GIGA - Strepto Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Strepto > Flashcards

Flashcards in GIGA - Strepto Deck (145)
Loading flashcards...
1

1. Zjadliwość dwoinek zapalenia płuc związana jest z:
a) posiadaniem otoczki chroniącej przed fagocytozą
b) z wytwarzaniem toksyn
c) z aktywnością enzymatyczną
d) z posiadaniem lancetowatego kształtu

a) posiadaniem otoczki chroniącej przed fagocytozą

2

2. Jaka toksyna S. pyogenes pełni istotną rolę w rozwoju płonicy:
a) streptolizyna
b) enterotoksyna
c) leukocydyna
d) toksyna erytrogenna

d) toksyna erytrogenna

3

3. Enterokoki wywołują najczęściej:
a) zatrucia pokarmowe
b) choroby układu oddechowego
c) zakażenia dróg moczowych
d) choroby weneryczne

c) zakażenia dróg moczowych

4

5. Wysokie miano ASO świadczy o przebytym zakażeniu wywoływanym przez:
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pyogenes
c) Streptococcus pneumoniae
d) Staphylococcus saprophyticus

b) Streptococcus pyogenes

5

8. Identyfikację paciorkowców grupy A można wykonać przy pomocy testu:
a) z optochiną
b) z bacytracyną
c) testu na rozpuszczalność w żółci
d) pęcznienia otoczek

b) z bacytracyną

6

10. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:
a) hemolizyny
b) otoczki
c) dezoksyrybonukleaza
d) CF (Clumping Factor)

b) otoczki

7

15. Wysypka szkarlatynowa spowodowana jest przez:
a) toksyny erytrogenne
b) streptolizynę O
c) streptokinazę
d) hialuronidazę

a) toksyny erytrogenne

8

18. Noworodki urodzone przez skolonizowane tymi bakteriami matki mogą ulec groźnemu dla życia
zakażeniu. Te bakterie to:
a) S. epidermidis
b) S. viridans
c) S. agalactiae
d) S. mutans

c) S. agalactiae

9

21. Powikłania wynikłe z częstych zakażeń paciorkowcowych grupy A mogą być:
a) kłębuszkowe zapalenie nerek
b) choroba reumatyczna
c) obie wyżej wymienione
d) żadne z wyżej wymienionych

c) obie wyżej wymienione

10

26. Do bakterii biorących udział w procesie próchnicy zębów należy:
a) S. agalactiae
b) S. mutans
c) S. pneumoniae
d) wszystkie wyżej wymienione

b) S. mutans

11

28. Do szpitala przyjęto 70-letnią kobietę z wysoką gorączką (40°C) i dreszczami. W posiewie krwi
wykryto Gram dodatnie ziarenkowce oporne na penicylinę. Którą z poniżej podanych bakterii
zidentyfikowano:
a) Enterococcus
b) Streptococcus grupa A
c) Streptococcus grupa B
d) S. pneumoniae

d) S. pneumoniae

12

32. Czym nie leczymy zapalenia migdałków?
 

a) Penicylina

13

33. ASO jest istotne diagnostycznie w zakażeniach:
a) MRSA
b) M. catarrhalis
c) S. pyogenes
d) Enteroccocus spp.

c) S. pyogenes

14

34. S. agalactiae wywołuje:
a) zapalenie ucha zewnętrznego
b) zakażenia okołoporodowe
c) ostre zapalenie gardła
d) zapalenie kości i szpiku

b) zakażenia okołoporodowe

15

35. Mianem odczynu ASO nazywamy:
a) najniższe rozcieńczenie surowicy pacjenta, w którym stwierdza się już hemolizę
b) najwyższe rozcieńczenie badanej surowicy, w której zachodzi hemoliza
c) najwyższe rozcieńczenie surowicy badanej, w której nie obserwuje się jeszcze hemolizy
d) najwyższe rozcieńczenie surowicy pacjenta, w której nie stwierdza się śladu hemaglutynacji

c) najwyższe rozcieńczenie surowicy badanej, w której nie obserwuje się jeszcze hemolizy

16

42. Toksyna erytrogenna jest odpowiedzialna za powstanie:
a) choroby reumatycznej
b) czyraczności
c) wysypki płoniczej
d) podwyższonego poziomu ASO

c) wysypki płoniczej

17

47. S.pneumoniae wytwarzają otoczkę polisacharydową. Powstanie otoczki jest kodowane przez gen
chromosomowy. Jest to przykład:
a) koniugacji
b) transformacji
c) transdulacji
d) wszystkie wyżej wymienione

b) transformacji

18

48. Białko M obecne w komórce S. pyogenes jest:
a) silnie immunogenne
b) ma własności antyfagocytarne
c) ma własności antykomplementarne
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

19

50. Streptococcus agalactiae może być przyczyną okołoporodowego zakażenia noworodka takich jak:
a) bakteremii
b) zapalenia płuc
c) zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
d) Wszystkie wyżej wymienione

d) Wszystkie wyżej wymienione

20

52. Odczyn ASO służy do określenia przeciwciał przeciwko:
a) koagulazie
b) streptolizynie O
c) toksynie erytrogennej
d) streptolizynie S

b) streptolizynie O

21

53. Klasyfikacja serologiczna paciorkowców opiera się na występowaniu różnych typów:
a) białka C
b) streptolizyny S
c) polisacharydu C
d) streptolizyny O

c) polisacharydu C

22

55. Różę wywołuję:
a) S. aureus
b) S. pneumoniae
c) S. saprophyticus
d) S. pyogenes

d) S. pyogenes

23

56. Profilaktyka przeciwko zakażeniu S. pneumoniae to:
a) szczepionka zawierająca polischarydową otoczkę
b) szczepionka zawierająca całe zabite bakterie (inaktywowana)
c) szczepionka zawierająca całe osłabione bakterie (atenuowana)
d) szczepionka zawierająca toksoid (?) S. pneumoniae

a) szczepionka zawierająca polischarydową otoczkę

24

58. Toksyna o właściwościach antygenowych, należąca do hemolizyn, występująca u S. pyogenes to:
a) streptodomaza
b) streptokinaza
c) streptolizyna O
d) toksyna erytrogenna

c) streptolizyna O

25

60. Profilaktyka zakażeń S. agalactiae u kobiet w ciąży:
a) wymaz po 35 tygodniu ciąży z pochwy i odbytu
b) wymaz po 35 tygodniu z pochwy i gardła

c) podawanie czegoś tam po 35 tygodniu ciąży
d) podawanie czegoś tam przed rozpoczęciem ciąży (jakoś tak)

z tego co pamiętam

a) wymaz po 35 tygodniu ciąży z pochwy i odbytu

okołoprorodowo sie podaje jakiś anybiotyk rifampycynę chyba (jęsli chora lub nie wiemy)

26

64. MIC oznacza:
a) najmniejsze stężenie antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii
b) najmniejsze stężenie antybiotyku, które zabija bakterie

a) najmniejsze stężenie antybiotyku, które hamuje wzrost bakterii

27

66. Gorączka, wysypka na zgięciach kończyn, pachwinach, tułowiu. Przyczyna:
a) S. aureus
b) S. pyogenes

b) S. pyogenes

28

67. Wykrycie antygenu D:
a) S. pyogenes
b) S. agalactiae
c) E. faecalis

c) E. faecalis

29

68. Gorączka, płaskie pęcherze, złuszczający się naskórek. Po antybiotykach objawy ustąpiły - co to
za choroba:
a) szkarlatyna
b) róża
c) złuszczające zapalenie skóry

c) złuszczające zapalenie skóry

30

71. Dlaczego infekcji S. pyogenes towarzyszy wzrost liczby leukocytów obojętnochłonnych i bakterie
mogą namnażać się na zewnątrz komórek.:
a) białko M
b) streptokinaza
c) egzotoksyna A

a) białko M