test 2 z 2017 Flashcards Preview

Mikrobiologia > test 2 z 2017 > Flashcards

Flashcards in test 2 z 2017 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Pałeczki Enterobacteriaceae występują naturalnie w:

a) jelicie grubym

b) nosogardzieli

c) układzie moczowo-płciowym

d) wszystkie w/w

d) wszystkie w/w

2

Serotyp bakteri E. coli wytwarzającej werotoksynę:
a) O157:H7
b) O157:H9

c) O18:K1:H7

 

a) O157:H7

3

Drobnoustrój posiadający pile i adhezyny niefimbrialne, który przylega do błony śluzowej
miedniczek nerkowych i wywołuje zakażenie układu moczowego to:

a) S. typhimarium

b) UPEC

c) S.sonnei

d) P.mirabilis

 

b) UPEC

4

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołuje:

a) S. pneumoniae

b) N. meningitidis

c) K1 E. coli

d) wszystkie

d) wszystkie

5

Rozwiń skrót NMEC i napisz co powoduje:

NMEC - Neonatal Meningitis E.coli 

powodowany przez neuropatogenne E.coli, wywołuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków

Najczęstszy serotyp to O18:K1:H7

Charakteryzuje się posiadaniem fimbrii S

6

Wymień min. dwa zakażenia powodowane przez K.pneumoniae

 1. szpitalne i pozaszpitalne zapalenie płuc
 2. szpitalne i pozaszpitalne zakażenie układu moczowego
 3. posocznica

7

Wymień conajmniej 4 zakażenia wywołane przez E.coli

 1. zespoły biegunkowe i biegunki podróżnych 
 2. krwotoczne zapalenie jelita grubego HC 
 3. zespół hemolityczno-mocznicowy HUS
 4. małopłytkowa  plamica zakrzepowa
 5. szpitalne i pozaszpitalne zakażenia ukł.moczowego
 6. szpitalne/pozaszpitalne zakażenia wewnątrzbrzuszne
 7. szpitalne zapalenia płuc
 8. NMEC - zapalenie opon m-r u noworodków
 9. posocznica

8

Z dopasowywanki:

Szczepy ESBL .....

produkują laktamzay o rozszerzonym spektrum działania

9

z dopasowywanek

W leczeniu krztuśca stosujemy....

Makrolidy :azytromycyna , erytromycyna, klarytromycyna

10

Salmonelle chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt to....

..... Salmonella Typhimurium

Salmonella Chleraesius

11

Człowiek jest jedynym rezerwuarem....

S.typhi

S.paratyphi

12

Odczyn Widala stosujemy w diagnostyce....

..... duru brzusznego

13

Szczepy odpowiedzialne za biegunki podróżnych, niemowląt, produkujące toksyny to....

Enterotoksynogenne E.coli

ETEC

14

Drobnoustroje powodujące wrzodziejące zmiany w jelicie grubym oraz zespół czerwonkopodobny to....

EIEC

15

Drobnoustroje powodujące krwotoczne zapalenie jelita grubego, mogące w powikłaniu przejść w zespół hemolityczno-mocznicowy to....

EHEC

Shigella dysenteriae typ 1

16

Szczepionka zawierająca zabite bakterie krztuśca oraz anatoksyny tężcową i błoniczą to....

DTP