F23 Immungenetik, AB0 og Rh blodtyper Flashcards Preview

Genetik > F23 Immungenetik, AB0 og Rh blodtyper > Flashcards

Flashcards in F23 Immungenetik, AB0 og Rh blodtyper Deck (24)
Loading flashcards...
1

B-celle

Dannes i Bone marrow (knoglemarven) --> plasmacelle

2

Antistof / antistof molekyle

Immunprodukt der neutraliserer et toxin ved at binde til et specifikt antigen

3

Immunglobulin

Antistof / immunglobulin er et af kroppens forsvar mod fremmede organismer, fx bakterier og virus

4

Tung kæde/let kæde

Et sted på immunglobulin
Man tegner et Y først. De tynge kæder er på det tegnede Y

De lette kæder tegner man uden på Y'ets arme

Både tung/let kæder er aminosyrekæder

5

Konstant /variabel region på immunoglobin

Det yderste stykke af armene på den tunge og lette kæde er variabel fx IgG (5 forskellige hovedtyper, fx A, M etc.)

Den nederste del af Y armene og resten af Y'et er konstante aminosyrer

6

Somatisk rekombination

Udveksling af genetisk materiale i homologe kromosomer under mitose i somatiske celler

IKKE i kønsceller (her sker altid rekombination!)

7

Rekombinase (RAG1, RAG2)

Rekombinase Active Gene
RAG 1 og 2 er proteiner

Findes i tidligere stadier af lymfecytter

Vigtige for dannelse af lymfocytter

8

Somatisk hypermutation

Noget med rekombination
Først har vi somatisk rekombination, efterfølgende undergår KUN b-cellerne hypermutation:
- Stadig udvikling af receptorer for antistoffer

Alle VDJK-regionerne bliver klippet ud (det er en mutation)

9

Activation-induced deaminase (AID) eller

Deamination

VIGTIG!
Deamination:

Enzymet AID medfører mutationer i DNA ved at fjerne en aminogruppe fra et C nukleotid bliver til T

C --> T

10

Affinitets-modning

B-celler hypermuterer
Stadig udvikling af receptorer for antistoffer, selektion af celler med størst affinitet

11

T-celle

Modnes i Thymus

- Regulerer med cytokiner B-celler, så kun B-celler med affinitet for målet bliver selekteret

12

T-celle receptor/heterodimer

MHC I følsomme receptorer på T-celler binder antigener

13

MajorHistocompatibility Complex (MHC)

Kan kaldes HLA, HumaneLeukocytAntigener

MHC kan binde sig til T-celler (MHC I) og B-celler (MHC II)

Kan være med til at skabe autoimmune sygdomme

14

Humane Leukocyt Antigener (HLA) klasse I/klasse II molekyler

Kan kaldes MHC, MajorHistocompatibilityComplex

MHC kan binde sig til T-celler (MHC I) og B-celler (MHC II)

Kan være med til at skabe autoimmune sygdomme

15

Haplotype

Halvdelen af genotypen (dvs. at to haplotyper mødes og man får en genotype)

Hhv. enten fra sin mor eller fra sin far

Hablotype er hvad man har modtaget af tal fra enten sin mor el. far i en koblingsanalyse, fx et skema til eksamen hvor der fx kan ske en rekombinans

16

Polymorf

Variation i mit genom der kan være flere udgave/alleller (fx øjenfarve)

17

Blodtype/vævstype

Hhv. antigener:

Man kan hhv. have:
- AB (codominante)
- A (dominant)
- B (dominant)
- 0 (recessiv)

18

AB0 blodgruppe

Antigen

Tilstedeværelse af antigener

Hhv. antigen A, B, AB eller ingen antigener på overfladen af røde blodlegemer

19

Rhesus blodgruppe

Antistof

Tilstedeværelse af antistof eller ikke tilstedeværelse af antistof

20

Isotype

Hovedgrupperne: 5 forskellige IgG

De består af en tung kæde (Y) med varianter af:
- Let kæde
Bindende element på armene af Y
- B-cellerne varierer deres protein via en alternativ splicing (ændring af mRNA for IgM IgD

21

Affinitet

Evnen til at reagere med hinanden

Opstår ved somatisk hypermutation

En høj affinitet betyder at liganden bindes til en receptor med lav koncentration

Plus og minus pol

22

B-celle receptor

MHC II følsom receptor

23

T-celle receptor

MHC I følsom receptor

24

Epitop

Den del af antigenet som genkendes af immunsystemet