Vocab Class 14 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 14 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 14 Deck (45):
0

Najvačšia premávka

Rush hour

1

Ústava

Constitution

2

Pochádzať

To come from, to hail from

3

Umelý

Artificial

4

Ovplyvniť

Affect, influence

5

Zdroj vody

Water source

6

Potok

Stream

7

Priehrada

Dam

8

Omyl

Mistake

9

Pomýliť sa (mýliť sa)

To make a mistake

10

Chvíľa

Moment

11

Súrne

Urgent

12

Potvrdiť

To confirm

13

Zrušiť

To cancel

14

Výhoda

Advantage

15

Predok

Ancestor

16

Výsledky

Results

17

Verná

Faithful

18

Naschval

Intentional

19

Zistiť

To find out

20

Trest

Punishment

21

Väzenie

Prison

22

Uštipnuť

To pinch

23

Škriatok

Leprechaun, gnome

24

Dúha

Rainbow

25

Ustúpiť

To retreat

26

Porovnať

To compare

27

Zoradiť

To put in order

28

Žiarliť

To be jealous

29

Plakať

To cry

30

Otravný

Annoying

31

Nádej

Hope

32

Únikový vchod

Emergency exit

33

Zlodej

Burglar

34

Kradnúť

To steal

35

Zámka

Lock

36

Zamknutý

Locked

37

Zamknúť

To lock

38

Schránka

Postal box, lock box

39

Krabica

Box

40

Výhovorka

Excuse

41

Prekážať

To bother

42

Rušiť

To bother, interrupt

43

Zasa, opäť

Again

44

Síce

Although, but