GIGA - Grzyby, płytka Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Grzyby, płytka > Flashcards

Flashcards in GIGA - Grzyby, płytka Deck (88)
Loading flashcards...
1

1. Które z wymienionych drobnoustrojów stanowią jeden z czynników etiologicznych wrzodziejacego
zapalenia dziąseł?
a) Campylobacter jejuni
b) Helicobacter pylori
c) Treponema denticola
d) wszystkie wyżej wymienione

c) Treponema denticola

 

2

2. Przewlekła kandydoza rozrostowa - ile procent powoduje nowotworzenie:
a) 5-11%
b) 50%
c) 80%
d) nie powoduje

a) 5-11%

 

3

3. W klasyfikacji periodontopatogenów wg Socranskyego A. actinomycetencomitans należy do kompleksu
A. zielonego
B. purpurowego
C. pomarańczowego
D. czerwonego
E. żółtego

A. zielonego

4

4. W klasyfikacji periodontopatogenów wg Socranskyego peptostreptococcus należy do kompleksu
A. zielonego
B.purpurowego
C. pomarańczowego
D. czerwonego
E. żółtego

C. pomarańczowego

5

5. Candida przenika do wnętrza skóry przez:
a) jedną warstwę naskórka
b) dwie warstwy naskórka
c) trzy warstwy naskórka
d) cztery warstwy naskórka

b) dwie warstwy naskórka

 

6

6. Zapaleni kącików ust powodują:

 

A. S. aureus + candida

7

7. Atrophia chronica

 

A. powoduje to candida

8

8. Podczas dojrzewania jakie bakterie kolonizują:

 

A. czarno pigmentowe

9

9. Do beztlenowców czarno-pigmentowanych należy:
a) Porphyromonas gingivalis
b) Lepiotrichia buccalis 
c) Treponema denticola
d) Aggregatibacter actinomycetemcomitans

a) Porphyromonas gingivalis

 

10

10. Jakie bakterie w zapaleniach miazgi kanałów korzeniowych:

 

a) P. endodontalis + P. catoniae

11

11. Zmiany zanikowe i grzybice powoduje

 

A. antybiotyki o szerokim spektrum

12

12. Bakterie typowo beztlenowe
a) Treponema i Fusobacterium
b) Prevotela i Tenarella
c) Streptococcus i coś jeszcze
d) Gemella i Granulicatella

a) Treponema i Fusobacterium

 

13

13. Dopasuj:
I. Actinomyces
II. Actinobacillus
III. H. influenzae
IV. jakiś tam ziarniak
V. Neisseria 

A. G+ pałeczka
B. G- pałeczka
C. G+ ziarniak
D. G- ziarniak

I. Actinomyces, A
II. Actinobacillus, B
III. H. influenzae, B
IV. jakiś tam ziarniak G+ C :D
V. Neisseria D
A. G+ pałeczka
B. G- pałeczka
C. G+ ziarniak
D. G- ziarniak

14

14. Flora naddziąsłowa

 

A. żywi się cukrami

15

15. W klasyfikacji periodontopatogenów wg Socransky'ego Prevotella intermedia
należy do kompleksu
A. zielonego
B. purpurowego
C. pomarańczowego
D. czerwonego
E. żółtego

C. pomarańczowego

 

16

16. Dominującymi bakteriami występującym na czerwieni wargowej są:
a) Micrococcus, Propionibacterium i Staphylococcus  
b) Streptococcus mitis, Gemella haemolysans, Neisseria, Veilonella
c) Streptococcus mitis, australis, salivarius, Granulicatella adiacens,  Actinomyces, Veilonella
d) Peptostreptococcus,  Eubacterium, Haemophilus, Aggregatibacter
e) Porphyromonas, Peptostreptococcus, Prevotella

a) Micrococcus, Propionibacterium i Staphylococcus 

17

17. Bakteriocyny

 

a) działają bakteriobójczo na inne bakterie

18

18. Za odór z jamy ustnej odpowiada:
a) L-cysteina i merkaptan metylu
b) siarkowodór i siarczany

a) L-cysteina i merkaptan metylu

 

19

19. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąsła:

 

a) antybiotyki o szerokim spektrum działania

20

20. S. aurues i Candida sp. można najczęściej wyhodować po pobraniu wymazu z:
A. proteza
B. policzków
C. podniebienia twardego
D. jakiejś powierzchni języka

A. proteza

 

21

21. Fazy przewlekłej kandydozy - zmiany przy ujściach gruczołów ślinowych to:
a) 1 faza
b) 2 faza
c) 3 faza

a) 1 faza

22

22. Płytka poddziąsłowa:
a) metabolizm tlenowy
b) metabolizm cukrowy
c) duża różnorodność bakterii

c) duża różnorodność bakterii

23

23. Pierwotniak jamy ustnej
A. trichomonas tenax
B. trichomonas vaginalis
C. gardia lambii

A. trichomonas tenax

 

24

24. Dla pericoronitis cechą charakterystyczną jest
A. obecność bakteryjnej flory mieszanej
B. obecność Prevotella intermedia
C. występowanie w wieku starczym
D. przetoki zewnątrzustne
E. obrzęk dna jamy ustnej

B. obecność Prevotella intermedia

 

25

25. S. salivarus i S. sanguinis mają wpływ na ekologiczną równowagę płytki ponieważ
A. wytwarzają kwas mlekowy i octowy
B. wytwarzają substancje alkaliczne przy niskim pH
C. zużywają kwas mlekowy przekształcając go w proponiany
D. mają zdolność do inicjowania wzrostu biofilmu
E. mają zdolność do osiągania krytycznego pH dla demineralizacji szkliwa

B. wytwarzają substancje alkaliczne przy niskim pH

 

26

26. Biofilm płytki nazębnej odpowiada za efek ciała obcego, który polega na:
A. zwiększa wrażliwość na zakażenie i wydłużanie się czasu zakażenia
B. zmniejsza wrażliwość na zakażenie i skraca się czasu zakażenia
C. braku zakażeń
D. zakażeniu wyłącznie implantów

A. zwiększa wrażliwość na zakażenie i wydłużanie się czasu zakażenia

 

27

27. W klasyfikacji periodontopatogenów wg Socransky'ego Tanarella forsythia należy do kompleksu
A. zielonego
B. purpurowego
C. pomarańczowego
D. czerwonego
E. żółtego Tanarella

D. czerwonego

 

28

28. Ile bakterii z jamy ustnej nie da sie hodować?

A. Połowa

B. 60%

C. 10%

D. Wszystkie

E. Żadne


B. 60%

 

29

30. Głównym celem działania lizozymu śliny są:
a) bakterie Gram-dodatnie i grzyby Candida
b) bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne
c) bakterie, wirusy i grzyby
d) bakterie jamy ustnej

b) bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne

 

30

31. Gatunki wspólne dla wszystkich miejsc kolonizacji w jamie ustnej należą do rodzajów:
a) Granulicatella, Streptococcus, Actinobacillus, Prevotella
b) Gemella, Granulicatella, Streptococcus, Veillonella
c) Gemella, Granulicatella,  Porphyromonas, Actinomyces
d) Granulicatella,  Porphyromonas, Actinomycesm, Prevotella

b) Gemella, Granulicatella, Streptococcus, Veillonella