Enterobacteriaceae - teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Enterobacteriaceae - teoria > Flashcards

Flashcards in Enterobacteriaceae - teoria Deck (43)
Loading flashcards...
1

Określ cechy rodziny Enterobacteriaceae

tlenowce - beztleowce

oksydaza cytochromowa

fermentacja glukozy

redukcja azotanów 

 

 

wzgl beztleowce

oksydaza cytochromowa -

fermentacja glukozy - tak

redukcja azotanów - tak

2

Opisz obecny w błonie zewn. cząsteczki LPS

lipopolisacharyd - LPS

 • kompleks 3 domen - O + rdzeniowy + lipid A
 • O - ciepłostałe antygeny somatyczne O
 • oligosacharyd rdzeniowy - wspólny antygen dla wszystkich z tego rodzaju

3 najważniejsze antygeny strukturalne - do typowania serologicznego

antygen O somatczny

antygen K ,ciepłochwiejny  antygen otoczkowy

antygen H, ciepłochwiejne białko rzęskowe flagelina 

 

3

scharakteryzuj cechy E.coli

kształt

rzęski - brak rzęsek

fermentacja glukozy

fermentacja laktozy

rozkład tryptofanu 

wytwarzanie ureazy

krótkie, proste pałeczki

urzęsione - rzęski wokół kom.

fermentują glukozę szybko - CO2 i H2

fermentują laktozę

rozkładają tryptofan do indolu

nie wytwrzają ureazy

 

4

Co wchodzi w skład struktury antygenowej E.coli

antygen somatyczny O 

antygen rzęskowy H

polisacharydowy antygen otoczkowy K

antygeny fimbrialne

5

Wyróżnia się 8 głównych szczepów E.coli, wymień je

 1. EPEC - enteropatogenne
 2. ETEC - enterotoksynogenne
 3. EIEC - enteroinwazyjne
 4. EAEC - enteroagregacyjne
 5. EHEC / VTEC - enterokrwotoczne /werotoksyczne
 6. UPEC - uropatogenne
 7. NMEC -neuropatogenne 

6

Opisz EPEC

enteropatogenne

biegunki u dzieci

charakterystyczne zmiany histopato tzw AE - przyleganie i zacieranie - prowadzą do zatarcia mikrokosmków

7

opisz ETEC

enterotoksykogenne

letnie biegunki, biegunki podróżnych 

wytwarzają enterotoksyny:

LT - ciepłoLabilną

ST - ciepłoStałą 

8

opisz EIEC

bakteryjny zespół czerwonkowy

penetrują śluzówkę okręznicy

wrzodziejące zmiany

zwykle laktozoo-ujemne

9

opisz EAEC

przewlekłe sraki u gówniaków

także biegunki podróżnych

fimbrie agregacyjno-adherencyjne AAF

produkują ciepłostałą enterotoksynę EAST1

10

opisz EHEC i VTEC

enterokrwotoczne /werotoksyczne

krwotoczne zapalenie jelita grubego HC

zespół hemolityczno-mocznicowy HUS

wytwarzają werotoksyny VT  czyli toksyny Shiga-podobne 

zwykle fenotyp O157:H7

11

opisz UPEC

uropatogenne 

UPEC to uropatogenne E.coli, powodujące infekcje uukładu moczowego:

-odmiedniczkowe zapalenie nerek

-zapalenie pęcherza moczowego

-posocznicę

 

12

opisz NMEC 

neuropatogenne

zapalenie opon m-r u noworodków

najczęstszy serotyp O18:K1:H7

fimbrie S

13

wymien i krótko opisz czynniki zjadliwości E.coli

 • fimbrie - adherencja , fibrie S - do urotherlium, i OUN
 • otoczka polisacharydowa CP - ochrona przed fagocytozą i dział. pciał
 • endotoksyna LPS -lipopolisacharyd
 • białka sekrecyjne ESP do ertrocytów (epec) Ipa nabł. jelita grubego (eiec) wstrzykiwane przez aparat sekrecyjny typu III T3SS
 • egzotoksyny : LT ciepłochwiejne, ciepłostałe ST, EAST1, werotoksyne VT

14

Choroby wywoływane przez E.coli

 1. biegunki, biegunki podróżnych
 2. krwotoczne zapalenia jelita grubego 
 3. zespół hemolityczno-mocznicowy HUS
 4. pozaszpitalne, szpitalne zakażenia ukł. moczowego
 5. pozaszpitalne, szpitalne zakażenia wewnątrzbrzuszne
 6. szpitalne zapalenia płuc
 7. zapalenia opon m-r u noworodków
 8. posocznica

15

Diagnostyka mikrologiczna E.coli

próbka - wymaz z odbytu, kał, mocz, ropa, płyn m-r

podłoże z laktozą MacConkey

kolonie intensywnie różowe

szereg izolacyjny

 

16

Leczeni E.coli

wg antybiogramu

B-laktamy  

 • penicyliny szerokowachlarzowe
 • penicyliny z inhibitorem
 • cefalosporyny I, II, III, IV gen
 • karbapenemy

amonoglikozydy

fluorochinolony

kotrimoksazol

nitrofurany - UPEC!!!

fosfomycyna - tylko do zakażeń ukł. moczowego

 

Przy biegunkach - objawowo

17

co to ESBL?

szczepy ESBL 

Extended Spectrum Beta Lactamases 

czyli wytwarzają B-laktamazy o rozszerznym spektrum supstratowym

oporne na większość B-laktamów, aminoglikozydy, fluorochinolony, kotrimoksazol

 

Leczenie - antybiogram:

penicylina z inhibitorem 

cefalosporyna z inhibitorem

cefalosporyny z inhibitorem

karbapenemy

antybiotyk glikocyklinowy - tygecyklina

18

Jak wyglądają kolonię Klebsiella?

duże kleiste, śluzowate paskudy co nam Ewunia Andrzejewska pokazywała

kolor różowo-fioletowy

19

Klebsiella

fermentują laktoze 

wytwarzają ureazę

rozkładają truptofan do indolu

fermentują laktoze  +

wytwarzają ureazę +

rozkładają truptofan do indolu -

20

Czynniki zjadliwości Klebsiella pneumoniae

 • otoczka polisacharydowa  - ochrona przed fagocytozą i pciałami
 • fimbrie - adherencja do uroepithelium i nabł oddech.
 • endotoksyna LPS - lipopolisacharyd

21

Chorobotwórczość K.pneumoniae

 • pozaszpitalnei szpitalne zapalenie płuc
 • pozaszpitalne i szpitalne zakażenia ukł. moczowego
 • posocznica

22

Podłoże mikrobiol. dla K. pnemoniae?

MacConkey z laktozą w 37stC 

diagnostyka różnicowa

23

Leczenie Klebsiella pneumoniae

cefalosporyny,

aminoglikozydy

 fluorochinolony 

24

Co to KPC?

szczepy K.pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu oporne na wszystkie B-laktamy , z karbapenemaimi włącznie

Najniebezpieczniejszy mechanizm oporności, ponieważ brak antybiotyków o udowodnionej skuteczności leczenia 

25

Gdzie występuje rodzaj Serratia?

 • fizjologiczna flora przewodu pokarmowego
 • woda,
 • gleba,
 • ścieki
 • środowisko szpitalne

26

Czynniki zjadliwości Serratia marcescens

 • endotoksyna - LPS
 • egzoenzymy :

-nukleaza

-lipaza

-żelatynaza

         

27

Chorobotwórczość Serratia 

 • szpitalne zapalenie płuc  i posocznica - zwłaszcza u pacjentów z nowotworami hematologicznymi, w chemioterapii
 • szpitalne zakażenie układu moczowego
 • szpitalne zakażenie miejsca operowanego

28

Leczenie Serratia

Wg antybiogramu

 • B-laktamy - cefalosporyny, karbapenemy
 • alternatywnie - fluorochinolony, tygecyklina

29

Co to AmpC?

Istnieją szczepy Serratia mercescens które wytwarzają kodowaną chromosomalnie cefalosporynazę AmpC rozkładającą penicyliny, cefalosporyny I-III 

 

30