F3 ny transkription Flashcards Preview

Genetik > F3 ny transkription > Flashcards

Flashcards in F3 ny transkription Deck (23)
Loading flashcards...
1

Hvad er et gen?

En DNA sekvens, der koder for et funktionelt RNA eller et protein Til genet hører: - Promoter region - Exons - Introns

2

Hvad er exons? Hvad er introns?

Exons: Kodende sekvens (del) i DNA. Introns: Ikke kodende del. Det bliver splejset fra.

3

Forklar hvad der sker i transkription?

-Helikase klipper dobbelt helix'en op. - RNA polymerase II sætter sig på DNA-sekvensen - Transkriptionsfaktorer binder sig til DNA-sekvensen og sætter en promotor, primer og enhancer på så der kan syntisere/transkribere et produkt - Transkription slutter ved poly-adenylerings-signalet: AATAAA

4

Hvad gør RNA polymerase?

RNA polymerase kobler sig til enkeltstrænget materiale og kobler RNA primer på (så DNA polymerase kan syntisere i retningen af 5'-->3'. DNA polymerase vil frakoble sig og søge tilbage til noget nyt primet DNA og danner Okasakkii fragmenter

5

Hvad er Okasakkii fragmenter og hvordan bliver de dannet?

De bliver dannet under DNA replikation. De er korte (1-2000 nucleotider lange), nye syntiseret DNA stykker, dannet af template. De er derfor komplimentære med template DNA Template = én DNA streng som skabelon. Dannelsen: DNA polymerasen kun kan sætte nukleotider på i den ene retning, derfor replikeres den modsatte streng i fragmenter kaldes Okazaki-fragmenter. Dette går ud på at der sættes endnu en RNA Primer på strengen, længere inde end den første. Polymerasen tilføjer nu nukleotider helt hen til RNA Primeren.

6

Hvad er mRNA?

Det primære transkript, svarende til den kodende streng/komplimentær til den transkriberende streng. Har startkodon: 5' AUG 3' Stopkodon: UAG UGA UAA

7

Hvad er 5'cap og dens funktion?

- Giver mRNA stabilitet - Tillader mRNA at rejse ud i cytoplasmaet gennem kernemembranen - Sætter sig på ribosomerne så mRNA kan blive translateret til et protein Ca. 20 baser down-stream for AAUAAA sekvens. Den er dog IKKE en del af gen-sekvensen. En poly(A)-hale er specielt, ligesom fingeraftryk er specielle for os mennesker

8

Hvad gør Poly-A hale?

Poly-adenylerings-signalet (AATAAA) sætter en hale af adeniner på mRNA og ender syntetiseringen.

9

Hvor ligger UTR (UnTranslated Region)?

Ligger udenfor læserammen, men på hver side som hhv. 5' og 3' UTR

10

Hvad indeholder et primært transkript?

Transkriptionen af både exons og introns

11

Hvad sker ved splejsning / splicing?

Processen hvor man skærer introns fra. Der er derfor kun er exons tilbage.

12

Hvad og hvor er splice site?

Splice site er den kodende del af introns. Den ligger lige før og efter exons.

13

Den transkriberende streng er = ?

Den ikke kodende streng (DNA, tRNA

14

Den ikke transkriberende streng er = ?

Den kodende streng (identisk med RNA produktet af det primære transkript)

15

Hvad gør en insulator?

Isolerer enhancerens signal Og modvirker derfor dens påvirkning på en bestemt promoter.

16

Hvad er Locus Control Region?

En sekvens før promoteren, der kontrollerer ekspression af genet.

17

Hvad kan et epigenomet gøre?

Modifikationer af transkriptionen, hvad der er heterokromatisk og eukromatisk via histonehaler

18

Hvad kan DNA methylering gøre?

Hypo/hyper-methylering kan hhv. regulere eller helt lukke for transkriptionen

19

Promotor

- Initierer og retningsbestemmer transkriptionen Består af basekombination TATA - RNA polymerase sætter sig på promoteren som TranskriptionsFaktorer (TF består af kernelokaliserede proteiner, bl.a. Enhancere) Promoteren transkriberes ikke (100-200bp up-stream)

20

Initiering af transkription kræver?

Prét - Promoter - RNA polymerase - Enhancer(e) - TranskriptionsFaktorer

21

Enhancer

- Øger transkriptionen - Proteiner, der ved genkendelse af DNA sekvens påvirker promoteren. - Kan ligge på hver side af genet, eller inde i genet (Kontrollerer hvor og hvornår et gen skal transkriberes)

22

TranskriptionsFaktorer

En gruppe proteiner Ved binding af TF ændrer DNA form og danner en ''sløjfe'', der bringer enhancer og promoter tæt på hinanden

23

Histon acetylering/deacetylering

En del af genreguleringen

Der tilføjes en acetylgruppe eller fjernes en acetylgruppe

Acetylering:
- Fremmer transkriptionen

Deacetylering:
- Hæmmer transkriptionen