koło 2 - jama ustna - clostridium i inne luje Flashcards Preview

Mikrobiologia > koło 2 - jama ustna - clostridium i inne luje > Flashcards

Flashcards in koło 2 - jama ustna - clostridium i inne luje Deck (26)
Loading flashcards...
1

Wysoka gorączka, kaszel, w RTG płuc widać zaciemnienie, bakteria ma śluz zewnątrzkomórkowy i MDR. Podaj czynnik etiologiczny i leczenie.

 

 

Pseudomonas aeruginosa

Leczenie: b. trudne ze względu na liczne oporoności - MDR

Podstawą bedzie antybiogram, zwykle stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania np

aminoglikozyd + B-laktam

2

Lactobacillus - jak dostaje się do organizmu, jakie choroby może wywołać?

Lactobacillus sp. stanowi fizjologiczną mikroflorę ludzkiego organizmu. Bytuje w jelitach, jamie ustnej, pochwie czy generalnie w układzie moczowo-płciowym.

 

Nie jest to bakteria zjadliwa, jakkolwiek może spowodować stany chorobowe u osób z obniżoną odpornością, np w przypadku HIV czy nowotworu.

Powoduje zakażenia endogenne - tzn że dochodzi do translokacji z naturalnych miejsc bytowania - np u osób po zabiegach kardiochirurgicznych, wtedy może spowodować zapalenie wsierdzia. W przypadku zabiegów ginekologicznych czy przy porodzie - również może dojjść do zakażenia i bakteriemii.

3

Clostridium perfringens - podaj 3 choroby, 2 toksyny oraz sposób leczenia

 1. zapalenie tkanki łącznej - martwicze zapalenie powięzi
 2. posocznica
 3. martwicze zapalenie jelit
 4. zatrucie pokarmowe

toksyny:

 1. toksyna Alfa - lecytynaza - odpowiada za lizę erytrocytów, płytek krwi, leukocytów, komórek śródbłonka
 2. toksyna Beta - powoduje porażenie jelit 

Leczenie: 

 1. komora hiperbaryczna z czystym tlenem (na OIOM)
 2. metronidazol + penizylina
 3. leczenie chirurgiczne

4

CDAD - wyjaśnij skrót, podaj jakie inne choroby powoduje ten czynnik etiologiczny, jakie jest leczenie oraz profilaktyka

CDAD - czyli Clostridium difficile associated disease - zespół chorobowy powiązany z 

 1. biegunką poantybiotykową
 2. rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego

Leczenie:

 1. natychmiastowe zaprzestanie antybiotykoterapii, która wywołała CDAD
 2. metronidazol

Profilaktyka

 1. w miarę możliwości unikanie przewlekłego stosowania antybiotyków
 2. stosowanie probiotyków
 3. odpowiednia higiena i aseptyka np w przypadku personelu medycznego

5

Zgorzel gazowa - czynnik etiologiczny, najważniejsze toksyny, leczenie

Clostridium perfringens

 • toksyna Alfa - lecytynaza - odpowiada za lizę erytrocytów, leukocytów, płytek krwi oraz komórek śródbłonka - wywołuje zgorzel gazową
 • toksyna Beta - powoduje wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz powoduje porażenie jelit, a w następstwie martwicze zapalenie jelit

Leczenie: 

 1. komora hiperbaryczna z czystym tlenem (na OIOM)
 2. metronidazol + penicylina
 3. leczenie chirurgiczne

6

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, jak je rozpoznać, jak leczyć, co je powoduje?

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego ma ścisły związek z przebytą lub aktualnie przyjmowaną antybiotykoterapią. 

Objawy chorobowe pojawiają się w trakcie lub do 8 tyg po zakończeniu antybiotyku, wskazują na nie wodnisto-śluzowe biegunki, bóe brzucha, wykrycie w kale szczepów bądź toksyny C. difficile

Leczenie :

 1. odstawienie antybiotyku
 2. metronidazol

7

Ropień okołozębowy, pacjentka ma Gram - bakterie z otoczką. Czynnik etiologiczny, leczenie, jakie inne choroby wywołuje.

Uwaga na to pytanie, ponieważ zapewne brakuje informacji. Gram - z otoczką to Pseudomonas aeruginosa (otoczka alginianowa)

Pasuje też Bacterioides fragilis, Acinetobacterium

 

Pseudomonas aeruginosa

choroby: 

 • szpitalne zapal. płuc powiązane z respiratorem, 
 • zakażenia dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą
 • zapalenia tchawicy
 • martwicze zapalenia płuc
 • zapalenia opon m-r
 • pierwotne zakażenia skóry ( ropa o jaśminowym zapachu)

leczenie:

b. trudne ze względu na liczne oporoności - MDR

Podstawą bedzie antybiogram, zwykle stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania np

aminoglikozyd + B-laktam

 

Acinetobacter - A.baumannii - chyba najmniej ze wzgl na brak ropy?

choroby - zwykle zakażenia szpitalne

 • zapalenia płuc z zast. respiratora
 • zakażenia skóry i tk. miękkich
 • szpitalne zakażenia ukł. moczowego
 • zapalenia opon m-r

leczenie :

karbapenem, tygecyklina

 

Bacterioides fragilis - G-, ma otoczkę i bywa w gębie

 • zakażenia wewnątrzbrzuszne
 • ropnie - płuc, mózgu
 • ropniaki
 • ropnie brzuszne
 • ostre zapalenia jelit
 • posocznica
 • pourazowe zapalenie kości i tk miękkich

Leczenie: 

 1. metronidazol
 2. klindamycyna

naturalnie ooporny na B-laktamy!

8

Lekarz dentysta ma porazenie wiotkie, co je wywołało, jak to leczyć, jaka profilaktyka

Clostridium botulinum - laseczka jadu kiełbasianego

Leczenie - obowiązkowa hospitalizacja, jak najszybciej podać antytoksynę botulinową; niekiedy podaje się pomocniczo metronidazol lub penicylinę

 

Profilaktyka - odpowiednia obróbka pokarmów,  jedzenie z wiadomych i przebadanych źródeł, nie jeść zepsutej żywności

choroby:

 • botulizm pokarmowy-klasyczny
 • botulizm przyranny
 • botulizm niemowląt
 • botulizm aerogenny

 

9

Lekarz dentysta pracuje w klimatyzowanym gabinecie, pojawiły się u niego objawy nieswoiste, lekka gorączka, kaszel, w obrazie RTG widać zaciemnienie. W pobranym materiale znaleziono G - pałeczki atypowe. 

Jaki jest czynnik etiologiczny, oraz leczenie?

Legionella pneumophila

Choroba Legionistów - atypowe zapalenie płuc

Leczenie: makrolidy np. erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna, ewentualnie fluorochinolony

10

Lactobacillus - jaką pełni rolę w organizmie i jak go suplementować?

Lactobacillus jest składnikiem fizjologicznej mikroflory człowieka i bytuje w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym, czy moczowo-płciowym.

W przypadku przyjmowania antybiotyków warto przyjomawć probiotyki, tak by mieć pewność że mikroflora nie zostanie zaburzona - Lactobacillus wydziela kwas melkowy, który hamuje wzrost innych, chorobotwórczych bakterii.

11

Bacterioides fragilis - leczenie, 3 czynniki zjadliwości, leczenie

B.fragilis

zjadliwość:

 • fimbrie
 • otoczka polisacharydowa
 • enterotoksyny (metaloproteinaza cynkowa)

leczenie: metronidazol, lub dla opornych - klindamycyna

naturalnie oporny na B-laktamy!

12

Porażenie spastyczne - co je powoduje, jak leczyć i jak zapobiegać?

Clostridium tetani - laseczka tężca

leczenie - 

 • konieczna hospitalizacja
 • jak najszybciej podać antytoksynę tężcową
 • uzupełniająco- metronidazol

Profilaktyka - szczepionka DTP z toksoidem tężcowym podana w 2,4,6 msc,  16-18 msc, 6,14,19 r.ż

 

13

rezerwuar C. tetani 

a.gleba

b.człowiek

c.zwierzęta roślinożerne

d.wszystko

a.gleba

14

kiedy stosujemy antybiotyki?

a)botulizm pokarmowy 

b)botulizm przyranny 

c)botulizm niemowląt 

d) Zgorzel gazowa 

e)Wszystko

 

e) wszystko?

 

nie jestem pewna, bo przy pokarmowym nie, i generalnie antybiotyki są tylko pomocniczo przy botulizmie,podstawa to antytoksyna botulinowa 

zgorzel bankowo, wiec może tylko odp d?

15

jakie antybiotyki do P. aeruginosa?

 cefalosporyny iii/iv i makrolidy (?) -

wiem że stosujemy B-laktamy + aminoglikozyd, ale nie było takiej odpowiedzi

cefalosporyny III i IV generacji oraz karbapenemy (imipenem, meropenem)

16

Kobieta X lat, poddana radioterapii z powodu raka jamy nosowo-gardłowej. Skutki  

 a.wzrost ilości Lactobacillus w ślinie

b.utrata powonienia

c.zmniejszone krwawienie podczas szczotkowania zębów

d.utrata smaku (chyba)

e.wszystkie

e. wszystkie

Radioterapia niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym przejściowego zaczerwienienia skóry, utraty słuchu i suchości w jamie ustnej.

 

17

Zaznacz fałsz o Legionella/Pseudomonas (?)

Ja dałam że odzwierzęca

cholera wie jakie pytanie

18

Najważniejszy czynnik zjadliwości Fragilis 

a) otoczka

b) enterotoksyny

c) fimbrie

d) wszystkie

 

 

a) otoczka

promuje powstanie ropni

19

Zapobieganie zakażeniom Clostridium difficile

a) Eradykacja ze środowiska 

b) Odstawienie antybiotyku 

c) Podanie antybiotyku (penicyliny G)

d) Szczepienia

 

b) Odstawienie antybiotyku 

 

20

1 zapobieganie C.tetani

- szczepienia ochronne

21

 Wrzodziejące zapalenie jamu ustnej, nieprzyjemny zapach z ust:

a) Clostridum perfringens

b) Fusobacterium

c) Peptostreptocossus

d) Clostridum difficile

 

Fusobacterium 

22

ropień koło paznokcia palca u stopy powodowany przez G+ bakterie

???

23

2 wystąpiła biegunka poaantybiotykowa ,jaki materiał:

a.kał

b.surowica

c.oba 

d.cos tam

a.kał

24

Pacjent z cukrzycą lat 59 został przywieziony do szpitala z powodu ropnego owrzodzenia palucha stopy lewej. Wydzielina była o zabarwieniu ciemnoszarym oraz gnilnym zapachu. W badaniu mikroskopowym w barwieniu met. Gram wykazano obecność leukocytów i laseczek Gram dodatnich. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zakażenia było:
a) C. botulinum
b) C. difficileae
c) C. tetani
d) C. perfringens
e) B. fragilis

 

d) C. perfringens????

25

Fłsz o c.tetani

 

coś o sporach ze rezerwuar w glebie i ukł pok 

 

26

Bakteria, wywołująca choroby u osób z mukowiscydozą

 

a) Pseudomonas