Mycobacterium - teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Mycobacterium - teoria > Flashcards

Flashcards in Mycobacterium - teoria Deck (15)
Loading flashcards...
1

Co to MOTT?

Mycobacteria other than Tuberculosis

czyli tzw. pratki atypowe, z wyłączeniem M.leprea

wywołują mykobakteriozy u osób z obniżoną odpornością, np u nosicieli HIV

 

2

Co to mykobakterioza?

Mykobakterioza to choroba przypominająca nieco swym przebiegiem gruźlicę, czyli kaszel, duszności , goraczka.

Rzadko ale mogą pokazać się objawy w postaci owrzodzeń skórnych - płetwonurek i M.marinium

 

Wywołują ją szczepy MOTT 

3

Jakie szczepy wywołują gruźlicę?

M.tuberculosis

M.africanum

M.bovis

M.microti 

 

razem znane jako M.tuberculosis complex

4

Określ poniższe parametry dla rodzaju Mycobacterium

tlenowce-beztlenowce

urzęsione - nieurzesione

Gram

katalazo

kształt

bezwzgl. tlenowce

nieurzęsione

Gram +

katalazo+

małe zagięte pałeczki = prątki

5

Scharakteryzuj budowę ściany komórkowej Mycobacterium

 • zbud. z dłogołańcuchowych kw.mikolowych
 • kw.mikolowe łączą się w kompleksy z glikolipidami (kw.mikolowy-arabinogalaktan-peptydoglikan)
 • w błonie cytopl. zakotwiczony lipoarabinomannan LAM (przypomina antygen somatyczny O)

 

Istotne jest, że znaczną część ściany Mycobacterium tworzą lipidy - dzięki temu Mycobacterie są kwasooporne , odporne na działanie chemiczne i fizyczne z zewnątrz, także antybiotyki.

6

Na jakiej zasadzie działa prątek gruźlicy?

 • Jest to tzw. względny pasożyt wewnątrzkomórkowy
 • wnika do makrofagów płucnych
 • namnaża się makrofagach płucnych

7

Jak wygląda profilaktyka gruźlicy?

 • Szczepionka BCG
 • zawiera żywe, atenuowane szczepy Mycobacterium bovis
 • Udowodniono, że BCG zmniejsza ryzyko zachorowania na gruźlicę płuc, ale stopień ochrony zależy od populacji
 • podajemy noworodkom zaraz po urodzeniu

8

Jakie są najważniejsze cechy fizjologiczne prótków gruźlicy?

 • powolny czas wzrostu
 • tylko na podłożach wzbogaconych w białko zwierzęce np. Lowenstein-Jensen
 • kwasooporność (barwienie Ziehl-Neelsen)
 • oporne na czynniki środowiskowe - przeżywają w kurzy do 6msc

9

Najważniejsze czynniki zjadliwości M.tuberculosis

unikatowa ściana komórkowa

 • bogata w lipidy - ochrona przed czynnikami zewn.
 • czynnik wiązkowy - CF - cord factor - umożliwia namnażanie w makrofagach i wewn.pasożytnictwo

10

Jakie choroby powoduje M.tuberculosis

 • gruźlica płuc
 • gruźlica pozapłucna 

Zawsze trzeba hospitalizować

11

Diagnostyka mikrobiologiczna M.tuberculosis

 • Szukamy prątków w jakimkolwiek materiale klinicznym
 • materiał pobrany z ogniska choroby np plwocina (nigdy ślina), krew tylko u HIVowców
 • plwocina musi zostać specjalnie przygotowana tzn upłynniona, pozbawiona flory towarzyszące, zagęszczenie prątków
 • preparat bezpośr. Ziehl-Neelsen --- kwasooporność, barwienie fluorochromatochromowe auraminą 
 • hodowla - podłoże Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową
 • kolonie rosną długo, są zmienne, twarde i szorstkie, kalafiorowate
 • badanie PCR
 • Tuberkulinowy test skórny TST 
 • test IGRA -Interferon Gamma Release Essays  czyli test na uwalnianie intrferonu, jest bardzo czuły i swoisty

12

Co to LTBI

Latent Tuberculosis Infection

13

LEczenie gruźlicy

Terapia wielolekowa - MDT - multi drug treatment

leki przeciwprątkowe pierwszej linii

 • streptomycyna
 • rifampicyna
 • izoniazyd
 • pirazynamid
 • etambutol

14

Wyjaśnij co to MDR-TB

Multi Drug Resistant TuBerculosis

 

 • oporna na min 2 najważniejsze leki przeciwprątkowe - izoniazyd i rifampicynę
 • u chorych, którzy nigdy nie chorowali na gruźlicę

15

Wyjaśnij co to XDR-TB

Extensively Drug Resistant Tuberculosis

 • rozszerzona lekooporność
 • oporne na izoniazyd i rifampicynę 
 • oporne na fluorochinolony 
 • oporne na min jeden aminoglikozyd z leków II linii