GIGA-Bordatella, Haemophilus Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA-Bordatella, Haemophilus > Flashcards

Flashcards in GIGA-Bordatella, Haemophilus Deck (47)
Loading flashcards...
1

1. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest czynnikiem etiologicznym:
a) ostrego zapalenia spojówek
b) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
c) zapalenia ucha środkowego
d) zapalenia nagłośni

a) ostrego zapalenia spojówek

 

2

2. Szczepionka bezkomórkowa (Bordetella pertussis) zawiera:
a) włókienkowe hemaglutyniny
b) toksoid krztuścowy
c) fimbrie
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

3

3. Chorobotwórczość Haemophilus influenzae typ b determinuje budowa otoczki, ponieważ otoczka
jest zbudowana z:
a) PRP
b) NAD
c) LPS
d) AMP

a) PRP

 

4

4. Która z wymienionych toksyn jest przyczyną charakterystycznego kaszlu w przebiegu krztuśca:
a) toksyna krztuścowa
b) cyklaza adenylowa
c) cytotoksyna tchawicza
d) endotoksyna

c) cytotoksyna tchawicza

 

5

5. Do lekarza zgłosił się 21-letni mężczyzna z bólem i wyciekiem ropnym z cewki moczowej. Objawy
pojawiły się 6 dni po kontakcie seksualnym. W barwieniu metodą Gram stwierdzono Gram ujemne
dwoinki. Który z poniższych czynników chorobotwórczych odpowiada za przyleganie bakterii do
komórek gospodarza:
a) LPS
b) peptydoglikan
c) fimbrie
d) otoczka

c) fimbrie

 

6

6. LPS (lipopolisacharyd) pałeczek Gram ujemnych może powodować:
a) anginę
b) choroby weneryczne
c) wstrząs endotoksyczny
d) wszystkie wyżej wymienione

c) wstrząs endotoksyczny

 

7

7. Bordatella pertussis jest przyczyną krztuśca, jaka diagnostyka mikrobiologiczna jest najlepsza?
a) hodowla na podłożach zawierających komórki np. Hela
b) hodowla pobranego materiału z nosogardzieli od pacjenta na podłożu Bordet-Gengou
c) preparat barwiony metodą Grama z plwociny
d) immunofluorescencja pośrednia – detekcja przeciwciał w surowicy pacjenta

b) hodowla pobranego materiału z nosogardzieli od pacjenta na podłożu Bordet-Gengou

8

8. Źródłem zakażenia pałeczką Bordatella pertussis jest:
a) człowiek
b) zwierzęta domowe i leśne
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
d) zakażona żywność

a) człowiek

 

9

9. Przyczyna ostrego zapalenia nagłośni grożącego obturacją dróg oddechowych jest:
a) S.aureus
b) P.aeruginosa
c) H.influenzae typ b
d) S. mutans

c) H.influenzae typ b

 

10

10. W podstawowym szeregu biochemicznym woda peptonowa z tryptofanem służy do:
a) wykrywania indolu
b) wykrywania siarkowodoru
c) wykrywania ureazy
d) wykrywania fenyloalaniny

a) wykrywania indolu

 

11

11. Profilaktyka zakażeń H.influenzae b to podawanie szczepionki zawierającej:
a) PRP (polirybofosforan)
b) GTP (guanozynotrifosforan)
c) odpowiedź a i b
d) ADP (adenozynodifosforan)

a) PRP (polirybofosforan)

 

12

15. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:
a) heminy
b) NAD (czynnik V)
c) obu wyżej wymienionych
d) żadnego z wyżej wymienionych

b) NAD (czynnik V)

 

13

16. Haemophilus influenzae b wywołuje:
a) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
b) bakteriemię
c) wszystkie wyżej wymienione
d) zakażenia dróg moczowych

c) wszystkie wyżej wymienione

 

14

19. Zakażenie pałeczką krztuśca szerzy się:
a) na drodze kropelkowej
b) przyrannej
c) pokarmowej
d) wszystkie wyżej wymienione

a) na drodze kropelkowej

 

15

45. Satelityzm H.influenzae obserwujemy jeśli na agar z krwią wysiejemy:
a) S.aureus
b) S.pyogenes
c) C.diphtheriae
d) wszystkie wyżej wymienione

a) S.aureus

 

16

49. Objawy posocznicy przypominają:
a) zatrucie pokarmowe
b) zapalenie gardła
c) grypę
d) wszystkie wyżej wymienione

 

 •  

Prawdopodobnie zatrucie pokarmowe, albo wszystkie - najmniej pasuje zapalenie gardła

 • wysoka gorączka (nie można jej zbić lekami przeciwgorączkowymi) lub przeciwnie – zbyt niska temperatura ciała,
 • biegunka,
 • wymioty,
 • znacznie przyspieszone tętno (powyżej 90/minutę),
 • ból kończyn,
 • ciemnoczerwone wybroczyny (nie bledną pod naciskiem)
 • częstotliwość oddechu powyżej 20/minutę.

17

53. Bordatella pertussis kolonizuje:
a) śluzówkę jamy ustnej
b) nabłonek migawkowy układu oddechowego
c) węzły chłonne
d) tkankę płucną

b) nabłonek migawkowy układu oddechowego

 

18

54. Objawy kliniczne wrzodu miękkiego to:
a) bolesne owrzodzenia oraz powiększenie najbliższych węzłów chłonnych
b) obfity wyciek ropny z narządów płciowych
c) niebolesne owrzodzenia na narządach płciowych z sączącą się surowiczo-krwistą wydzieliną
d) żadne z wyżej wymienionych

a) bolesne owrzodzenia oraz powiększenie najbliższych węzłów chłonnych

19

55. Czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego są pałeczki:
a) Haemophilus influenzae
b) Haemophilus ducreyi
c) Haemophilus parainfluenzae
d) Haemophilus aegyptius

b) Haemophilus ducreyi

 

20

56. Diagnostyka laboratoryjna krztuśca polega na:
a) wyhodowaniu bakterii z materiału klinicznego
b) wykonaniu preparatu barwionego metodą Gramma
c) wykonaniu odczynu immunofluorescencji bezpośredniej
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

21

57. Haemophilus parainfluenzae wymaga do wzrostu:
a) tylko czynnika V
b) czynników X i V
c) tylko czynnika X
d) żadnego z wyżej wymienionych

a) tylko czynnika V

 

22

58. Zapobieganie krztuścowi polega na:
a) stosowaniu szczepionki pełnokomórkowej
b) stosowaniu szczepionki składającej się z najbardziej immunogennych fragmentów komórki
bakteryjnej
c) obie wyżej wymienione
d) brak szczepionki i zapobieganie polega wyłącznie na izolacji dzieci chorych

c) obie wyżej wymienione

 

23

60. Szczepionka DTP zawiera:

a) anatoksynę błoniczą

b) antytoksynę błoniczą

c) odpowiedzi a i b

d) zabite C.diphtheriae

a) anatoksynę błoniczą

 

Mamy 2 rodzaje szczepionki przeciw krztuścowi - komórkową i bezkomórkową.

Komórkowa:

 • toksoid tężcowy
 • toksoid błoniczy
 • zawiesina zabitych bakterii B.pertussis

Bezkomórkowa:

 • toksyna krztuścowa 
 • pertaktyna
 • fimbrie
 • hemaglutynina włókienkowa

24

61. Pierwsza dawka szczepionki DPT jest podawana
a) w 12 miesiącu życia dziecka
b) w 2 miesiącu życia dziecka
c) odpowiedź a i b
d) żadne z wyżej wymienionych

b) w 2 miesiącu życia dziecka

 

25

62. Objawy kliniczne krztuśca rozwijają się fazowo. Stwierdzić można następujące fazy tej choroby:
a) faza nieżytowa
b) faza napadowa
c) zdrowienie
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

26

63. Ostre bakteryjne zapalenie nagłośni u dzieci pomiędzy 2-5 rokiem życia może być spowodowane
przez:
a) H.infuenzae b
b) B.pertussis
c) H.ducreyi
d) H.parainfluenzae

a) H.infuenzae b

 

27

64. Przyczyną ostrego zapalenia spojówek jest
a) H.influenzae b
b) C.diphtheriae
c) H. aegyptius
d) żadne z wyżej wymienionych

c) H. aegyptius

 

28

65. Diagnostyka laboratoryjna krztuśca polega na:
a) wyhodowaniu bakterii
b) wykonaniu preparatu met. Grama
c) wykonaniu PCR
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

29

66. Otoczkowy PRP ma właściwości:
a) endotoksyny
b) egzotoksyny
c) antyfagocytarne
d) adhezyjne

c) antyfagocytarne

 

30

67. Haemophilus jest:
a) wyłącznie czynnikiem chorobotwórczym człowieka
b) wyłącznie czynnikiem chorobotwórczym zwierząt
c) czynnikiem chorobotwórczym człowieka i zwierząt
d) żadne z wyżej wymienionych

a) wyłącznie czynnikiem chorobotwórczym człowieka