37 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 37 > Flashcards

Flashcards in 37 Deck (20)
1

prince

1. king's son

2. gentleman

1. хун тайж

2. ноён

2

princess

гүнж

3

prison

шорон

4

1. prisoner

2. prisoner of war

1. хоригдол

ялтан

2. олзлогдогч 

5

1. profit (i) generally (ii) just money

2. profitable (i) generally (ii) just money

1. (i) үр ашиг/ ашиг тус

(ii) ашиг

2. (i) үр ашигтай/ ашиг тустай

(ii) орлоготой

 

6

promised land

 амалсан нутаг

амалсан улс

7

prosperous

баян чинээлэг

дэвжиж буй

цэцэглэж буй

8

 provision

хангамж

9

to prune

тайрах

мөчрийг нь тайрах

10

publican, tax collector

 татвар хураагч

11

1. хун тайж

2. ноён

prince

1. king's son

2. gentleman

12

гүнж

princess

13

шорон

prison

14

1. хоригдол

ялтан

2. олзлогдогч 

1. prisoner

2. prisoner of war

15

1. (i) үр ашиг/ ашиг тус

(ii) ашиг

2. (i) үр ашигтай/ ашиг тустай

(ii) орлоготой

 

1. profit (i) generally (ii) just money

2. profitable (i) generally (ii) just money

16

 амалсан нутаг

амалсан улс

promised land

17

баян чинээлэг

дэвжиж буй

цэцэглэж буй

prosperous

18

хангамж

 provision

19

тайрах

мөчрийг нь тайрах

to prune

20

 татвар хураагч

publican, tax collector