Vocab Class 24 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 24 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 24 Deck (40):
0

Divý

Wild

1

Divoch

Wild man

2

Vankúš

Pillow

3

Oholiť

To shave

4

Vzácny

Rare

5

Zamerať

To focus, aim, na niečo

6

Prínos

Contribution, asset

7

Vyznať

Declare, confess

8

Predsa

Of course

9

Pohľad

Sight

10

Všimnúť si

To notice

11

Klzký

Slippery

12

Krehký

Fragile

13

Krutý

Cruel

14

Drzý

Rude

15

Kusý

Incomplete, fragmentary

16

Súci

Good, useful, handsome, suitable

17

Spotreba

Consumption

18

Dvojičky

Twins

19

Hanbiť sa

To be ashamed, disgraced

20

Hanblivy

Shy, embarrassed

21

Postarať sa

To take care of

22

Takzvaná

So called

23

Vesmír

Outer space, universe

24

Približne

Approximately

25

Vzor, vzorný

Example, exemplary, perfect

26

Stužka

Ribbon

27

Pohanské

Pagan

28

Košík

Basket

29

Lyžička

Spoon

30

Pretek, preteky

Race, tournament

31

Ťahať

To pull

32

Napätý

Tense

33

Opodstatniť

To justify, be grounded on, based on

34

Dôverovať

To trust

35

Znížiť

To lower

36

Vodorodný kohútik

Water faucet

37

Dosiahnuť

To reach

38

Zostarnuť

To age

39

Plešatý

Bald