F3 Transkription Flashcards Preview

Genetik > F3 Transkription > Flashcards

Flashcards in F3 Transkription Deck (27)
Loading flashcards...
1

Hvad er et gen?

En DNA sekvens

Kan kode for et funktionelt RNA eller et protein Til genet hører: - Promoter region - Exons - Introns

2

Hvad er exons? Hvad er introns?

Exons: Kodende sekvens (del) i DNA. Introns: Ikke kodende del. Det bliver splejset fra.

3

Forklar hvad der sker i transkription ??????????????????????

-Helikase klipper dobbelt helix'en op. - RNA polymerase II sætter sig på DNA-sekvensen - Transkriptionsfaktorer binder sig til DNA-sekvensen og sætter en promotor, primer og enhancer på så der kan syntisere/transkribere et produkt - Transkription slutter ved poly-adenylerings-signalet: AATAAA

4

Hvad gør RNA polymerase?

RNA polymerase er et enzym der danner RNA ud fra en DNA skabelon.

RNA polymerase henter UTP, ATP, GTP og CTP, ligesom DNA polymerase (blot TTP)

 

- RNA polymerase I (danner rRNA)

- RNA polymerase II (danner mRNA)

- RNA polymerase II (danner tRNA)

RNA polymerase kobler sig til enkeltstrænget materiale og kobler RNA primer på.

Okazakii fragmenter dannes

5

Hvad er Okasakkii fragmenter og hvordan bliver de dannet?

De bliver dannet under DNA replikation. De er korte (1-2000 nucleotider lange), nye syntiseret DNA stykker, dannet af template. De er derfor komplimentære med template DNA Template = én DNA streng som skabelon. Dannelsen: DNA polymerasen kun kan sætte nukleotider på i den ene retning, derfor replikeres den modsatte streng i fragmenter kaldes Okazaki-fragmenter. Dette går ud på at der sættes endnu en RNA Primer på strengen, længere inde end den første. Polymerasen tilføjer nu nukleotider helt hen til RNA Primeren.

6

Hvad er mRNA?

Det primære transkript med exons og introns, svarende til den kodende streng/komplimentær til den transkriberende streng. Har startkodon: 5' AUG 3' Stopkodon: UAG UGA UAA

7

Hvad er 5'cap og dens funktion?

- Beskytter mod angreb af 5'-exonukleaser

- Giver mRNA stabilitet

 - Tillader mRNA at rejse ud i cytoplasmaet gennem kernemembranen

- Tillader mRNA til at blive translateret til et protein (binder mRNA til ribosomet --> Translation)

8

Hvad gør Poly-A hale?

Poly-adenylerings-signalet (AATAAA) sætter en hale af adeniner på mRNA og ender syntetiseringen.

 

Den sætter sig på 3'-enden.

En poly(A)-hale er specielt, ligesom fingeraftryk er specielle for os mennesker

9

Hvor ligger UTR (UnTranslated Region)?

Ligger udenfor læserammen, men på hver side som hhv. 5' og 3' UTR

10

Hvad indeholder et primært transkript?

Transkriptionen af både exons og introns og det er mRNA før det er blevet til Mature mRNA

11

Hvad sker ved splejsning / splicing?

Processen hvor man skærer introns fra. Der er derfor kun er exons tilbage.

12

Hvad og hvor er splice site?

Splice site er den kodende del af introns. Den ligger lige før og efter exons.

13

Den transkriberende streng er = ?

Den ikke kodende streng

14

Den ikke transkriberende streng er = ?

Den kodende streng (identisk med RNA produktet af det primære transkript)

15

Hvad gør en insulator?

Isolerer enhancerens signal Og modvirker derfor dens påvirkning på en bestemt promoter.

16

Hvad er Locus Control Region?

En sekvens før promoteren, der kontrollerer ekspression af genet.

 

Promoterens promoter (Han skaffer sponsorer til boksekampen)
LCR Lucas Cristiano Ronaldo

17

Hvad kan et epigenomet gøre?

Modifikationer af transkriptionen, hvad der er heterokromatisk og eukromatisk via histonehaler

18

Hvad kan DNA methylering gøre?

Hypo/hyper-methylering kan hhv. regulere eller helt lukke for transkriptionen

19

Deoxyribose

Sukker i nukleotid i DNA Hedder ribose i RNA

20

Locus

Et sted på et kromosom ofte brugt til at angive placering af gener

21

Allel

Genotype i et locus Man har to kromosomer hvor mn har fx et A og a (de er et allel)

22

Promotor

- Bindingssted for RNA polymerasen

- Initierer og styrer retning af transkriptionen

 

(Promoteren transkriberes ikke)


- Proteiner, der ved genkendelse af DNA sekvens påvirker promoteren.
 

23

Initiering af transkription kræver?

Prét:

- Promoter

- RNA polymerase

- Enhancer(e)

- TranskriptionsFaktorer

24

Enhancer

- Øger transkriptionen

- Kan ligge på hver side af genet, eller inde i genet (Kontrollerer hvor og hvornår et gen skal transkriberes)

 

Silencer er det modsatte:

- Undertrykker transkriptionen

- Nedgraderer

25

TranskriptionsFaktorer

En gruppe proteiner, der rekrutterer enhanchere, promoter og RNA polymerase til dannelse af transkription

 

Ved binding af TF ændrer DNA form og danner en ''sløjfe'', der bringer enhancer og promoter tæt på hinanden

 

(TF bestemmer hvor meget et gen skal transkriberes)

26

Histon acetylering/deacetylering

En del af genreguleringen

Der tilføjes en acetylgruppe eller fjernes en acetylgruppe

Histon acetylering:
- Fremmer transkriptionen (Fjerner positive ioner, som forhindrer TF)

Histon deacetylering:
- Hæmmer transkriptionen (Flere ioner flere hæmninger af TF)

27

Hvad gør en insulator?

Isolerer enhancerens signal.

Den modvirker promoteren