Vocab Class 23 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 23 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 23 Deck (36):
0

Točiť

To spin

1

Vytočiť

To spin up, get angry

2

Zbor

Choir

3

Rozlúčiť sa

To say goodbye

4

Sieť

Network

5

Vlani

Last year

6

Presvedčiť

To convince

7

Svedčiť

To testify

8

Lopata

Shovel

9

Jed

Poison

10

Ustúpiť

To pinch, bite (small animal or insect)

11

Pohrýzť

To bite, chew

12

Tehla

Brick

13

Panelák

Apartment building

14

Tráviť, stráviť

To spend time

15

Múka

Dough

16

Obilie

Flour

17

Dym

Smoke

18

Komín

Chimney

19

Stolár

Carpenter

20

Včela

Bee

21

Úľ

Hive

22

Vlastník

Owner

23

Majiteľ

Owner

24

Uhlie

Coal

25

Rebrík

Ladder

26

Tyč

Post, rod

27

Stĺp

Column

28

Zapáliť

To light

29

Nechty

Fingernails

30

Liať, naliať

To pour

31

Všimnúť si

To notice

32

Starosť

Worry, concern

33

Visieť

To hang (hanging)

34

Vešať

To hang (niečo)

35

Sledovať

To follow