2014/2015, 2016/2017 Flashcards Preview

Mikrobiologia > 2014/2015, 2016/2017 > Flashcards

Flashcards in 2014/2015, 2016/2017 Deck (7)
Loading flashcards...
1

1. W heterofermantacji Lactobacillusa powstaje:
a) kwas mlekowy, octowy, CO2
b) kwas mlekowy, propionowy, CO2
c) kwas mlekowy, octowy, NO
d) kwas mlekowy, propionowy, NO

a) kwas mlekowy, octowy, CO2

2

6. Szczepionka DPT zawiera:
a) anatoksynę błoniczą
b) antytoksynę błoniczą
c) odpowiedzi a i b
d) zabite C.diphtheriae

a) anatoksynę błoniczą

3

1. Diagnostyka toksyny w kale C. Difficile
a) immunoenzymatyczna
b) biochemiczna
c) hodowla

a) immunoenzymatyczna

4

2. Przy pomocy jakich testów różnicujemy gatunek bakterii beztlenowych
a) biochemiczna,
b) serologiczna,
c) testy oporności na antybiotyk,
d) wszystkie

d) wszystkie

5

9. U wszystkich typów perfringens występuje toksyna, jaka?
a) fosfolipaza C

a) fosfolipaza C

6

1. Liczebność bakterii z rodzaju Lactobacillus zwiększa się znacznie w przypadku:
a) zapalenia migdałków
b) zapalenia wrzodziejącego dziąseł
c) próchnicy ''butelkowej''
d) próchnicy niekatywnej

c) próchnicy ''butelkowej''

7

2. Charakterystycznym rodzajami dla płytki poddziąsłowej są:
a) Veilonella i Actinomyces
b) Lactobacillus i Streptococcus
c) Neissera i Propionibacterium
d) Porphyromonas i Fusobacterium

d) Porphyromonas i Fusobacterium