Vocab Class 12 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 12 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 12 Deck (35):
0

Tuhý

Solid

1

Kvapalná, kvapalina, tekutiny

Liquid, liquid like

2

Plynne

Gas

3

Rana

Wound

4

Zranenie, poranenie

Injury

5

Liečiť sa

To get better, treat, heal

6

Rozhodnúť

To decide

7

Omnoho lepšie

Much better

8

Väčšina

The majority

9

Pesnička

Song (popular song - pieseň is more formal)

10

Diať sa

To happen (imperfect)

11

Sovietsky zväz

Soviet Union

12

Nakloniť sa

To lean

13

Napadnúť

To invade

14

Vojsko

Army

15

Chytiť

Capture people

16

Obsadiť

Capture places

17

Prinútiť

To force, to make

18

Colná únia

Customs union

19

Zvyšok

The rest

20

Zvedavý

Curios

21

Mier

Peace

22

Výrok

Saying

23

Podporovať

To support

24

Vodca

Leader

25

Vedca

Scientist

26

Hrdina

Hero

27

Zradca

Traitor

28

Zradiť

To betray

29

Zdroje

Resources

30

Pohroziť (hroziť)

To threaten

31

Hrozba

Threat

32

Dlhovať

To owe

33

Potrestať (trestať)

To punish

34

Článok

Article