Haemophilus, Bordetella - teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Haemophilus, Bordetella - teoria > Flashcards

Flashcards in Haemophilus, Bordetella - teoria Deck (33)
Loading flashcards...
1

JAki gatunek rodzaju Bordetella powoduje zachorowania u człowieka i jaka to choroba?

B. pertussis  - krztusiec

zdarza się że bakterie B. parapertussis powodują tzw krztusiec rzekomy (5-25% zachorowań na krztusiec)

2

Scharakteryzuj Bordetella:

Gram + czy -

urzęsione czy nieurzęsione

kształt

tlenowce czy beztlenowce

fermentują węglowodany i jeśli tak to jakie?

oksydaza cytochromowa + czy -

katalaza + czy -

ureaza + czy -

Gram -

nieurzęsione

pałeczki

bezwzględnie tlenowe!

nie fermentują żadnych węglowodanów

oksydaza cytochromowa +

katalaza + 

ureaza -

3

O czym trzeba pamiętać przy transporcie wymazu?

Bordetelle są bardzo wrażliwe na wysychanie, najlepiej pobierać je przy łóżku pacjenta i w specjalnym podłożu Regan-Lowe, 

wymazówki bez bawełny! 

4

Wymień najważniejsze 5 czynników wirulencji B.pertussis

 1. aglutynogeny AGG - białkowe antygeny powierzchniowe
 2. FHA ( filamentus hemagglutinin) - hemaglutynina włókienkowa 
 3. pertaktyna - P69
 4. endotoksyna - LOS - lipooligosacharyd 
 5. egzotoksyny: cytotoksyna tchawicza TCT , cytotoksyna krztuścowa  PT , cyklaza adenylowa\hemolizyna AC\H

5

Na jakiej podstawie diagnozujemy krztusiec?

 • wykrycie wzrostu poziomu p-ciał przeciw B.pertussis u nieszczepionych
 • wykrycie kwasu nukleinowego lub izolacja bakterii u osoby szczepionej

6

Jak wygląda diagnostyka laboratoryjna B.pertussis?

Badanie próbek bezpośrednich:

 • wykrywanie pałeczek B.pertussis testem immunofluorescencyjnym + hodowla
 • wykrywanie kw.nukleinowego B.pertussis PCR

 

Hodowla:

 • aspirat z jamy  nosowo-gardłowej, wymaz z tylnej ściany gardła ( wymazówka bez bawełny! wacik z dakronem lub alginianem wapnia)
 • podłoża wybiórcze- z 5% CO2  ---- kolonie nieielkie jak krople rtęci
 • do potwierdzenia - test Grama i aglutynacji na szkiełku z surowicami odpornościowymi, 
 • diagnostyka biochemiczna - oksydaza, katalaza, ureaza, indol 
 • diagnostyka serologiczna - wykrywanie u osób szczepionych

7

Na jakim podłożu transportujemy B.pertussis?

 

Podłoże transportowe Regan-Lowe

8

Jak leczymy krztusiec?

W pierwszej kolejności 

 • Makrolidy: azytromycyna, erytromycyna, klatytromycyna

 

Jeśli chory nie toleruje makrolidów:

 • fluorochinolony
 • trimetoprim-sulfometaksazol

9

Scharakteryzuj Haemophilus:

Gram + czy -

urzęsione czy nieurzęsione

kształt

tlenowce czy beztlenowce

fermentują węglowodany i jeśli tak to jakie?

oksydaza cytochromowa + czy -

katalaza + czy -

ureaza + czy -

Gram -

nieurzęsione

małe pałeczki, pleomorficzne

względne beztlenowce

rozkładają glukozę

oksydaza cytochromowa +

katalaza+

ureaza -

indol+ 

10

Jakie szczególne i charakterystyczne wymagania podłożowe ma Haemophilus?

Wymaga w podłożu czynnika X -hemina

i V-NAD 

 

! H.parainfluenzae wymaga tylko czynnika V

11

Kto jest gospodarzem -rezerwuarem H.influenzae?

Tylko człowiek

12

Czy Haemophilus influenzae jest otoczkowy czy bezotoczkowy?

Może być i taki i taki.

szczepy otoczkowe - 6 typów serologicznych a-f, Hia-Hif

 

szczepy bezotoczkowe  tzw nietypowalne NTHi NonTypeable Heamophilus influenzae

13

Gdzie rezyduje H.influenzae?

Kolonizuje błony śluzowe nosogardła

14

Wymień 6 najważniejszych czynników zjadliwości H.influenzae

 1. otoczka polisacharydowa: serotypy a-f, u Hib - PRP
 2. adhezyny fimbrialne F-HA (Fimbrial HemAgglutinin)
 3. wysokocząsteczkowe adhezyny HMW1 i HMW2 - u szczepów nietypowalnych NTHi
 4. adhezyny niefimbrialne - Hap
 5. endotoksyna - LOS lipooligosacharyd - lipid A!!
 6. enzym proteaza IgA1

15

Czy wszystkie H. influeanzae mają w otoczce forforan polirybozorybitolu? 

Nie, PRP w otoczce występuje tylko u Hib, u pozostałych serotypów w miejscu rybozy jest heksoza

16

Jaka jest funkcja PRP ?

Występujący w otoczce u Hib fosforan polirybozorybitolu PRP pełni funkcję ochronną przed fagocytozą i działaniem p-ciał

17

JAk działają u H.influenzae fimbrialne adhezyny?

tzw. fimbrie aglutynujące

aglutynacja ludzkich erytrocytów

początkują proces kolonizacji i inwazji do tkanek

18

Jaka jest funkcja HMW1 i HMW2 u szczepów bezotoczkowych NTHi?

zapewniają adherencję = przyleganie bakterii do kom. nabłonkowych

19

Funkcja adhezyny niefimbrialnej u H.influenzae?

występuje u wszystkich szczepów, pośredniczy w adherencji=przyleganiu i inwazji bakterii do komórek nabłonka

20

Czym jest LOS?

LOS to lipooligosacharych - endotoksyna nie zawierająca swoistych łańsuchów polisacharydowych.

Ważne - zawiera lipid A który posiada pełną funkcję toksyny

21

JAk działa proteaza IgA1?

rozkłada ona wydzielnicze p-ciała IgA1 i tym zamym zakłoca mechanizmy obronne błon śluzowych

22

Jakie choroby może spowodować H.influeanzae u dziecka nieszczepionego Hib?

Zakażenia inwazyjne:

 • zapalenie opon mózgowych
 • zapalenie nagłośni -pseudokrup
 • zapalenie płuc
 • zapalenie stawów i kości

23

Szczepionka Hib nie zapobiega chorobom wywołanym przez bezotoczkowe NTHi. JAkie choroby mogą one wywoływać?

 • zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie zatok przynosowych

U dorosłych NTHi zwykle powodują zaostrzenie przewlekłych objawów chorobowych  np obturacyjnej choroby płuc, albo u osób z upośledzeniem odporności nawet posocznicę

24

Skąd pobieramy materiał diagnostyczny przy podejrzeniu H.influenzae?

 • wymaz tylnej ściany gardła
 • plwocina
 • treść zatok przynosowych wydzielina oskrzelikowo-pęcherzykowa
 • krew
 • płyn mózgowo-rdzeniowy

25

Jak wygląda diagnostyka pałeczek Haemophilus?

Hodowla w temp 37ºC  prz 5-10% CO2

Podłoża wybiórcze dla pałeczek Haemophilus: 

 • agar czekoladowy z bacytracyną ---- to agar z podgrzaną krwią, czynniki V i X
 • agar z krwią (nieogrzewaną) - hodowla satelitarna wokół

Identyfikacja gatunku - testy z czynnikami wzrostu X i V ( np H.parainfluenzae potrzebuje tylko czynnika V

 

Badanie mikroskopowe:

 • barwienie Gramma
 • określenie np że to pałeczki

Testy biochemiczne:

 • indol?
 • rozkład glukozy, laktozy, mannitolu, mannozy  (H.influ tylko glukoze!)

Typowanie serologiczne:

 • szukamy antygenu PRP - test aglutynacji lateksowej 
 • PCR

26

Jak leczyć Haemophilus?

Zawsze antybiogram

Dalej - jeśli bakteria wrażliwa to B-laktamy:

 • ampicilina, amoksycyklina
 • peniciliny z inhibitorami
 • cefalosporyny II, III i IV gen
 • karbapenemy

makrolidy:

 • azytromyzyna

Fluorochinolony - ale nie u dzieci

Tetracykliny - doksycyklina

kotrimaksazol

 

27

Co to takiego BLNAR?

Jst to szczep (BetaLactamase Ampicilin Negative)

B0laktamazo ujemny, oporny na ampicilinę.

Leczy się ke fluorochinolonami, azytromycyną - makrolid

28

Jak działa hemaglutynina włókienkowa FHA?

 

 Bordetella pertussis!

FHA - inaczej białkowa adhezyna powierzchniowa

 • tworzy filamenty 
 • dominująca adhezyna - umożliwa przyklejenie bakterii do kom. nabłonka 
 • umożłiwia fagocytozę przez kom. fagocytujące bez wybuchu tlenowego - B.pertussis przeżywa sobie w kom. godpodarza i się mnoży

29

Co to takiego pertatktyna?

Białko adhererencyjne błony zewnetrznej, silnie immunogenne.

umożliwia adherencję

30

Scharakteryzuj cytotoksynę tchawicza TCT

 • monomer peptydoglikanu ściany kom.
 • zaburza syntezę DNA w kom. nabłonka - ten się nie regenruje
 • złuszcza kom. nabłonka
 • ponieważ złuszcza i zaburza syntezę DNA - UPOŚLEDZA MECH. OCZYSZCZANIE DRÓG ODDECH. ------ KASZEL