Bordetella teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Bordetella teoria > Flashcards

Flashcards in Bordetella teoria Deck (10)
Loading flashcards...
1

Rodzaj Bordetella obejmuje 7 gatunków, ale jedynie dwa powodują choroby u człowieka. 

Wymień te gatunki oraz choroby, które powodują.

Bordetella pertussis - krztusiec

Bordetella parapertussis - krztusiec rzekomy

2

Określ poniższe cechy dla rodzaju Bordetella

Gram ....

kształt bakterii

tlenowe - beztlenowe

fermentacja węglowodanów...

oksydaza cytochromowa....

katalaza....

ureaza....

Gram -

niewielkie pałeczki

tlenowe

nie fermentują węglowodanów

oksydaza cytochromowa +

katalaza +

ureaza -

3

Wymień najważniejsze 5 czynników zjadliwości B.pertussis

 1. aglutynogeny AGG - białkowe antygeny powierzchniowe
 2. hemaglutynina włókienkowa FHA
 3. pertaktyna P69
 4. endotoksyna - lipooligosacharyd LOS
 5. egzotoksyny - cytotoksyna tchawicza TCT , toksyna krztuścowa PT , cyklaza adenylowa/hemolizyna AC/H

4

Jaką funkcję pełnią tzw. aglutynogeny AGG - białkowe antygeny powierzchniowe u B.pertussis?

Jest to jeden z czynników zjadliwości.

ciepłochwiejne antygeny otoczkowe

adherencja do kom.nabłonka

aglutynacja bakterii w obecności pewnych przeciwciał

 

AGG1 - swoisty dla B.pertussis

5

Jaką funkcję pełni hemaglutynina włókienkowa FHA

białkowa adhezyna powierzchniowa

adherencja do nabłonka dróg oddechowych 

fagocytoza pałeczek bez wybuchu tlenowego

6

Co wiesz o lipooligosacharydzie LOS?

jest to endotoksyna B.pertussis

skłąda się z lipidu A -niskotoksycznego

lipidu X - pełno aktywna endotoksyna

7

Jak działa cytotosyna tchawicza TCT , jedna z egzotoksyn B.pertussis?

monomer muropeptydowy, 

uwalniany podczas wzrostu bakterii

hamuje syntezę DNA w nabłonku migawkowym tchawicy, zaburza tak jego funkcję i w efekcie go niszczy

wywołuje napady kaszlu

8

jaką funkcję pełni cyklaza adenylowa/hemolizyna  AC/H

dwufunkcjonalna

aktywność enzymatyczna cyklazy adenylowej

hemoliza 

powoduje niekontrolowany wzrost cAMP w komórkach i zaburza fagocytoze

9

Diagnostyka mikro B.pertussis

aspirat z jamy nosowo-gardłowej, wymaz z tylnej ściany gardła

w bezpośrednim badaniu

 • bezpośr. test immunofluorescencyjny - niska czułość
 • PCR - szukamy kwasu nukleinowego, tylko w połączeniu z hodowlą

hodowla

 • podłoże Regan-Lowe
 • atmosfera 5% CO2, temp 37st C
 • kolonie małe, wypukłe, srebrzyste 0 jak krople rtęci
 • widoczna wąska strefa hemolizy Beta

Dla potwierdzenia

 • barwienie Grama
 • test aglutynacji szkiełkowej z surowicami odpornościowymi

Serologiczne

-ELISA

10

Jak leczyć krztusiec?

 • makrolidy - azytromycyna lub klatromycyna
 • kotrimaksozol