F24+25 Cancergenetik Flashcards Preview

Genetik > F24+25 Cancergenetik > Flashcards

Flashcards in F24+25 Cancergenetik Deck (29)
Loading flashcards...
1

1. Malign
2. Benign

1. Malign celle: (ondartet, cancertumorer)
- Metastaserer
- Udødelig celle (dødelig for mennesket)
- Genomisk ustabil
- Voldsom deling

2. Benign: (godartet, ikke cancertumorer)
- Ingen metastaser
- Genomisk ustabil
- Voldsom deling

2

Carcinogenese

Processen hvor almindelige celler bliver til cancerceller.

Hedder også oncogenese /tumorgenese.

Sker i gener der har regulering af celledeling.

3

Metastase

- Udvækst
- Kolonialisering

4

Angiogenese

Nydannelse af blodkar udfra eksisterende blodkar (anastomose)
fx forsyning af celler med næringsstoffer eller til cancerceller

5

Cellecyklus' kontrolpunkter

Standse fejlmæssig celledeling

Hvis der er fejl i DNA'et:
- DNA repair sættes ind
- Cellen undergår apoptose

Hvis det ikke sker, udvikler cellen sig til en tumorcelle --> kræftcelle hvis ondartet tumor

6

Telomerase

Enzym der står for at opretholde af kromosomernes telomer

Det yderste på et kromosom.
Efter 50 celledelinger er et kromosom nedslidt og undergår apoptose.

Telomerasen i cancercellen er muteret og forsyner til stadighed af cellen = evigt liv, gain of function

Cancercellens telomerase fungerer som onkogen (Gain of function)

7

Apoptose

Programeret celledød
- Udtjente celle
- Fejlslagne celle

8

''Senescent''

En gammel celle

9

Tumor suppressor-gener

B1 og B2
- Nedarvelige
- Gen som koder for et stof der regulerer uhæmmet cellevækst

Mutation der giver loss of function forårsager manglende hæmning af celledeling

10

Proto-onkogener / onkogener

S1 og S2
- Ikke nedarvelige
- Stimulerer celledeling

Gain of function af muteret gen = onkogen

11

Loss of heterozygosity (LOH) vs. funktionelt tab af gen-produkt

Ved at man har et rask og et sygt allel
Tab af et det raske allel ved enten:
- Deletion
- Non disjunction etc.

Loss of function: Promoter region muteret:
- Nedlukning af genet

12

Knudson's two-hit hypotese

1. Hit:
Du kan arve en defekt i tumorsuppressor gen eller det kan udvikle sig fra en somatisk celle --> man mister sit éne tumorssuppressorgen

2. Hit:
Man mister funktionen af det andet tumorsuppressorgen --> Man kan ikke bremse celledeling og cellen deler sig ukontrollerbart

13

Multihit

Flere mutationer for at få kræft

14

Genomisk ustabilitet

- Tumorsuppressor gener og onkogener af Knudson's 2-hit hypotese
- Hypomethyleret
- Hyperacethylering

Translokationer er bevist at gøre mennesker sårbare over for cancer.

15

DNA reparations-gener

Organismens apparat til at redde på mindre fejl i cellen.

16

Kromosom struktur mutationer

Normalt:
- Transkription af aktivt kromatin (EU, lyst)
- DNA demethylering
- Histoner acetylering

Udvikler sig til mutationer:
Unormalt/mutation:
- Fravær af transkription
- Mutation i DNA methylering
- Mutation i histon deacetylering

17

Aneuploidi

Karyotype af andet end hvad 23 går op i

18

Histon modifikation

DNA kan blive acetyleret og deacetyleret

Acetylerede:
Tilføjet en acetylgruppe på histonet --> DNA bliver ikke viklet tæt omkring --> nemmere at transkripere DNA

Deacetylerede:
Fjernelse af en acetylgruppe på histonet --> DNA bliver viklet tæt omkring --> sværere at transkripere DNA

19

mikroRNA

miRNA kan blokere for translationen af mRNA i cytoplasmaet ved at sætte sig på ribosomerne

Det er en del af RISC forsvaret

Posttranskriptionel modifikationsfaktor

20

Stofskifte

Tumorcellen laver glykolyse (anaerob), sure restprodukter acethylerer og deaetylerer, dvs. epigenetisk effekt

21

Mikromiljø

Tumorcellen trækker andre celler til sig og ændrer mikromiljøet

22

Philadelphia kromosom

Der er sket en reciprok translokation mellem kromosom 22 og kromosom 9

Bliver til et onkogen --> man får KML (Kronisk Myoloid Leukæmi)

23

Cancer stamcelle

Cellen der bærer årsags-mutationen.
Kloner har ikke nødvendigvis den samme genotype

24

1. Mutagen
2. Carcinogen

1. Mutagen:
Stof/miljø der medfører genskade

2. Carcinogen
Stof der medfører cancer

25

Mutationer i tumorsuppressor gener

Autosomal recessiv nedarvning

Man skal have mutation i begge alleler for ikke at kunne lave suppressor

26

Hvad fungerer en cancercelles telomerase som?

Fungerer som onkogener

27

Reversible (epigenetiske)

Demethylering af DNA

Deacetylering af histoner

Demethylering af DNA:
- Øget udtryk af proto-onkogen (onkogen)

Deacetylering af histoner:
- Reducerer mængden af tumorsuppressor gener

28

Irreversible (genomiske)

- Hyperaktivt protein (Onkogen = Speeder)

- Mere DNA ved promoter mutation

- Mere mRNA

- Hyper amplifikation

29

Neoplasi

Ny creation - Når det former en masse danner det en tumor