------

Koko de watashi wa tokui na kamouku wa ------- deshta

13

Social studies

Shakai

14

Class I'm weak at

Nigate na kamouku

15

I was weak at ----- in high school

Koko de watashi wa nigate na kamoku wa ------ deshta

16

After school

Houkago

17

After school activity

Bukatsu

18

Member of the kendo club

Kendoubu no buin desu

19

Elementary school

Sho Gakkou

20

Class

Jugyo