F22 Fosterudviklingens genetiske grundlag Flashcards Preview

Genetik > F22 Fosterudviklingens genetiske grundlag > Flashcards

Flashcards in F22 Fosterudviklingens genetiske grundlag Deck (18)
Loading flashcards...
1

Blastocyst

Giver ophav til placenta og indre cellemasse

2

Indre cellemasse (ICM)

Danner de 3 kimlag (embryonet)

3

1. Totipotent
2. Pluripotent
3. Multipotent

Alle 3 celler kan give ophav til:

1. Alle organismens celler
2. Mange celler
3. Begrænset antal forskellige celler

4

1. Plasticitets celle

2. Statisk celle

1. At kunne antage en ny form

Egenskab som gør at cellen kan differentiere sig til flere forskellige celler.

Jo flere differentiering cellen har gennemgået, des mindre 'plastisk' bliver den --> tæt på sit mål

Høj plasticitet = Kan gennemgå mange differentieringer
Lav plasticitet = Har næsten nået sig mål


2. Statisk: En vævsspecifik celle
fx levercelle

5

Fate
1. Specification
2. Determination
3. Commitment

Cellen specialiserer sig mod et bestemt mål gennem differentiering

6

Proliferation

Celleforøgelse

7

Morfogenese

Ændring i form og udseende

8

Differentiering

Ændring til noget andet.

Ikke nødvendigvis ondartet, men fx en chondroblast --> osteoblast

9

Transkriptionsfaktorer

En gruppe vævsspecifikke proteiner.
- Ved binding af TF ændrer DNA form og danner en ''sløjfe'', der bringer enhancer og promoter tæt på hinanden

Regulerer/igangsætter transkription af et gen

Det er vævsspecifikt

Alle proteiner tælles med, pånær Polymerase

10

Epigenetik/hyper- og hypomethylering

Reversible ændringer

11

Histon modifikation

Reversible ændringer

12

miRNA

17-27 nukleotider, som ikke er kodende RNA --> Nedsætter ekspressionsniveau = stopper translation.

Binder sig til fejlens mRNA i 3'UTR i cytoplasma og nedbryder det.

En del af RISC overvågningssystem

13

Transkriptionelle hierarkier

Overordnede transkriptionsfaktorer er ansvarlig for større sammenhænge

En fejl i en højt rangerende transkriptionsfaktor (TF) kan ødelægge produktet, selvom der er mindre vigtige TF som virker

14

Mutationer

Uventet ændring i DNA

15

Misdannelse

Uønsket mutation sker ofte under udvikling.

Kan både være arvelig og miljø betinget.

16

Mutagen

Stof der fremmer en permanent ændring i DNA

17

Teratogen

En slags mutagen.

Kan være medicin, kemikalier er stråling som forårsager misdannelse er øger antallet i fosterstadie --> medfødte misdannelser
- IKKE arvelig ændring!

CNS er følsom i starten --> uge 20.

Organer følsom fra start --> uge 8

18

Miljøs effekt

Udefrakommende effekters indflydelse på udvikling/mutationer