F20 Multifaktoriel arvegang Flashcards Preview

Genetik > F20 Multifaktoriel arvegang > Flashcards

Flashcards in F20 Multifaktoriel arvegang Deck (16)
Loading flashcards...
1

Monozygote tvillinger

- 100% Genetisk ens (bortset fra somatiske mutationer)
- Samme miljøbelastning --> Konkordans

2

Dizygote tvillinger

- 50% genetisk ens
- Genetisk relaterede som søskende
- Samme miljøbelastning --> Diskorkordans

3

Konkordante par

Kondordans

Kondorkante par:
- Ens fænotype (IKKE genotype)
- Ikke nødvendigvis syg
- Konkordansraten: Ratio af syge tvillinger

Kan bruge forskelle i konkordanspar til at finde antallet af loci.

Konkordans:
- Udtryk af samme sygdom (fænotypiske træk) hos begge tvillingepar.

4

Diskordante par

Diskordant

Diskordante par:
- Ikke samme fænotype

- Kun én af tvillingerne har den syge fænotype
Diskordansraten:
- Ratio af syge diskonkordante tvillinger (1/2 * loci)

Nedsat konkordansrate ved MZ kan aflæses som penetrans (konkordans = 0,90 = penetrans) som kan bruges til beregning af DZ


Diskordans:
- Tvillinger som ikke viser samme sygdom (den ene syg, den anden rask)

5

Polygen arvegang

- Karaktertræk fra forældre til barn udtrykkes fra flere forskellige gener

6

Multifaktoriel arvegang

Samspil mellem genetiske faktorer og miljø.

Afhænger af:
- Antal risikogener involveret
- Styrken
- Forskellig kønstærskelsværdi
- Gentagelsesrisikoen falder hurtigt

Ved multifaktoriel sygdomme bruger man ASSOCIATIONS STUDIER - GWAS!

7

Additiv effekt af flere forskellige gener

Polygen arvegang

8

Kontinuerte træk, fx højde, blodtryk

Gradueret udtryk

fx. Fem loci bestemmer højde.
Alle loci med høj allel gør en meget høj

+/- 13cm

9

Diskontinuerte træk, fx. pylorus stenose, læbe-gane spalte

- Enten eller

- En bestemt sum af risikoalleler skal til for at sygdommen kommer til udtryk

10

Tærskelværdi model

Kun individer med en belastningsgrad over en vis tærskelsværdi bliver syge

X-aksen:
- Belastningsgrad (liabilitet)

Y-aksen:
- Hyppighed

11

Liabilitetskurve

Normaltfordelingen ved almindelig Mendelsk nedarvning fåes en pæn jævn normalfordeling

Kønsafhængig tærskelsværdi

12

Gentagelsesrisiko

Ved multifaktorielle arvegang, laver man empirisk risiko

Man laver en empirisk risikosanalyse for at estimere gentagelsesrisikoen ved multifaktoriel arvegang

For monogene sygdomme:
Normal er dominant 50% og recessiv 25%.

Sværere ved multifaktorielle sygdomme

13

Empirisk risiko

Laves i forbindelse med at estimere gentagelserisikoen ved multifaktoriel arvegang

Baserer på observationer

14

Kønsafhængig tærskelsværdi

Det sjældne køn (med højest tærskelsværdi) får sjældnere sygdommen (skal have dårlige gener for at få den).

Typisk har kvinder en højere tærskelsværdi end mænd og bører således typisk også en større genetisk byrde end mænd hvis de er syge

Drenge:
- Lavere tærskelsværdi
- Der skal ikke så mange risikogener til

Piger:
- Højere tærskelsværdi
- Høj genetisk 'byrdex'
- 3-4 gange større risiko for at få syge børn ifht. mænd

15

Monogen arvegang

Kun et gen, dvs. intet miljø

Ved monogen sygdom bruger man en KOBLINGSANALYSE

16

Brystkræft vs. Lungekræft

Brystkræft:
- Næsten kun gener

Lungekræft:
- Næsten kun miljø