F4 ny translation Flashcards Preview

Genetik > F4 ny translation > Flashcards

Flashcards in F4 ny translation Deck (21)
Loading flashcards...
1

Beskriv kort processen for translation

- Den lille ribosomale enhed finder UTR - Den placerer sig ved startkodon - Den store Ribosomale enhed kobler sig på - Nu begynder translationen med peptid som produkt - Ved stopkodon kommer 'releasefaktorer' istedet for tRNA og frigør de ribosomale enheder Transkription: DNA --> RNA Translation: mRNA --> aminosyre sekvens (protein)

2

Hvad er et peptid? Hvad er et polypeptid? Hvor mange aminosyrer findes der?

Et peptid er opbygget af aminosyrer = produkt af translation Polypeptid er en lang række af aminosyrer sat sammen i en kæde - Den første aminosyre i et polypeptid, Methionin (Met), bliver oftest spaltet fra efter translationen Der findes 20 forskellige aminosyrer.

3

Hvad er en codon?

En codon er en basetriplet (basekombination i DNA/RNA.

4

Hvad er den genetiske kode?

Den genetiske kode er en fortegnelse over samtlige DNA-tripletter og mRNA-tripletter med angivelse af hvilke aminosyrer de koder for.

5

tRNA

tRNA orienteret med aminosyrer forbundet i 3' ende. I modsatte side er den komplimentær basekombination til en triplet i mRNA, da man kan hæfte 5' i den ende.

6

Anticodon

Komplimentær basekombination på tRNA. Passer til base-tripletten mRNA

7

rRNA

Ribosomalt RNA. Både stor og lille. Ribosomet er koblingsstedet for aminosyrer leveret af tRNA kodet for/af mRNA

8

Hvad kan Posttranslationel modifikation? Forklar kort processen

Modifikation efter translation (proteinet foldes måske) - Proteiner udskæres - Går sammen i komplex - Undergår fosfylering - Glykolysering eller methylering

9

Hvad menes med Læseramme

Rammen der afgør hvilke kombinationer af tre basepar der skal læses (fra startkodon til stopcodon)

10

Forklar begrebet Basedeletion

En type mutation hvor en eller to base fjernes. Deletion af en eller flere baser giver ændret læseramme.

11

Hvad forstås ved et multiplum af tre baser?

3 baser er fjernet eller tilføjet. Det giver en deletion/addition af kun én eller enkelte aminosyrer i polypeptidet (Lidt ligesom basedeletion/baseaddition begrebet, men med 3 base)

12

Forklar begrebet Baseaddition

En type mutation hvor en base tilføjes. Addition af en eller to base giver ændret læseramme.

13

Frameshift

En mutation der forårsager en forskydning i basesekvenserne. (læserammen bliver anderledes).

14

Basesubstitution

En type mutation hvor baser erstattes med andre og forårsager en ændring af et enkelt aminosyrer. Hvis det vedrører et start eller stopcodon giver det en forlængelse eller forkortelse af syntiseret peptid.

15

Nonsense mutation

UAA UGA UAG Mutation forårsager et præmaturt stopcodon.

16

Missense mutation

En mutation der forårsager én ændring i KUN en enkelt aminosyrer.

17

Hvor mange gange kan ét styks mRNA bruges?

mRNA kan genbruges og læses gentagne gange, indtil poly-A halsen er opbrugt og RNA'et degraderet

18

Promoter region

- Ansvarlig for binding af RNA-polymerase - Her initieres transkriptionen

19

Transkriptions initieringssite

Kaldes også cap-sekvensen. - Repræsenterer 5'enden af RNA som bliver forsynet med en ''cap'' af Metyleret guanosin

20

Translations initieringssite

ATG i DNA Bliver til AUG i RNA

21

Translation terminerings codon

UAA i mRNA. Ribosomet dissocierer ved denne codon og proteinet frigøres