F2 Mitose Flashcards Preview

Genetik > F2 Mitose > Flashcards

Flashcards in F2 Mitose Deck (22)
Loading flashcards...
1

P og Q arm

Petit - Lille
Queue (kø) - Lang

Centromer er midten
Telomer er den yderste del af armen

2

Centromer

Sammenbindingspunkt for armene på kromosomet

3

Maternel/Paternel

Et kromosom fra maternel/paternel gamat

Maternel - Mor
Paternel - Far

4

Homologe kromosomer

Kromosomer der er genetisk ensartede (ikke identiske)
Fx. kromosom 13 fra mor og 13 fra far i et barn.

5

Autosomer

Homologe kromosompar med maternelle og paternelle kromosomer, som ikke er kønskromosomer

6

Kønskromosomer

Enten homologe kromosomer = XX
Eller heterologe kromosomer = XY

7

Karyotype

Kromosomsammensætning

En standard karyotype er 22 par autosomer og 1 par kønskromosomer

8

Genom

Den samlede arvemasse

9

Forklar Interfasen

Før og efter mitosen:
G1, S og G2 fasen hvor cellens DNA replikeres

10

Forklar Profasen i mitose

Kernemembran er gået i opløsning da 2 søsterkromatider er skabt

11

Forklar Metafasen i mitose

Kromosomerne ligger i ækvatorialplan, ingen kernemembran

12

Forklar Anafasen i mitose

Søsterkromatider trækkes fra hinanden af centriolernes tentråde som hæfter sig på centromererne.
Begyndende membrandannelse

13

Forklar Telofasen i mitose

Deling til to celler (cytokinesis)
Kerner med kernemembran dannes

14

Cytokinesis

Deling til to celler

15

Angiv cellecyklus' 4(5) faser

G1
S
G2
M
(G0 eller apoptose)

16

Forklar cellecyklus G1 fase

Cellens funktionsperiode
Tumorsupressor-gener hæmmer uønsket stor vækst (cancervækst)

Proto-onko-gener stimulerer vækst af celle - reguleret af tumorsupressor-gener

Proof reading / korrekturlæsning

17

Forklar cellecyklus S fase

DNA 'repair-caretakers' kontrollerer DNA integritet for fejl
DNA mængde fordobles til 4n

18

Forklar cellecyklus G2 fase

Perioden mellem DNA replikation til mitosen
Proof reading / korrekturlæsning

I G2 har cellens arvemasse 4n = 92 kromosomer

19

Forklar cellecyklus M fase

Mitose

Interfase
Profase
Metafase
Anafase
Telofase

20

Forklar cellecyklus G0 fase

Hvilefase
Enten går cellen over i G1 fase eller undergår apoptose

21

Hvad er CDK?

Cyclin Dependent Kinase - En igangsætter for cellen

Cellecyklus stimuleres af CDK

22

Retrovirus
HIV
AIDS

Bevæger sig ind i en menneskecelle og kopierer menneskets gener på sin måde --> Skaber flere kopier af sig selv, fx HIV som især angriber T-celler, hvilket gør at kroppens T-celle niveau falder og man kan blive udsat for en mere dødelig virus eller bakterie.

HIV udvikler sig til AIDS hvis T-celle niveauet er lavt nok og man får en anden dødelig sygdom.

HIV - Human Immunodefiency Virus (infection)
AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome