Pytania otwarte - wszystkie kolokwia Flashcards Preview

Mikrobiologia > Pytania otwarte - wszystkie kolokwia > Flashcards

Flashcards in Pytania otwarte - wszystkie kolokwia Deck (32)
Loading flashcards...
1

Wypisz toksyny S. aureus i co powodują (otwarte)

Wypisz toksyny S. aureus i co powodują (otwarte)

TOKSYNY:
-hemolizyny (cytoksyny) : alfa, beta, delta, leukotoksyny- działanie hemolityczne, cytolityczne dla wielu komórek (leukocytów, makrofagów)
leukocydyna (leukocydyna P-V)-
-toksyny eksfoliatywne (dermonekrotoksyna)- działają na warstwę ziarnistą naskórka, wywołują gronkowcowy zespół oparzonej skóry
-toksyna wstrząsu toksycznego TSST-1- wywołuje gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego STSS
-enterotoksyny (A-F)- odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe u ludzi

 

2

Ściana komórkowa bakterii Gram dodatnich, budowa, za co odpowiedzialna jest zewnętrzna warstwa (otwarte).

 

gruba wielowarstwowa złożona głównie z peptydoglikanu (bierze udział w utrzymaniu struktury komórki bakteryjnej, jej rozmnażaniu i przeżyciu) Ulega degradacji na skutek lizozymu 

Kwasy tejchojowe – polimery fosforanu poliolu, niezbędne do przeżycia komórki;

Kwasy lipotejchojowe – posiadają resztę kwasu tłuszczowego, zakotwiczone w błonie;antygeny powierzchniowe (identyfikacja serotypu); wzmagają proces agregacji do innych bakterii lub komórek (adherencja, przyleganie),ważny wyznacznik zjadliwości (wzbudzają procesy wrodzonej odporności).

wielocukry C

3

Na czym polega powstawanie MRSA (otwarte).


MRSA-szczepy opornę na metycylinę, czyli wszystkie B-laktamowe, a także linkozamidy, makrolidy, aminoglikozydy, tetracykliny, fluorochinolony

Enzymy katalizujące tworzenie peptydoglikanu nazywane są białkami PBP i są celem działania penicyliny i innych antybiotyków β-laktamowych. Oporność bakterii na metycylinę spowodowana jest nabyciem genu mecA, który koduje zmianę białka z PBP na PBP2', którego budowa nie pozwala antybiotykom β-laktamowym na wiązanie się do niego. 
Leczenie: wankomycyna, teikoplanina, synercid, linezolid

4

Opisać za co odpowiada LPS 

Opisać za co odpowiada LPS 

 1. stymuluje wrodzoną i nabytą odpowiedź immunologiczną (aktywuje limfocyty B, prowadząc do indukcji m.in. makrofagów i komórek dendrytycznych), 
 2. indukuje stan gorączkowy 
 3. jest przyczyną wstrząsu.

5

Scharakteryzuj błonę Gram(-). Opisz zewnętrzną warstwę i za co odpowiada

 

zbudowana jest z 2 warstw:

- cienka warstwa peptydoglikanu, przestrzeń periplazmatyczna (systemy transportowe m.in. żelaza, białek, cukrów; czynniki wirulencji: kolagenazy, proteazy, β-laktamazy)

- warstwę zewnętrzną ściany komórkowej stanowią: fosfolipidy i lipopolisacharyd (LPS), utrzymuje kształt bakterii, stanowi barierę dla dużych cząsteczek (np. białek), cząsteczek hydrofobowych oraz chroni przed warunkami zewnętrznym 

 

6

S. aureus- 4 choroby skórne


            ropnie

czyraki

liszajec

gronkowcowy zespół oparzonej skóry

 

7

3 mechanizmy oporności S.aureus 

 

➔ wytwarzanie penicylinazy, która rozkłada naturalną penicylinę

➔ synteza nowego białka wiążącego antybiotyk - PBP (MRSA)

➔ pogrubienie ściany komórkowej i utrudnienie dyfuzji leku do komórki (VISA/VRSA)

 

8

Diagnostyka duru brzusznego - materiał + etapy (otwarte).

 

materiał diagnostyczny- krew, kał , mocz

diagnostyka mikro - hodowla na podłożu z laktozą McConkey + dwa podłoża wybiórcze np podłoże SS różnicujące Salmonelle i Shigella, podłoże Wilsona-Blaira do izolacji Salmonella.

Diagnostyka różnicująca

Trzeba wyizolować S.Typhi z krwi

wykonać test Widala - test aglutynacji

Leczenie-

wg antybiogramu B-laktamy - ampicilina, alternatywnie - fluorochinolony -ciproflaksyna, kotrimoksazol

 

9

2.Przypadek kliniczny pacjenta z P. mirabilis - czynnik etiologiczny, jakie powikłanie, leczenie (otwarte).

 

 czynnik etiologiczny - P.mirabilis

powikłanie - pacjent odczuwał ból co wskazuje na utworzenie kamieni nerkowch na skutek działania ureazy, enzymu P.mirabilis

leczenie - wg antybiogramu - 

B-laktamy - peniciliny, peniciliny z inhibitorem

cefalosporyny I, II, III, IV generacji, karbapenemy, 

karbapenemy

alternatywnie-fluorochinolony

 

10

3.Czerwonka bakteryjna - 2 bakterie, które ją wywołują i leczenie (otwarte).

3.Czerwonka bakteryjna - 2 bakterie, które ją wywołują i leczenie (otwarte).

Shigella dysenteriae , Shigella sonnei

leczenie: kotrimoksazol lub nifuroksazyd, alternatywnie - fluorochinolon np. ciproflaksyna

 

11

Chorobotwórczość H. influenzae typu b u dzieci nieszczepionych Hib (otwarte).

Chorobotwórczość H. influenzae typu b u dzieci nieszczepionych Hib (otwarte).

 

zapalenie opon mózg.-rdzen.

zapalenie nagłośni (tzw.pseudokrup)

zapalenie płuc

zapalenie kości i stawów

 

12

Wyjaśnij pojęcie: DTaP (to ta szczepionka)

Wyjaśnij pojęcie: DTaP (to ta szczepionka)

 

DTP - jest to szczepionka skojarzona błonica-tężec-krztusiec, mamy dwa rodzaje tej szczpionki - inaktywowana - z pełnokomórkowym składnikiem krztuśca DTwP (whole cell)

z bezkomórkowym składnikiem krztuśca DTaP (acellular)

 

13

Co to UPEC- leczenie

 

UPEC to uropatogenne E.coli, powodujące infekcje uukładu moczowego:

-odmiedniczkowe zapalenie nerek

-zapalenie pęcherza moczowego

-posocznicę

Do badania pobieramy mocz - agar McConkey

Diagnostyka różnicowa np na wytwarzanie H2S, indolu, ureazy

leczenie: nitrofurany, fosfomycyna

 

14

KPC- wyjaśnij, leczenie, postępowanie

 

            KPC to szczepy K.pneumoniae wytwarzające karbapenemazy, charakteryzujące się            

            opornością na wszystkie antybiotyki B-laktamowe, łącznie z karbapenemazami.

            KPC to najniebezpieczniejszy mechanizm oporności, bo brak leków o udowodnionej 

            skuteczności, w związku z tym nie ma ustalonego postępowania w leczeniu.

            Chorych takich się izoluje.


 

15

Choroby H. influenzae 

 

            u dzieci nieszczepionych przeciwko Hib:

 • zapalenie opon mózg.-rdzen.
 • zapalenie nagłośni (tzw.pseudokrup)
 • zapalenie płuc
 • zapalenie kości i stawów

            szczepionka Hib nie zapobiega chorobom wywołanym przez zakażenia szczepami        bezotoczkowymi NTHi 

 • zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie zatok przynosowych

u dorosłych NTHi wywołuje zaostrzenie przewlekłych zespołów chorobowych np. obturacyjnej choroby płuc, lub posocznicę u chorych z upośledzoną odpornością

 

16

.BLNAR

 

           BLNAR czyli Beta Lactamase Negative Ampicilin Resistant , B-laktamazo ujemne, oporne na ampicilinę (oraz amoksycylinę, cefalosporyny I i III ) 

leczymy - fluorochinolony , makrolidy - azytromycyna

 

17

Rozwiń skrót NMEC i napisz co powoduje 

 

NMEC - neuropatogenne E.coli (Neonatal Meningitis E.coli) powodujący zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.

Najczęstszy serotyp O18:K1:H7, fimbrie S

 

18

Wymień min. 2 zakażenia spowodowane przez K. pneumoniae

 

 •  pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc
 •  pozaszpitalne i szpitalne zakażenia układu moczowego
 •  posocznica

 

19

Wymień min. 4 zakażenie spowodowane przez E.coli 

 

 • -biegunki podróżnych
 • -krwotoczne zapalenie jelita grubego HC
 • -zespół hemolityczno-mocznicowy HUS
 • -zapalenie opon m-r
 • -posocznica
 • -szpitalne zapalenia płuc
 • -szpitalne i pozaszpitalne zakażenia ukł.moczowego lub wewnątrzbrzuszne 
 •  

20

Opis przypadku, coś o zapaleniu płuc, otoczkowe bakterie gram-. Napisać leczenie, jaki materiał pobrać i czynnik etiologiczny

 (Kiebsiella)

   Materiał diagnostyczny - wydzielina z dróg oddechowych, hodowla na MacConkeyu - kolonie są duże i śluzowe, kleiste, różowawe.

Leczenie - wg antybiogramu, 

B-laktamy - cefalosporyny II i III generacji, karbapenememy

alternatywnie - tygecyklina

 

21

Nurek zmiany skórne, czysty obraz RTG, wyhodowano na Lowensteina-Jensena. Czynnik etiologiczny, leczenie i profilaktyka

Czynnik: ja dałam Mycobacterium marinum 

Leczenie: Azytromcyna + Rifampycyna + Etambutol (Wykazują oporność na  izoniazyd, pirazynamid oraz kwas paraaminosalicylowy)

Profilaktyka - jest to choroba akwarystów, dlatego zalecane jest zabezpieczać rany podczas kontaktu z wodą przy kontakcie z nią. (Choroba występuje też u ryb, więc główna profilaktyka zaczyna się wcześniej - trzeba chronić ryby przed zakażeniem, jeśli są to kontrolowane zbiorniki)

 

22

Przedstaw profilaktykę błonicy, leczenie, czynnik etiologiczny


Corynebacterium diphtheriae
LECZENIE podanie antytoksyny błoniczej 

Antybiotyki: penicylina,  alternatywnie makrolid

Plus terapia utrzymująca! np.udrażnianie dróg oddechowych
Szczepionka DTP: 2,4,6 i 16-18 miesiąc życia 6, 14, 19 rok życia (dawki przypominające) - zawierająca anatoksynę błoniczą 

 

23

Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy**DIAGNOSTYKA**

 

 • wywiad
 • rentgen płuc
 • Materiał: plwocina homogenizowana lub inne np. bioptaty, płyn stawowy
 • Mikroskopia: barwienie Ziehl-Nielsena  (kwasooporne prątki czerwone, tło niebieskie) lub auraminą (odczyt w świetle fluorescencyjnym), Gram (gram +, prątki)
 •  Hodowla próbki w temp 37C na podłożu Lowensteina-Jensena, wzrost 4-6 tygodni Kolonie kalafiory : szorstkie, twarde, białe/kremowe
 • Test Bactec - wczesne wykrywanie wzrostu prątków, Metoda radiometryczna, PCR i sondy genetyczne 
 • Quantiferon TB- badanie poziomu INF gamma, zamiast próby tuberkulinowej, IGRA (wyższa czułość), TST- tuberkulinowy test skórny- przestarzałe
 •  

24

Profilaktyka gruźlicy


Szczepienie - atenuowana (odzjadliwiona) szczepionka BCG - szczep M.bovis BCG, pierwsza doba życia

25

MOTT- co to, jakie choroby, jak leczyć 

 MOTT

Jest to grupa prątków nie gruźliczych, powodująca mykobakteriozy (najczęściej choroby skóry) gruźliczo podobne, oportunistyczne,  występują u osób z niedoborami odporoności (HIV, immunochoroby) 

Leczenie: MDT, klarytromycyna/Azytromcyna, amikacyna,flurorochinolon+ rifampycyna, etambutol (jeśli nie ma opornośći), Antybiogram

 

26

Wymień leki stosowane w leczeniu gruźlicy i opisz budowę ściany komórkowej M.tuberculosis

 

Leczenie- terapia wielolekowa Izoniazyd+etambutol+Pyrazynamid+Rifampycyna

 

Budowa ściany; Struktura podstawowa typowa dla bakterii Gram dodatnich 

 • Gruba warstwaa peptydoglikanu, brak błony zewnętrznej.
 • Długołańcuchowe kwasy mikolowe. 
 • Lipoarabionmannan. 
 • Ściana bogata w lipidy. 
 • Czynnik wiązkowy CF-cord factor zawiera kwasy mikolowe i trehalozę, umożliwia namnażanie w monocytach/makrofagach przez blokowanie fuzji fagosomu z lizosomem

 

27

Czynnik, który według WHO powoduje raka żołądka, nazwa czynnika, leczenie, profilaktyka


Helicobacter pylori
Leczenie:
trójterapia tzn. 1 lek przeciwwrzodowy + 2 antybiotyki jednocześnie (metronidazol, amoksycylina, tetracyklina, klarytromycyna, lewofloksacyna)
Brak szczepionki

28

Wymień minimum 3 choroby powodowane przez H. pylori

 

 • - ostre i przewlekłe zapalenie żołądka
 • - wrzody żołądka i dwunastnicy
 • - gruczolak żołądka
 • - MALT-chłoniak

29

4 metody diagnostyki H. pylori


testy inwazyjne (z pobraniem bioptatu żołądka):

 • ocena mikroskopowa (met. Grama lub wysrebrzanie),
 • hodowla w warunkach mikroaerofilnych
 • metoda PCR
   

testy nieinwazyjne

 •  test oddechowy z węglem C14
 •  wykrywanie antygenu w kale
 •  testy serologiczne wykrywające przeciwciała

30

Czynniki wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Czynniki wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 1. S. aureus
 2. E. coli
 3. Bacillus cereus (oportunistyczne)
 4. H. influenzae Hib (u nieszczepionych dzieci)
 5. M. tuberculosis