Vocab Class 13 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 13 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 13 Deck (35):
0

Kučeravé

Curly

1

Kôrka

Crust

2

Kus chleba

Piece of bread

3

Ostrihať (strihať)

To cut

4

Príslovie

Proverb

5

Porekadlo

Saying, proverb

6

Násilie

Violence

7

Dospely

Adult

8

Skutočnosť

Reality

9

Prítomnosť

Present

10

Ujsť

To escape

11

Zamknuť

To lock

12

Nahnevaný

Angry

13

Vystreliť

To shoot

14

Celozrnný

Whole wheat

15

Vlastnosť

Feature, characteristic

16

Opak

Opposite

17

Horčica

Mustard

18

Zhlboka

Deep

19

Plytké

Shallow

20

Utiecť

To run away

21

Strašiť (nastrašiť)

To scare

22

Časový zmena, časový posun

Time change

23

Plachý

Shy

24

Výsledok

Result

25

Zdvorily

Polite

26

Ohňostroj

Fireworks

27

Spoločnosť

Society, corporation

28

Spojené štáty

USA

29

Dokázať

To prove

30

Zakázať

To prohibit

31

Koža

Skin

32

Pokožka

Epidermis

33

Odporučiť

To recommend

34

Zatiaľ

Until now