Vocab Class 29 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 29 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 29 Deck (35):
0

Anjeli

Angels

1

Peklo

Hell

2

Čert

Devil

3

Trma-vrma

Chaos, lots of noise

4

Jež

Hedgehog

5

Plachý

Shy

6

Ponaučenia

Morale (of the story)

7

Zase

Again

8

Zhruba

Roughly, approximately

9

Hodnotenie

Ranking, value

10

Zahrnúť

To include

11

Nájom

Rent

12

Nájomníci

Renters

13

Zodpovednosť

Responsibility

14

Zodpovedný

Responsible

15

Pôžička

Loan

16

Páska

Tape

17

Zámer

Intention, aim

18

Generálka

Rehearsal

19

Somár

Donkey

20

Bača

Head shepherd

21

Pastier oviec

Shepherd

22

Smädný

Thirsty

23

Sviežo

Fresh

24

Vnímať

Perceive

25

Priestupok

Violation

26

Venovať

To dedicate, devote

27

Duša

Soul

28

Dokorán

Wide open

29

Štedrý

Bountiful

30

Lakomý

Greedy, mean, miserly

31

Záhadný

Mystery

32

Z hornej dolnej

From a little town

33

Tieň

Shade

34

Nočná múra

Nightmare