36 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 36 > Flashcards

Flashcards in 36 Deck (20)
1

pleasure

зугаа цэнгэл

2

1. a plough

2. to plough

1. анжис

2. газар хагалах

3

pollute

1. body/soul

2. things

3. morally

1. -г бузарлах

2. бохирдуулах

3. мунхруулах

 

Чөтгөр хүний оюун санааг бузархах/мунхруулах санаатай.

4

pool

1. swimming

2. pond

3. puddle

1. усан сан

басеин

2. цөөрөм

3. шалбааг

5

porter/gatekeeper

хаалагч

6

portion

хувь

7

stand at one's post

байр сууриндаа байх

8

1. potter

2. potter's wheel

1. ваарчин

2. ваарчны хүрд

9

pottery 

вааран эдлэл

10

pretend

дүр үзүүлэх 

царайлах

дүр эсгэх

 

Тэр хүн залбирч байгаа дүр үзүүлэж байна.

Тэр хүн гэмгүй царайлаж байна.

Тэр гэмгүй дүр эсгэж байна.

11

зугаа цэнгэл

pleasure

12

1. анжис

2. газар хагалах

1. a plough

2. to plough

13

1. -г бузарлах

2. бохирдуулах

3. мунхруулах

 

Чөтгөр хүний оюун санааг бузархах/мунхруулах санаатай.

pollute

1. body/soul

2. things

3. morally

14

1. усан сан

басеин

2. цөөрөм

3. шалбааг

pool

1. swimming

2. pond

3. puddle

15

хаалагч

porter/gatekeeper

16

хувь

portion

17

байр сууриндаа байх

stand at one's post

18

1. ваарчин

2. ваарчны хүрд

1. potter

2. potter's wheel

19

вааран эдлэл

pottery 

20

дүр үзүүлэх 

царайлах

дүр эсгэх

 

Тэр хүн залбирч байгаа дүр үзүүлэж байна.

Тэр хүн гэмгүй царайлаж байна.

Тэр гэмгүй дүр эсгэж байна.

pretend