Vocab Class 34 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 34 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 34 Deck (40):
0

Popraviť

To execute, put to death

1

Vraždiť, zavraždiť

To murder

2

Vražda

Murder

3

Úmyselne

Intentional

4

Mešita

Mosque

5

Žid, židovský

Jew, Jewish

6

Kresťan, kresťansky

Christian

7

Muslim, muslimský

Muslim

8

Viera

Belief

9

Vyznať

To be good at

10

Vyznať sa

To declare, profess

11

Zázrak

Miracle

12

Duch

Spirit

13

Zamerať

To focus on

14

Zamierať

To aim (with a gun)

15

Roh

Corner, horn

16

Zdôrazniť, zdôrazňovať

To emphasize

17

Ťažiť

To mine

18

Ťažba

Mining

19

Baňa

Mine

20

Sústava

System, scheme, method

21

Stredisko

Ski resort

22

Ústredie

Headquarters

23

Zraz

Cliff

24

Zábradlie

Guard rail, bannister

25

Plot

Fence (around a house)

26

Brzdiť

To brake

27

Pripojiť

To join, connect

28

Staviť

To bet

29

Márne

In vain

30

Považovať

To consider, regard

31

Uvažovať

To consider (whether to do something)

32

Ríša

Empire

33

Vetva

Branch

34

Priznať, priznávať

To confess

35

Vynaliezavý

Creative, inventive

36

Naznačiť

To hint, indicate

37

Vzájomne

Mutual

38

Vrtuľník

Helicopter

39

Napokon

Finally