Haemophilus teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Haemophilus teoria > Flashcards

Flashcards in Haemophilus teoria Deck (15)
Loading flashcards...
1

Wymień 4 gatunki Haemophilus

 1. H.influenzae
 2. H.aegyptius
 3. H.heamolyticus
 4. H.ducrei

2

Określ poniższe parametry dla Haemophilus

Gram....

kształt

tlenowe-beztlenowe

oksydaza cytochromowa....

katalaza

fermentacja węglowodanów

indol....

Gram -

kształt - nieurzęsione małe pałeczki

fakultatywne beztlenowce

oksydaza cytochromowa +

katalaza +\

fermentacja węglowodanów - rozkładają glukoze do kwasu

indol +

3

Jakie szczepy H.influenzae wyróżniamy?

Otoczkowe - 6 typów ser Hia - Hif

bezotoczkowe - nietypowalne NTHi czyli Non Typeable Haemophilus influenzae

4

Czy Haemophilus może kolonizować śluzówki człowieka i nie wywoływać objawów?

Tak, zarówno otoczkowe jak i bezotoczkowe szczepy

5

Wymień najważniejsze czynniki zjadliwości H.influenzae

6

 1. otoczka polisacharydowa - zawiera PRP
 2. fimbrialne adhezyny - F-HA fimbrie hemaglutynujące 
 3. adhezyna niefimbrialna Hap
 4. wysokoczasteczkowe adhezyny HMW1 i HMW2 u szczepów nietypowalnych
 5. endotoksyna - lipooligosacharyd LOS, z lipidem A
 6. eznymy - proteaza IgA1

6

Wymień najważniejsze funkcje otoczki polisacharydowej H.influenzae

Jest to czynnik zjadliwości

serotypy a-f

najbardziej zjadliwy Hib (PRP)

zapewnia ochronę przed fagocytozą i działaniem przeciwciał

 

7

Jaki jest najbardziej zjadliwy serotyp H.influenzae?

Hib - zawierający fosforan polirybozorybitolu PRP

8

Funkcja fimbrialnych adhezyn - HA - fimbrii aglutynujących

mogą aglutynowac ludzkie erytrocyty

początkują kolonizację  i inwazję bakterii do tkanek

9

Do czego służą i gdzie występują HMW1 i HMW2 

High Molecular Weight

są to wysokoczasteczkowe adhezyny

występują u szczepów bezotoczkowych NTHi

adherencja bakterii do kom.nabł

10

Jaka jest funkcja lipooligosacharydu LOS?

ma on lipid A, który jest w pełni endotoksyczny 

11

co robi proteaza IgA1?

rozkłada przeciwciała IgA1 więc zakłóca mechanizmy obronne w błonie śluzowej

12

Jakie choroby powoduje H.influenza u niezaszczepionych, zaszczepionych 

u dzieci nieszczepionych przeciwko Hib:

 • zapalenie opon mózg.-rdzen.
 • zapalenie nagłośni (tzw.pseudokrup)
 • zapalenie płuc
 • zapalenie kości i stawów

u szczepionych przeciw Hib - infekcj  bezotoczkowymi NTHi

 • zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie zatok przynosowych

 

u dorosłych NTHi wywołuje zaostrzenie przewlekłych zespołów chorobowych np. obturacyjnej choroby płuc, lub posocznicę u chorych z upośledzoną odpornością

 

13

Diagnostyka H.influenzae

Materiał

 • wymaz z tylnej ściany gardła
 • plwocina
 • treść zatok
 • wydzielina oskrzelikowo-pęcherzykowa
 • krew
 • płyn m-r

hodowla

 • 37stC przy 5-10% CO2
 • podłoże wybiórcze - agar czekoladowy z bazytracyną
 • kolonie małe, półprzezroczyste, gładkie
 • agar z krwią z S.aureus - wzrost satelitarny

Identyfikacja gatunku

 •  podłoża z czynnikiem wzrostu X -heminą i V - koenazym NAD lub NADP
 • testy aglutynacji szkiełkowej z surowicami poliwalentnymi
 • PCR
 • lateksowy test aglutynacyjny - przy płynie m-r

 

 

14

Leczenie H.infueanzae

B-laktamy

 • ampicylina, amoksycylina
 • penicyliny z inhibitorem
 • cefalosporyny II III IV generacji w zakażeniach inwazyjnych - cefatoksym

Makrolidy

 • azytromycyna

Chloramfenikol

kotrimoksazol

fluorochinolon

tetracykliny

 • doksycyklina

Ansamycyny 

 • rifampicyna

15

Wyjaśnij co to BLNAR i dlaczego stanowi problem terapeutyczny

BLNAR czyli Beta Lactamase Negative Ampicilin Resistant , B-laktamazo ujemne, oporne na ampicilinę i amkosycylinę   cefalosporyny I i III  

Mają 2x wyższe MIC dla B-laktamów

leczymy - fluorochinolony , makrolidy - azytromycyna