Vocab Class 35 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 35 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 35 Deck (37):
0

Predpovedať

To predict

1

Konkurencia, konkurent

Competition, competitor

2

Nežiadúci

Undesirable

3

Tušiť

To guess, have a hint, suspect

4

Naznačiť

To indicate

5

Náhoda

Coincidence

6

Hroziť, pohroziť

To threaten

7

Závisieť

To depend

8

Spoľahnúť sa

To depend, rely

9

Zoznámiť

To meet, acquaint

10

Požiadavky

Requirements

11

Zničiť, zničený

To destroy, destroyed

12

Záruka

Guarantee

13

Doba

Time, period

14

Bytosť

Human being

15

Na jednej strane, a na druhej strane

On the one hand, and on the other

16

Rozvinúť, rozvíjať

To develop

17

Prázdny

Empty

18

Kolky, kolkareň

Bowling, bowling alley

19

Zákusok

Dessert

20

Clo

Duty, tax

21

Periférie

Peripheries

22

Priľahlé oblasť

Suburbs

23

Obilniny

Crops

24

Pšenica

Wheat

25

Ráž

Rye

26

Jačmeň

Barley

27

Liezť, loziť

To crawl, climb

28

Snúbenec, snúbenica

Fiancées

29

Slávny

Famous

30

Pohreb

Funeral

31

Rakva

Coffin

32

Storočie

Century

33

Ináč

Otherwise

34

Nábytok

Furniture

35

Remíza

Tie game

36

Zavod

Factory