Vocab Class 7 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 7 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 7 Deck (43):
0

Dostať sa

To get (someplace)

1

Dostať

To get (something)

2

Tvar

Shape

3

Tvár

Face

4

Tvor

Being

5

Tovar

Product

6

Smer

Direction

7

Vďakabohu

Thank god

8

Prestať

To stop

9

Vrch

Hill

10

Značka

Sign

11

Chrám

Temple

12

Náboženstvo

Religion

13

Svätý

Saints

14

Návrh

Tip

15

Znečistené

Polluted

16

Ovzdušie

Air (larger)

17

Vzduch

Air

18

Aspoň

At least

19

Požiar

Fire (oheň) but bigger

20

Článok

Article

21

Navrhnúť

To suggest, propose

22

Výhoda

Advantage

23

Dlh

Debt

24

Vyriešiť

To solve

25

Púšť

Desert

26

Frustrujúce

Frustrating

27

Daň

Tax

28

Prijať

To receive, adopt

29

Príjem

Earnings, income

30

Výhovorka

Excuse

31

Ospravedlniť

To excuse

32

Okrem

Besides

33

Voliť

To elect

34

Hlasovať

To vote

35

Rozhodnúť

To decide

36

Zákon

Law

37

Práve

Just

38

Zvyšok

The rest

39

Vtedy

Then (past)

40

Kameň

Stone, rock

41

Pyšný

Proud, haughty

42

Uvedomiť si

To realize