Vocab Class 21 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 21 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 21 Deck (46):
0

Úroveň

Level

1

Výhľad na

View of

2

Majiteľ

Owner

3

Pečeň

Liver

4

Vážne

Serious

5

Vodičský preukaz

Drivers license

6

Odporučiť, odporúčať

To offer, suggest, recommend

7

Na vrchu

On top

8

Na spodu

On the bottom

9

Potácať

To stagger, falter, tip

10

Pokraj, okraj

Edge

11

Dôsledok, dôsledky

Consequences

12

Posudok

Review, report (paper)

13

Poslanec, poslanci

Parliamentarian(s)

14

Obec

Municipality

15

Primátor

Mayor

16

Starosta

Mayor

17

Vylúčiť

To exclude

18

Hrubý

Thick

19

Baliť, zbaliť

To pack

20

Baba, baby

Girl (slang)

21

Kočka, kočky

Hot girl (slang)

22

Na poslednú chvíľu

At the last moment

23

Spodné prádlo

Underwear

24

Zubná kefka

Toothbrush

25

Kefa

Brush

26

Podať

To give up

27

Vymyslieť

To imagine, create

28

Predstaviť sa

To imagine

29

Robiť si srandu z

To make fun of

30

Prispievať

To contribute

31

Kočovny život

Roaming life (wagon life)

32

Viem si predstaviť

I can imagine that

33

Piesok

Sand

34

Dokonca aj

Even if

35

Osoba

Person

36

Osobne

Personally

37

Preskočiť

To jump over

38

Záloha

Deposit

39

Širší vyber

Wider selection

40

Byť si istý

To be sure

41

Vydržať

To withstand, stand

42

Pokročilý

Advanced

43

Okamžitý

Immediate

44

Okamih

Short moment

45

Pokarhanie, pokarhať

Penalty, to penalize