GIGA - Kolkwia 1 semestr 20014/15 Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Kolkwia 1 semestr 20014/15 > Flashcards

Flashcards in GIGA - Kolkwia 1 semestr 20014/15 Deck (58)
Loading flashcards...
1

1. Sterylizacja plazmowa to sterylizacja:
a) formaldehydem
b) ozonem
c) nadtlenkiem wodoru

c) nadtlenkiem wodoru

2

2. Sporal A zaliczamy do:
a) test fizyczny
b) test biologiczny (kontrola suszarki)
c) test biologiczny (kontrola autoklawu)
d) żadna z odpowiedzi

c) test biologiczny (kontrola autoklawu)

 

3

3. Do czego jest stosowana tyndalizacja?

a) Narzędzia jednorazowe

b) żywność

c) narzędzia
metalowe

d) opatrunki

b) żywność

4

1. U osoby z alergią krzyżową na antybiotyki β − laktamowe przy leczeniu MSSA stosujemy:
a) wankomycynę
b) trimetoprim-sulfametoksazol

c) ampicylinę
d) amoksycylinę

b) trimetoprim-sulfametoksazol (czyli kotrimoksazol)

 

5

2. MRSA to:
a) wankomycynooporny S. aureus
b) wankomyconwrażliwy S. aureus
c) metycylinooporny S. aureus
d) metycylinowrażliwy S. aureus

c) metycylinooporny S. aureus

 

6

3. Diagnostyka różnicowa S. epidermidis - wykorzystamy:
a) agar z krwią i Coco-gel
b) xxx i Coco-gel
c) testy biochemiczne, agar z krwią i podłoże Chapmana
d) testy lateksowe, agar z krwią i podłoże Chapmana

c) testy biochemiczne, agar z krwią i podłoże Chapmana

 

7

4. Zwalczenie MRCNS:
a) wankomycyna
b) trimetoprim-sulfametoksazol
c) ampicylina
d) amoksycylina

a) wankomycyna

 

8

5. S. pneumoniae - jak odkryjemy:
a) test z optochiną
b) test z bacytracyną
c) barwienie Gram
d) wszystko

a) test z optochiną

 

9

6. Który z poniższych gatunków wywołuje kłębuszkowe zapalenie nerek i choroby reumatyczne:
a) S. pyogenes
b) S. agalactiae

a) S. pyogenes

 

10

7. Wankomycyna działa na:
a) MRSA
b) VRE
c) VISA
d) ESβL

a) MRSA

 

11

1. Bakterie N. gonorrhoea:
a) rosną w 5% CO 2 na podłożu Thayer-Martin
b) w fazie ostrej wewnątrz leukocytów
c) w fazie ostrej na zewnątrz leukocytów
d) a i b prawidłowe

d) a i b prawidłowe

12

2. Fałsz o N. meningitidis:

a) od innych gatunków Neisseriaceae odróżniamy na podstawie właściwości

sacharolitycznych

b) kolonizują górne drogi oddechowe

c) wywołuje zapalenie wsierdzia i osierdzia

d) endotoksyna to LPS

d) endotoksyna to LPS

13

3. Diagnostyka B. pertussis - fałsz:
a) typowanie reakcją łańcuchowe polimerazy
b) posiew na podłoże Bordet-Gengou
c) immunofluorescencja DFA
d) posiew na agarze Thayer-Martin

d) posiew na agarze Thayer-Martin

14

4. Kiedy pobierany jest płyn mózgowo-rdzeniowy:
a) bezpośrednio przez podaniem antybiotyku 
b) w trakcie antybiotykoterapii
c) 2 godziny przed pobraniem antybiotyku 
d) czas i miejsce nie ma w tym wypadku znaczenia diagnostycznego

a) bezpośrednio przez podaniem antybiotyku 

lub 

c) 2 godziny przed pobraniem antybiotyku 

 

generalnie chodzi o to, żeby
było przed podaniem antybiotyku, tak mówiła prowadząca

15

5. Ostre zapalnie oskrzeli wywołuje:
a) S. pneumoniae
b) H. influenza
c) M. catarhallis
d) wszystkie

c) M. catarhallis

 

16

6. Zespół Waterhouse'a-Friderichsena wywołuje:
a) H. ducreyi
b) H. influenza
c) N. meningitidis

c) N. meningitidis

17

7. Na co nie ma szczepionki:
a) N. meningitid
b) N. gonorrhea
c) B. pertussis

b) N. gonorrhea

 

18

8. Diagnostyka H. influenza nie obejmuje:
a) testu aglutynacji lateksowej
b) wykrywania beta-laktamazy
c) barwienia Grama
d) posiewu na agarze

b) wykrywania beta-laktamazy

 

19

9. Co oznaczają symbole V i X:
a) X - hemina, V - NAD
b) V - hemina, X - NAD

a) X - hemina, V - NAD

 

20

10. Szczepionka klasyczna przeciwko Bordetella pertusis zawiera:
a) zabite bakterie
b) fimbrie
c) hemaglutyninę włókienkową
d) toksoid krztuścowy

a) zabite bakterie

 

21

1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołuje:
a) S. pneumoniae
b) N. meningitidis
c) K1 E. coli
d) wszystkie

d) wszystkie

22

2. Serotyp bakteri E. coli wytwarzającej werotoksynę:
a) O157:H7
b) O157:H9

a) O157:H7

 

23

3. Drobnoustrój posiadający pile i adhezyny niefimbrialne, który przylega do błony śluzowej
miedniczek nerkowych i wywołuje zakażenie układu moczowego to:
a) UPEC
b) P. mirabilis

a) UPEC

 

24

4. Enterobacteriaceae zasiedlają głównie:
a) przewód pokarmowy
b) jamę nosow-gardłową
c) wodę i glebę
d) wszystkie

d) wszystkie

25

5. Do wykrycia Salmonelli pobieramy
a) krew pacjenta do wykrycia drobnoustroju
b) krew do wykrycia przeciwciał
c) kał i mocz
d) wszystko

d) wszystko

26

6. Cechy charakterystyczne kolonii P. mirabilis to:
a) charakterystyczny, nieprzyjemny zapach
b) czerwone zabarwienie 
c) wzrost mgławicowy
d) odpowiedzi a,  c

d) odpowiedzi a,  c

27

7. Do pierwotnie patogennych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae zaliczamy:
a) E. coli
b) K. pneumoniae
c) P. mirabilis
d) S. enterica

28

8. Diagnostykę serologiczną w przypadku zakażeń pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae wykonuje
się przy identyfikacji:
a) Enterobacter
b) Klebsiella
c) Proteus
d) Salmonella

d) Salmonella

29

9. Źródłem zakażeń Salmonella enteritidis są:

a) tylko ludzie

b) ludzie i zwierzęta

c) tylko zwierzęta

d) nie jest chorobotwórcza dla ludzi

b) ludzie i zwierzęta

 

30

10. Diagnostyka zatrucia pokarmowego wywołanego przez Salmonelle obejmuje:
a) izolację i hodowlę drobnoustroju
b) test Widala
c) test aglutynacji na przeciwciała
e) wszystkie

e) wszystkie