kolokwium III mikro jamy ustnej Flashcards Preview

Mikrobiologia > kolokwium III mikro jamy ustnej > Flashcards

Flashcards in kolokwium III mikro jamy ustnej Deck (43)
Loading flashcards...
1

Przewlekłe występowanie kandydoz w jamie ustnej spowodowane jest przez:

- białaczka i cukrzyca

 

dopisek ze skryptu:

nosicielstwo w jamie ustnej wzrasta znacząco m.in. u pacjentów hospitalizowanych, , osób zakażonych HIV, z protezami, diabetyków, pocjentów podczas chmioterapii, antybiotykoterapii, i dzieci.

2

zamknięte -

Czym leczymy Mycoplasma pneumoniae?

- azytromycyna

 

dopisek:

szkarad- u dzieci makrolidy np erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna

u dorosłych: doksycyklina lub ewentualnie fluorochinolony

samarama- dorośli tetracykliny, dzieci erytromycyna

3

zamknięte

protezy w jamie ustnej moga wywoływać:

- kandydozę przewlekłą zanikową

4

zamknięte:

Rozsiane zakażenia grzybicze przez:

- układ oddechowy

komentarz samarama:

grzybice układowe- grzybice głębokie

zdecydowanie najgroźniejsza i często śmiertelna postać grzybic w układach i narządach wewnętrznych. Drobnoustroje dostają sie zwykle do organizmu przez drogi oddechowe i rozprzestrzeniają się w ustroju przez krew.

5

zamknięte

Pleśniawki to...

- kandydoza rzekomobłoniasta ostra

6

Z czym różnicujemy grzybice oraz jak można zapobiegać grzybicy?

 • afty, leukoplakia, objawy białaczki, cukrzyca

 

Jak zapobiegać grzybicy?

 • należy usunąć ogniska zakażenia
 •  prowadzić racjonalną antybiotykoterapię najlepiej z probiotykiem - nie stosować leków o szerokim spektrum działania
 • nalezy odbudowywać mechanizmy odpornościowe pacjenta
 • należy kontrolować zakażenia szpitalne 
 • dieta uboga w cukier

7

Wymień i krótko opisz etapy powstawania płytki nazębnej

 1. tworzenie się błonki ślinowej - adsorbujące cząsteczki gospodarza i bakterii tworzą nabytą błonkę ślinową -cuticula dentis- miejsce początkowego przyczepu bakterii
 2. transport - bakterie zbliżają się do powierzchni zęba dzięki ruchom Browna, przepływowi śliny, chemotaksji
 3. interakcje o dużym zakresie- siły van der Waalsa i odpychanie elektrostatyczne doprowadzają do odwracalnej fazy przylegania (faza odwracalana)
 4. interakcje o małym zakresie - interakcje stereochemiczne pomiędzy bakteriami a receptorami błonki. Pozakomórkowe polimery sacharozy kotwiczą bakterie, potem bakterie namnażają się (faza nieodwracalna)
 5. koagregacja i adhezja- nowe bakterie przylegają do warstw starych i już przytwierdzonych bakterii (tego samego gatunku)
 6. tworzenie błonki biologicznej - nawartstwiają się bakterie (na zasadzie rywalizacji, sukcesji, dynamiki kolonii); produkty metaboliczne bakterii mogą zmieniać środowisko - obniżenie potencjału redoks. Następuje kolonizacja bakteryjna, kolejno: G+ ziarenkowce i pałeczki; G- ziarenkowce i pałeczki; nitkowate, wrzecionowce itd. Zostaje osiągnięta równowaga pomiędzy tworzeniem a ubytkami płytki
 7. oddzielenie - bakterie mogą się odrywać i przechodzić w fazę planktonową, zostają przeniesione na inne miejsce, rozpoczynają proces od nowa

8

Jakie występują rodzaje Mycoplasmy w jamie ustnej, podaj profilaktykę i leczenie.

rodzaje:

 • M.buccale,
 • M.orale,
 • M.salivarium

(mogą powodować owrzodzenia jamy ustnej)

profilaktyka: 

 • prawidłowa higiena jamy ustnej ( prawidłowa technika szczotkowania, nitkowanie, płukanki antybakteryjne np z chlorheksydyną)
 • regularne kontrole stomatologiczne i higienizacyjne
 • odpowiednia dieta, uboga w węglowodany
 • odbudowa mechanizmów odporności

Leczenie:

 • makrolidy
 • tetracykliny 

9

Przypadek kliniczny - kaszel, RTG płuc, bakteria bez ściany komórkowej, podano cefalosporynę, ale okazała się nieskuteczna. 

Co to jest? podaj metodę leczenia i możliwe powikłania

Mycoplasma pneumoniae

leczenie:

u dzieci - makrolidy np erytromycyna, azytromycyna

u dorosłych - tetracykliny np doksycyklina lub ewentualnie fluorochinolony

powikłania:

 • zapalenie wsierdzia
 • zapalenie osierdzia
 • zmiany skórne
 • zespoły neurologiczne np zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guliiain-Barre
 • zapalenie stawów
 • niedokrwistość hemolityczna!
 • zespół Stevensona-Johnsona

 

 

10

zamknięte

Najczęściej występująca Candida to...

-albicans

11

zamknięte

Fałsz o Candida...

- odpowiada wyłacznie za zakażenia krzyżowe

12

zamknięte 

Pleśniawka to kandydoza...

- ostra rzekomobłoniasta

13

Na co oporna jest Mycoplasma hominis?

a) aztromycyna

b)erytromycyna

c)wankomycyna

d)penicylina

b)erytromycyna

14

zamkniete:

Jak leczymy zakażenia grzybicze zamknięte?

- amfoterycyna b

 

komentarz:

grzybice zamknięte? Czy chodzi im o grzybice układowe?

wtedy leczenie to podanie dożylne amfoterycyny, albo samej albo w kombinazji z flucytozyną

Ważne jest usunięcie siedliska zakażenia np. zmiana cewników dożylnych i przywrócenie odporności pacjenta.

15

Wymień minimum 2 bakterie powodujące atypowe zapalenie płuc, zaproponuj leczenie i profilaktykę.

 • Legionella pneumophila
 • Chlamydia pneumoniae
 • Myciplasma pneumoniae (bez sezonowego wzrostu zakażeń, u młodzieży)

Profilaktyka 

 • Legionella - klimatyzatory - zachować higienę klimatyzujących, urządzeń sanitarnych, badać stan wody; zwłaszcza latem i wczesną jesienią
 • Mycoplasma, Chlamydia - zachowanie ostrożności w dużych skupiskach ludzi, higiena osobista, myscie rąk, nie picie z jednej butelki

Leczenie:

Legionella-erytromycyna, azytromycyna 

Mycoplasma - dorośli tetracykliny np doksycyklina; dzieci erytromycyna

Chlamydia - tetracykliny, np doksycyklina

16

Wymień postacie kliniczne C.albicans (min.4) i czynniki sprzyjające kandydozie.

​Tutaj mamy dwie wersje odpowiedzi:

 • zakażenie błon śluzowych - plesniawka
 • zakażenie skóry np odparzenia spowodowane Candida
 • wysypka skórna np w pieluszkowym zapalenia skóry
 • zanokcica kandydozowa

lub

 • ostra kandydoza rzekomobłoniasta tzw pleśniawka
 • ostra kandydoza zanikowa
 • przelekła kandydoza rozrostowa
 • przewlekła kandydoza zanikowa

Czynniki sprzyjające :

 • antybiotykoterapia
 • antyseptyki
 • białaczka
 • zakażenie HIV
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • wady zgryzu
 • urazy
 • dieta bogata w cukry proste
 • niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy
 • starość
 • wiek niemowlęcy
 • niedobór żelaza, awitaminoza grupy B
 • kserostomia
 • radioterapia

17

Chlamydia trachomatis - chorobotwórczość, leczenie, powikłania

Choroby:

 • serotyp A,B,C - zakażenia narządu wzroku - jaglica, zapalenia rogówki i spojówki
 • serotypy D,K - nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej u mężczyzn, zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy u kobiet; zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów)
 • serotypy L1-L3 - ziarniniak weneryczny pachwin
 • zapalenie płuc (zwłaszcza u noworodków)

 

Leczenie - makrolidy, fluorochinolony, tetracykliny

Powikłania - u kobiet ostre i przewlekłe zapalenie jajników, narządów miednicy mniejszej, zapalenie wątroby, 

u mężczyzn - zapalenie najądrzy 

18

Wymień min 5 czynników wpływających na rozwój bakterii w jamie ustnej i krótko je opisz

 • dieta - bogata w cukry, o zmniejszonej zawartości fluoru i wapnia - wpływa negatywnie na zęby i sprzyja kolonizacji bakterii
 • palenie tytoniu - zmniejsza właściwości buforujące śliny
 • otyłość - patrz dieta (wtf)
 • nieprawidłowa higiena jamy ustnej - nieprawidłowa technika szczotkowania, brak nitkowania, zalegający kamień nazębny 
 • niskie pH środowiska (prawidłowe pH śliny yo 6,4-7)
 • zróżnicowana zawartość tlenu w jamie ustnej
 • antybiotykoterapia - osłabia rozwój "dobrych" bakterii i wyjaławia jamę ustną
 • czynniki anatomiczne - ustawienie zębów, kształt zębów, słaba jakość wypełnień - powstają miejsca gdzie może gromadzić się płytka nazębna mimo regularnych zabiegów higienicznych, szczotkowania itd.

19

zamknięte 

Kandydoza ostra zanikowa, co jest najczęstszą przyczyną?

a) antybiotyki

b)wyjmowana proteza górnej szczęki

a) antybiotyki

20

Jaki rodzaj kandydoz powoduje proteza

-kandydoza przewlekła zanikowa

 

21

Jakie powikłania powoduje Mycoplasma pneumoniae

a) zespół Sjogrena

b) zespół Waterhouse'a

c) zespół Reitera

d) miażdżyca

to było zjebane pytanie, 

bodobno grupa 3 dostawała pkt za odp 

c) zespół Reitera

22

Sporotrychoza

a) przewlekła

b) podskórna 

b) podskórna (wg Murraya)

23

Wymień 5 ekosystemów jamy ustnej i do każdego dopisz 3 gatunki bakterii

Gatunki wspólne dla wszystkich miejsc to Gemella, Granulicatella, Streptococcus, Veillonella

 

błona śluzowa powierzchni policzka 

 • Streptococcus mitis 
 • Streptococcus sanquis
 • Gemella sp.
 • Veillonella parvula
 • Neisseria subflava
 • Haemophilus parainfluenzae

grzbiet języka 

 • Streptococcus mitis
 • Streptococcus salivarius
 • Stomatococcus mucilaginosus

powierzchnia zębów

 • Porphyromonas gingivalis
 • Actinomyces odontolyticus
 • Neisseria siccea
 • Prevotella intermedia

nabłonek szczeliny dziąsła

 • Streptococcus anginosus
 • Prevotella intermedia
 • Eubacterium yurii

migdałki

 • Streptococcus mitis
 • Fusobacterium nucleatum
 • Veillonella sp

wargi

 • Streptococcus mitis
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermitis
 • Corynebacterium sp.
 • Neisseria subflava
 • Micrococcus luteus

24

Czynniki sprzyjające rozwojowi bakterii w jamie ustnej i profilaktyka

 • dieta - bogata w cukry, o zmniejszonej zawartości fluoru i wapnia - wpływa negatywnie na zęby i sprzyja kolonizacji bakterii
 • palenie tytoniu - zmniejsza właściwości buforujące śliny
 • nieprawidłowa higiena jamy ustnej - nieprawidłowa technika szczotkowania, brak nitkowania, zalegający kamień nazębny 
 • niskie pH środowiska (prawidłowe pH śliny yo 6,4-7)
 • zróżnicowana zawartość tlenu w jamie ustnej
 • antybiotykoterapia - osłabia rozwój "dobrych" bakterii i wyjaławia jamę ustną
 • czynniki anatomiczne - ustawienie zębów, kształt zębów, słaba jakość wypełnień - powstają miejsca gdzie może gromadzić się płytka nazębna mimo regularnych zabiegów higienicznych, szczotkowania itd.

profilaktyka - 

 • coś o nie spożywaniu sfermentowanych potraw
 • regularne kontrole stomatologiczne - fluoryzacja, uszczelnianie bruzd,
 • odpowiednia higiena jamy ustnej - szczotkowanie odpowiednią techniką która usunie płytkę nazębną, , stosowanie pasty z fluorem, irygacja, nitkowanie
 •  

25

Wymień min.6 czynników wpływających na wystąpienie kandydozy, wymień min. 3 gatunki Candida

Gatunki -

 • Candida albicans,
 • Candida glabrata,
 • Candida parapsilosis
 • Candida tropicalis

Czynniki wpływające na rozwój kandydozy

 1. antybiotykoterapia
 2. białaczka
 3. zakażenie HIV
 4. cukrzyca 
 5. palenie tytoniu
 6. hospitalizacja
 7. protezy dentystyczne
 8. chemioterapia
 9. wiek dziecięcy

 

26

Z zaliczenia

Chlorheksydyna, jak działa na bakterie?

 • chlorheksydyna przerywa błonę bakteryjną i zmnienia przepuszczalność ściany komórkowej wielu bakterii G+ i G-
 • zdolna do trwałego wiązania z powierzchniami w jakie ustnej i powolnego uwalniania do śliny
 • utrudnia przyleganie bakterii tworzących płytkę, zmniejsza tempo jej przyrostu
 • zabija S.mutans - wyjątkowo wrażliwy na chlorheksydynę

27

Z zaliczenia

Kandydoza przewlekła zanikowa - objawy i czynniki sprzyjające jej wystąpieniu

Objawy

 • punktowe czewrone obszary, zwykle w okolicy ujść gruczołów ślinowych podniebiennych
 • rozlany rumień na podniebieniu twardym, złuszczanie
 • przerost brodawczakowy, kolonie rozwijają się na protezie

Czynniki sprzyjające: 

Wszystko co zwykle do kandidy ( obniżona odpornośc, antybiotyki ble ble)

oraz 

niedostateczna higiena protezy - wyciąganie jej brudnymi rękoma, nieprawidłowe jej przechowywanie

28

Kandydoza przewlekła zanikowa-czynnik etiologiczny, obraz kliniczny, leczenie

 

za mp: zanikowa (protetyczne zapalenie jamy ustnej, język romboidalny, zapalenie kącików ust)

czynnik etiologiczny - Candida albicans

 

Objawy= obraz kliniczny

 • punktowe czewrone obszary, zwykle w okolicy ujść gruczołów ślinowych podniebiennych
 • rozlany rumień na podniebieniu twardym, złuszczanie
 • przerost brodawczakowy, kolonie rozwijają się na protezie

Leczenie = leczenie miejscowe azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi np nystatyną, lub doustna terapia z zastosowaniem flukonazolu i itrakonazolu

 

MP - Kandydoza przewlekła zanikowa

Klinicznie manifestuje się jedną z trzech postaci: protetyczne zapalenie jamy ustnej, zapalenie kątów ust, romboidalne zapalenie języka.

Może być wynikiem długotrwałej antybiotykoterapii doustnej, następstwem kandydozy rzekomobłoniastej, zwłaszcza u palaczy, lub rozwijać się w związku ze stosowaniem zaopatrzenia protetycznego (protezy zębowe, aparaty ortodontyczne).

Protetyczne zapalenie jamy ustnej. W obrazie klinicznym obserwuje się mniej lub bardziej rozległe zmiany rumieniowe, które mogą być ograniczone do miejsca kontaktu z czynnikiem drażniącym lub uogólnione do całej błony śluzowej. Z czasem może wystąpić odczynowa, przerostowa reakcja błony śluzowej w postaci bolesnych guzków na podniebieniu. W tej formie grzybicy konieczna może się okazać interwencja chirurgiczna w celu usunięcia zmian przerostowych.

Zapalenie kątów ust. Początkowo w obrębie katów ust wytwarza się ognisko zmacerowanej skóry, otoczone obwódką zapalną. W zapaleniu kątów ust zakażenie Candida albicans często współistnieje z zakażeniem gronkowcowo-paciorkowcowym i wówczas podczas otwierania ust często dochodzi do pęknięć i krwawień. W przypadku długotrwałego drożdżakowego zapalenia kątów ust mogą powstawać ziarninowe nadżerki, wymagające interwencji chirurgicznej.

Romboidalne zapalenie języka. Zapalenie środkowej części języka (tzw. język romboidalny) jest zmianą atroficzną – na powierzchni grzbietowej języka dochodzi do zaniku brodawek nitkowatych. Powstaje dobrze odgraniczony obszar barwy różowej lub czerwonej, często gładki i lśniący, a czasem pokryty guzkowatymi wyniosłościami z tendencją do stwardnienia. Zmiana utrzymuje się latami i nie daje dolegliwości subiektywnych. Dawniej uważana była za anomalię rozwojową. Obecnie wiadomo, że jest wynikiem przewlekłego zakażenia wywołanego przez Candida albicans i działania dodatkowych czynników, np. palenie tytoniu, steroidoterapia, zakażenie HIV. Język romboidalny najczęściej występuje u mężczyzn w średnim wieku palących papierosy. Przewlekle utrzymująca się zmiana wykazuje dużą oporność na leczenie przeciwgrzybicze.

29

Opis przypadku klinicznego- babcia, 75 lat, proteza, suchość w ustach, cukrzyca, uczucie pragnienia, blastospory w obrazie mikroskopowym - leczenie, czynniki ryzyka , czynnik etiologiczny

Grzyby C. albicans mogą występować w kilku formach, jedną z nich jest postać drożdżowa - jednokomórkowe blastospory, komórki pączkujące. Jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia Candida albicans, jest stosowanie protezy, podeszły wiek pcjenta, cukrzyca.

Leczenie = leczenie miejscowe azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi np nystatyną, lub doustna terapia z zastosowaniem flukonazolu i itrakonazolu. Zaleca się wymianę protezy na nową po zakończeniu leczenia.

 

Czynniki miejscowe:

 • Redukcja przepływu śliny
 • Zmiany nabłonkowe
 • zmiany w układzie mikroflory
 •  Dieta wysoko-węglowodanowa
 • proteza 

Czynniki układowe:

 • zaburzenia hormonalne
 • cukrzyca
 • Nadczynność przytarczyc
 • Niedoczynność nadnerczy
 • Niedobory żelaza lub kwasu foliowego
 • Immunosupresja
 • Leki
 • Niedobory immunologiczne
 • Zaburzenia funkcji leukocytów

30

Zespół Reitera- co to, czynnik etiologiczny, leczenie

Czynnik etiologiczny - Chlamydia trachomatis

Zespół Reitera, pojawia się zwykle na skutek powikłań zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Objawia się odczynowym zapaleniem stawów, zapaleniem cewki moczowej, zapaleniem spojówek. Choroba zwykle dotyczy mężczyzn, z czego 50-60% początkowo chorowało na zakażenia układu moczowo-płciowego, a 80% wcześniej lub równolegle przechodziło zakażenie Chlamydia trachomatis.

Leczenie = erytromycynaazytromycyna, doksycyklina; wg Murraya -w przypadku Reitera -ofloksacyna

Profilaktyka - bezpieczne praktyki seksualne, niezwłoczne leczenie zarówno pacjentw z objawami choroby, jak i ich partnerów seksualnych.

 

Notka z mp: 

Zespół Reitera - obecnie zwany reaktywnym zapaleniem stawów.

Głównym objawem jest ból i obrzęk pojedynczego stawu lub kilku stawów, najczęściej kończyn dolnych.

Na narządach płciowych mogą się pojawić niebolesne zmiany w postaci pęcherzyków, nadżerek lub plamek.

Na podeszwach stóp może się pojawić wysypka i nadmierne łuszczenie skóry, towarzyszyć temu mogą także zmiany skórne na dłoniach w postaci krostkowej wysypki.

Zmiany mogą dotyczyć także narządu wzroku