43 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 43 > Flashcards

Flashcards in 43 Deck (20)
1

1. sepulchre/tomb

2. burial ground

1. булш

2. оршуулгын газар

2

settle

1. ie a person in a place

2. to calm down

1. суурьших

2. намжаах

3

settled

1. regarding an object

2. regarding a person

 

1. тогтвортой 

2. янзаараа (being always the same)

тууштай

ямар нэгэн юманд итгэлтэй

4

shallow

1. knowledge, belief, wound

2. water

1. өнгөцхөн

2. гүехэн

 

5

shame

 

гутамшиг

шившиг

ичгүүр

 

Мариа их ичгүүр үүрэх ёстой байсан.

6

to shame

1. to disgrace

2. to embarrass

1. -г гутаах

2. ичээх

7

shameful (conduct)

 

шившигтэй

8

to shape 

1. clay

2. a life

 

хэлбэрт оруулах

төлөвшүүлэх

 

ваарчин шаварт хэлбэр дүрс оруулдаг шиг Бурхан биднийг төлөвшүүлэхийг хүсдэг.

9

sharp

хурц

10

sharpen

1. knife, sword

2. pencil, stick (to a point)

ирлэх 

1. хурцлах

2. үзүүрлэх

11

1. булш

2. оршуулгын газар

1. sepulchre/tomb

2. burial ground

12

1. суурьших

2. намжаах

settle

1. ie a person in a place

2. to calm down

13

1. тогтвортой 

2. янзаараа (being always the same)

тууштай

ямар нэгэн юманд итгэлтэй

settled

1. regarding an object

2. regarding a person

 

14

1. өнгөцхөн

2. гүехэн

 

shallow

1. knowledge, belief, wound

2. water

15

гутамшиг

шившиг

ичгүүр

 

Мариа их ичгүүр үүрэх ёстой байсан.

shame

 

16

1. -г гутаах

2. ичээх

to shame

1. to disgrace

2. to embarrass

17

шившигтэй

shameful (conduct)

 

18

хэлбэрт оруулах

төлөвшүүлэх

 

ваарчин шаварт хэлбэр дүрс оруулдаг шиг Бурхан биднийг төлөвшүүлэхийг хүсдэг.

to shape 

1. clay

2. a life

 

19

хурц

sharp

20

ирлэх 

1. хурцлах

2. үзүүрлэх

sharpen

1. knife, sword

2. pencil, stick (to a point)