EGZAMIN 2019 Flashcards Preview

Mikrobiologia > EGZAMIN 2019 > Flashcards

Flashcards in EGZAMIN 2019 Deck (43)
Loading flashcards...
1

1.Kancerogenne są:

a)EBV

b)

c)H.Pylori

d)HPV-16

e)a,c,d

e)a,c,d

2

2.Gorączkę, KSSP(katar, ...), plamki koplika:

a)grypa

b)odra

c)różyczka

b)odra

3

3. Wankomycyna zarezerwowana do leczenia: 

a) MRSA i MRCNS

b) MRSA i E.coli ESBL +

c)MRSA i VRE

d) MRSA S.pneumonia oporna na penicylinę i cefalosporyny

e) a i d prawidłowe

e) a i d prawidłowe

4

4. Jaki patogen wymaga podania anatoksyny i hospitalizacji?

a) Corynebacterium diphteriae

b) Bordatella pertussis

c) Clostridium difficile

d) MDR-TB

a) Corynebacterium diphteriae

5

5. Który czynnik zjadliwości Helicobacter pylori pozwala mu przeżyć w żołądku? 

a)hialuronidaza

b)ureaza

c) toksyna wakuolizująca

d) odpowiedź b i c 

 

b)ureaza

6

5. cechy charakterystyczne Actinomyces israeli 

a) szczepy wykazują kwasooporność

b) zakażenie może mieć postać twarzowo-szyjną, płucną, brzuszną

c) jest to bakteria tworząca mikroflorę jamy ustnej

d) b i c 

 

d) b i c 

7

6. zakażenia układu moczowego nie wywołuje: 

a) s. pneumoniae

b) UPEC

c) E.fecalis

 

a) s. pneumoniae

8

7. Mycobacterium tuberculosis: 

a) barwienie z-n

b) rośnie na podłożach z białkiem

c) odporne na ciężkie warunki środowiska

d) wszystko

d) wszystko

9

8. Co najczęściej powodują Streptococcusy zieleniejące 

a) podostre zapalenie wsierdzia

b) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

c) zapalenie kości

d) zapalenie kości i szpiku

a) podostre zapalenie wsierdzia

10

9. Fałszywe o herpes wirusach

a)

b) nie maswoistych leków, są szczepionki

c)

d)nawroty są źródłem zakażenia dla innych

e) mają DNA

b) nie maswoistych leków, są szczepionki

11

10. Człowiek jest jedynym rezerwuarem:

a)Treponema pallidum

b)Campylobacter jejuni

a)Treponema pallidum

12

11. Który z grzybów może powodować zakażenia endogenne 

a) C. albicans

b) Aspergillus

c) Cryptococcus

d) Trichophyton

a) C. albicans

13

12. co to jest MIC? 

 

a) minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju. 

 

14

13. Wyhodowano bakterie barwiącą się na fioletową Gramem. Koagulazo ujemne, w gronkach 

a) MSCNS

b) MDR

a) MSCNS

15

14.Odporność bierna- po czym? 

a) po szczepionkach

b) po antytoksynie

c) po podaniu immunoglobulin lub surowicy

d) po wystawieniu na działanie toksyny 

 

c) po podaniu immunoglobulin lub surowicy

16

15. Oporność na klindamycynę u bakterii 

a) acetylacja antybiotyku

b) usuwanie antybiotyku poza komórkę

c) coś ze zmianą ściany komórkowej chyba

d) modyfikacja miejsca na rybosomach

d) modyfikacja miejsca na rybosomach

17

16. Cecha vibrio cholerae 

a) wytwarza otoczkę, która chroni przed fagocytozą

b) zdolność do produkcji enterotoksyny oraz adhezyn

b) zdolność do produkcji enterotoksyny oraz adhezyn

18

17. Mama z córką, zatrucie pokarmowe, nerki przestały działać, muszą być dializowane 

a) enterokrowtoczne E.coli

b) Salmonella

a) enterokrowtoczne E.coli

19

18. Prawidłowe o kile- różne stadia i co się w nich dzieje

a) perforacja podniebienia w trzeciorzędowej

b) morwowe zęby w kile trzeciorzędowej

c) zęby Willisa we wrodzonej (nie, bo Hutchinsona)

d) wrzód twardy w drugorzędowej

e) owrzodzenie pełzające w pierwszej

a) perforacja podniebienia w trzeciorzędowej 

20

19. Powikłania po Chlamydia pneumoniae 

a) rak płuc i miażdżyca

b) stwardnienie rozsiane i alzheimer

c) pierwotny rak wątroby

d) a i b 

 

d) a i b 

21

20. jakiś wirus roznoszony przez ptaki, ssaki i ludzi, powoduje pandemie i epidemie 

a) wirus grypy A

b) B-19

c) wirus grypy A i B

a) wirus grypy A

22

21. Zespół Guillaina-Barrego jest powiązany z zakażeniem która bakterią? 

 

 

a) zakażenia układu pokarmowego spowodowane Campylobacter jejuni

23

23. Przyporządkuj metody diagnostyczne 

1. Opryszczka

2. Ropień

3. kandydoza

4. infekcja dolnych dróg oddechowych

5. bakteriemia 

A - posiew z krwi

B - wymaz i rozmaz

C - hodowla w kierunku wirusów

D- aspirat

E-surowica i plwocina 

 

 

1C , 2B , 3 E ,4D , 5A

24

24. W przypadku tego zakażenia podajemy szczepionkę, a także w wyjątkowych przypadkach immunoglobulinę

a) HBV jak dziecko ma chorobę nowotworową to też się podaje

 b) Wścieklizna

a) HBV jak dziecko ma chorobę nowotworową to też się podaje xD

b) Wścieklizna -chyba to 

????

25

25. U osoby prawidłowo uodpornionej na HBV obecne są przeciwciała 

a) antygen HBsAg

b) przeciwciała anty HB-s

c) przeciwciała anty-HB-c

d) anty-HB-e

e) anty-HB-s, antyHB-c, antyHB-e

b) przeciwciała anty HB-s

26

26. Zakażenie związane z implantem 

a) S. epidermidis 

b) P. acnes

c) a i b

c) a i b

 

były wątpliwości czy czasem nie tylko epidermidis

27

27. Zależność między fusobacterium i streptococcus w tworzeniu płytki nazębnej

. synergizm

28

28. Opis przypadku: Chłopak 19 letni wyrwana ósemka, ból, ropa z zębodołu, temp 38,5, żółte ziarna, beztlenowiec G+, 

a) A. israeli

b) Pseudomonas aeruginosa

c) B.fragilis

d) C.botulinum 

e) C.perfingens

 

a) A. israeli

29

29. Prawda o ropniu okołokoronowym

A) najczęściej powoduje A. Israelii

B) przy siekaczach żuchwy gdzie największy kamień - nie bo przy trzonowcach (ósemka)

C) destrukcja wyrostka zębodołowego  

D) ciężko wyrzynając się zeby

E) najczęściej po Herpes Simplex

i różne kombinacje literek i nie bylo odp. D w żadnym z zestawów XD

30

30. Nieprawdziwe o ostrym zapaleniu dziąseł ANUG 

a) Flora mieszana

b) Krwawi, owrzodzenia o nieregularnym kształcie

c) Jest powiklaniem zaawansowanego zapalenia przyzębia 

d) Metronidazol jako pierwszy wybór

c) Jest powiklaniem zaawansowanego zapalenia przyzębia