F18/19 ny Populationsgenetik Flashcards Preview

Genetik > F18/19 ny Populationsgenetik > Flashcards

Flashcards in F18/19 ny Populationsgenetik Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hardy-Weinberg proportioner (HWP) og antagelser

p^2 + 2pq + q^2
Alleltype og genotype frekvens i en population vil forblive konstant ved HW ligevægt

Antagelser:
- Population stor og konstant
- Panmixi SKAL være tilfældig parring
- Migration ingen
- Mutation ingen
- Selektion INGEN selektion af SVAGE gener
- Generationer ikke overlappen hinanden

2

Afvigelser fra Hardy-Weinbergs proportioner

Når HWE (Hardy-Weinberg ligevægtsbetingelser ikke er opfyldt.

Når disse ikke er opfyldt:
- Population stor og konstant = Genetisk drift!
- Panmixi SKAL være tilfældig parring
- Migration ingen
- Mutation ingen
- Selektion INGEN selektion af SVAGE gener
- Generationer ikke overlappen hinanden

3

Hardy Weinberg ligevægtsbetingelser (HWE)

- Tilfældig partnervalg / Panmixi (sorte og hvide) - Uendelig stor population Ingen: - Migration - Mutationer - Selektion p^2 + q^2 + 2pq


Dvs. Allel og genotype-frekvenser i en population vil forblive konstante fra generation til generation i fraværd af evolutionære kræfter

4

Allelhyppighed

Alleler af gunstige alleler: fx et studie med 100 studerende: - AA: 50% - Aa: 30% - aa: 20% P = p(A) = (2*50+1*30) / 200. Q = q(a) = (1*30+2*20) /200 Kvadratroden af genotypen (AA) P^2 er Allelhyppigheden (A), p og pq = 1

5

Genotypehyppighed

Hyppigheden af en genotype i HW-ligevægt enten:
- p^2
- q^2
- 2pq

6

Fænotypehyppighed

Hyppigheden af en fænotype, afhængig af arvegangen og genotypehyppigheden

7

Naturlig selektion

Genetisk naturlig selektion

Man favoriserer de bedste gener. Smukke mennesker knalder smukke mennesker

- Variationsprincippet:
Variation af gener

- Arvelighedsprincippet:
Børn ligner forældre

- Selektionsprincippet:
Bedre overlevelse
!Selektion reducerer den genetiske variation!

8

Heterozygot fordel

Du har en fordel hvis du har et rask gen og et seglcelleanæmi, fremfor ren seglcelleanæmi-gener

9

Homozygot fordel

Hvis det kun er r der er raskt og R vil gøre en syg Så er fordelen af have rr

10

Gene pool

Arvemassen i en population

11

Gene flow (migration)

Udbredelse af enkelte alleler, fx udbredelse af AB0 allelen, fra N Rusland til sydamerikanske indianere 0 Migration

12

Genetisk drift

Tilfældig ændring i allelfrekvenserne i en population

- Kan føre til komplet udryddelse af nogle alleleler og dermed også tab af genetisk variation

- = Evolutionær kraft


Små population kan give tilfældige udfald af enkelte genotyper, fiksering af forekomster, dvs. at mange arvelige sygdomme er enten sjældnere eller hyppigere

13

Genetiske isolater

Isolation fremavler forekomst af samme gener

14

Founder effect

Isolerede samfund udfra en begrænset arvemasse, fx forekomst af genetisk mutationer blandt Armish

Kan angive en høj allelhyppighed

15

Populationsgenetik

Studiet af allelfrekvens i en befolkning

16

Hardy Weinberg kønsbestemmelser

Det ses at genotyperne i hunnerne optræder i Hardy Weinberg proportioner p^2, 2pq, p^2 Mens hannernes genotyper følger allelfrekvensen p og q. Når der er samme allelfrekvenser i hanner og hunner, dvs. p(han) = p(hun) fås normalt genotypefordelingDet ses at genotyperne i hunnerne optræder med HW proportioner = p^2 + 2pq + q^2

Mens hannerne følger allelfrekvensen (p, q)

17

Forventet genotypehyppighed

Det faktisk antal af forskellige genotyper, som er blevet beregnet ud fra Hardy Weinberg ligevægt.