Fsi Book 18 Flashcards Preview

Slovak > Fsi Book 18 > Flashcards

Flashcards in Fsi Book 18 Deck (36):
0

Doklad

Document

1

Doplatiť

To pay the rest

2

Inak

Otherwise

3

Jedine

Solely, exclusively

4

Jednotlivý

Single

5

Jemný

Fine

6

Nádherný

Beautiful

7

Odborný

Special, specialist

8

Odvoz

Delivery

9

Ohodnotiť

To evaluate

10

Osvedčenie

Certification

11

Pochopiteľne

Certainly

12

Poradiť sa

To consult with

13

Potvrdenie

Confirmation, proof

14

Potvrdenka

Recept

15

Pravosť

Authenticity

16

Predajňa

Shop

17

Predajný

Sale

18

Predovšetkým

First of all, above all

19

Skvelý

Excellent

20

Sortiment

Assortment

21

Súrne

Urgent

22

Starožitnosť

Antique

23

Staviť sa

To stop by

24

Súprava

Set

25

Umelecký

Artistic, of art

26

Určovať

To set, determine

27

Vystaviť

To issue

28

Vyrábať

To manufacture, produce

29

Vývoz

Export

30

Vzácny

Valuable

31

Vzor

Pattern

32

Zabaliť

To wrap up

33

Záloha

Deposit

34

Zľava

Discount

35

Zohnať (zoženie)

To find, get