Vocab Class 15 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 15 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 15 Deck (56):
0

Odhadnúť

To estimate

1

Nehoda

Accident

2

Zranený

Injured

3

Nákladné auto

Commercial vehicle

4

Kamión

Truck, semi

5

Diaľnica

Freeway, highway

6

Vyhnúť

To avoid

7

Naraziť

To impact, crash, bump

8

Zrkadlo

Mirror

9

Zničiť, zničené

To destroy

10

Poškodiť

To damage

11

Pohotiť

To absorb, swallow up

12

Vtedy

Then, at that moment

13

V tomto momente

At that moment

14

Vďačiť, vďačný

To be thankful

15

Dať mu jednu

Smack him

16

Zvyknutý, zvyknúť si

Used to, accustomed to

17

Zažiť

To experience

18

Odvaha

Courage

19

Klamať

To lie

20

Lož

Lie

21

Kokot

Dick (vulgar)

22

Plutva

Fin

23

Napadnúť

To attack

24

Náhodou

By chance

25

Podmienky

Conditions

26

Priaznivé

Favorable

27

Vopred

In advance

28

Príčina

Fault, cause

29

Obávať sa

To worry

30

Kým

Until

31

Pásik, pásovy

Stripe, striped

32

Kopať

To kick

33

Medzinárodné majstrovstva sveta

World Cup

34

Konať sa

To take place

35

Diať sa

To happen

36

Dávajte pozor

Be careful

37

Zvyšok

The rest

38

Spôsob

Means of travel

39

Polárna žiara

Northern lights

40

Porovnať

To compare

41

Polovica času

Half the time

42

Nejaký čas

Some of the time

43

Užitočný

Useful

44

Cirkev

Church

45

Náboženstvo

Religion

46

Láskavosť

Favor

47

Zísť

To gather

48

Postupne

Gradually

49

Stroj

Machine

50

Pobrežie

Coast

51

Snažiť sa

To try to solve, strive, effort

52

Držať (udržať)

To hold, maintain

53

Zákon

Law

54

Vysvetliť

To explain

55

Dotýkať sa

To touch