F1 Opbygning af DNA og replikation Flashcards Preview

Genetik > F1 Opbygning af DNA og replikation > Flashcards

Flashcards in F1 Opbygning af DNA og replikation Deck (24)
Loading flashcards...
1

Deoxy-ribonukleotid (dNTP)

DNAs rygrad.
DNA med delene:
- Phosfat
- Ribose
- Base

Phosfater sidder på kulstofatom 3' og 5'

2

Komplementær baseparring

Baserne på nr. 1 parres altid
C-G (Cytocin - Guamin)
T-A (Thymin - Adenin)

i RNA erstattes T med Uracin

3

Antiparallel

To DNA strenge i en dobbelt helix struktur har modsatrettede forløb.

4

Chargaff''s regel om DNA sekvens

Der skal være éns mængder af komplementære baser.
Fx lige mange A som T, og C som G

5

Replikations 3 faser

I-E-R: Initiering, Elongering, Recoiling

Initiering
- DNA åbnes med helikase, så der bliver plads til DNA primase og der tilføres en RNA-primer

Elongering
Indsættelse af de komplementære baser med én DNA streng som skabelon (template)

Recoiling
(gen)opspinding af de to nye strenge.

6

Template

Én DNA streng som skabelon

7

DNA polymerase synteseretning

Aflæses fra 5' --> 3'

Gammel DNA streng aflæses 3' --> 5' (polymerase retning)
MEN den nye DNA streng aflæses 5' --> 3' (syntese retning)

8

Semikonservativ

Der dannes en ny DNA streng, men den gamle beholdes.
Dvs. ny DNA helix med Ny og Gammel DNA streng.

9

Hvad binder DNA polymerase sig til
Og hvad gør DNA polymerase

Dobbeltstrenget DNA

Den bliver sat i gang af en promoter og ligesom PACMAN suger den nukleotider til sig, så den kan transkriptere en ny DNA streng

10

Hvad binder RNA polymerase sig til

Enkeltstrenget DNA, men erstatter Thymin med Uracin

11

Kromosom

Et kromosom er et dobbeltstrenget DNA molekyle

DNA dobbelthelix opspundet om protein som danner et nukleotid
To nukleotider danner ét kromosom

12

Metafasekromosom

Et replikeret DNA molekyle

Lige efter replikation =Bestående af to søsterkromatider, sammensat af et centromer med identiske kromosomarme.

13

Kromatin

DNA og proteiner opspundet:

Eukromatin:
- Løst (lyst) kromatin (aktiv DNA)

Heterokromatin:
- Mørkt (tæt) kromatin (inaktiv DNA)

14

Histon

Proteiner (histoner) i et octamer danner omdrejningspunkt for første opsvinding.

Solenoid: 30nm opbundet histoner
Kromosom: 700nm opbundet histoner.

15

Nukleosom

Grundenhed i kromatin hvor DNA strengen er viklet om otte histoner (histon octamer)

16

Korrekturlæsning / proof-reading ifht. Template

Enzym retter fejl i basekobling:

- Enzym tilkobles polymerase
- Rette fejl i basekobling under replikation
- Sørge for at den rigtige komplimentære base placeres ifht. skabelonen

Sker i slutningen af G1 og G2 faserne.

17

Nukleært genom

Den samlede arvemasse i kernen.
Summen af gener.

18

Mitokondrielt genom

Den samlede arvemasse i mitokondrierne

19

Repressor og aktivator proteiner

De er kombinatoriske genregulatorer, da de kan fungere samtidig på forskellige gener.

Repressor (i aktiv form):
- Undertrykker (slukker) gener

Aktivator (i aktiv form):
- Aktiverer (tænder) gener

20

Beskriv betydningen for transkriptionsfaktorer i transkriptionsinitiering i eukaryoter

Hos eukaryoter kan de regulatoriske proteiner styre reguleringen langt fra promoter site - ved at lave loops

21

mRNA modning

Består af at skære de ikke-producerende gen-sekvenser (introns) fra

22

Hvad kaldes et kromosomsæt?

Genom
med ca. 30.000 gener

Kropscellerne indeholder to genomer (diploide)

Kønscellerne indeholder et genom (haploide)

23

Hvad er gener som befinder sig på samme locus (sted)

Allele gener

De allele gener kan være homo- og heterozygote

24

Hvad hedder det hvis ingen af de to gener som danner et allel dominerer

Ufuldstændig dominans

Det bliver dermed en mellemting af de to geners egenskaber fx R + L = J

fx sort kanin og hvid kanin bliver til grå kanin

Det modsatte, hvor begge gener dominerer kaldes Co-dominans

fx sort kanin og hvid kanin bliver til prikket kanin