Staphylococcus - otwarte Flashcards Preview

Mikrobiologia > Staphylococcus - otwarte > Flashcards

Flashcards in Staphylococcus - otwarte Deck (5)
Loading flashcards...
1

1. S. aureus - wymień min 4 skórne choroby

 1. ropnie
 2. czyraki
 3. liszajec
 4. SSSS - gronkowcowy zespół oparzonej skóry

2

2. S.aureus - podaj superantygen dla zatruć pokarmowych

enterotoksyny A-F

3

S. aureus - diagnostyka

 • hodowla z próbki pobranego materiały w temp 37st na podłożu różnicująco-wybiórczym z mannitolem dla gronkowców (agar Chapmana) - wyrosłe kolonie są średniej wielkości, wypukłe, złocistożółte o równym brzegu
 • na agarze z krwią wokół kolonii często strefa hemolizy typu Beta
 • W badaniu mikroskopowym stwierdza się obecność Gram-dodatnich ziarenkowców, występujących w nieregularnych skupiskach
 • Rozpoznanie potwierdza się testem koagulazowym i oceną wytwarzania katalazy
 • Dla identyfikacji gatunku stosuje się biochemiczne testy komercyjne z identyfikacją manualną lub półautomatyczną oraz automatyczny system identyfikacji
 • Możliwa jest identyfikacja na poziomie gatunku przy użyciu gatunkowo-specyficznego PCR

 • W diagnostyce STSS stosuje się test ELISA dla wykrycia w surowicy chorego przeciwciał IgG-anty-TSST-1

4

Wymień 3 mechanizmy oporności S. aureus

 1. wytwarzanie penicylinazy, która rozkłada naturalną penicylinę
 2. synteza nowego białka wiążącego antybiotyk - PBP (MRSA)
 3. pogrubienie ściany komórkowej i utrudnienie dyfuzji leku do komórki (VISA/VRSA)

5

Podaj schemat - diagnostyka s. aureus 

 1. bariwnie Grama(+) -
 2. hodowla na agarze z kriwą 37stop. 18-24h
 3. aglutacyjne testy lateksowe na wykrycie antygenu B 
 4.  test na hydrolize hipuranu sodowego
 5. test na katalaze i koagulaze