Vocab Class 28 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 28 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 28 Deck (48):
0

Hladina

Surface (liquid)

1

Povrch

Surface (solid)

2

Pará

Steam

3

Úraz

Injury

4

Rana

Wound

5

Dvojitý význam

Double meaning

6

Zahanbeny

Embarrassed

7

Rátať

To count

8

Opálený

Tanned

9

Spáliť, spaleny

To burn, burned

10

Chystať sa

To plan, get ready

11

Oznámiť, oznamovať

To inform, announce

12

Česť

Pride

13

Uraziť

To offend

14

Cvikla

Beet

15

Sliepka

Hen

16

Výhovorka

Excuse

17

Krčma

Pub

18

Sať, vsať

To suck

19

Príplatok

Bonus or surcharge

20

Dotácia

Subsidy

21

Ponuka

Fine

22

Výdavok

Expense

23

Rodiť

To give birth

24

Strašná

Terrible

25

Pridať

To add

26

Stačiť, postačiť

To suffice

27

Postreh

Observation

28

Deliť

To divide

29

Násobiť

To multiply

30

Pripočítať

To add (math)

31

Odpočítať

To subtract

32

Zrak

Sight, vision

33

Sluch

Hearing

34

Čuch

Smell

35

Chuť

Taste

36

Hmať

Touch

37

Podnikať

To entrepreneur, do business

38

Postup

Raise (salary)

39

Povýšenie

Raise (salary)

40

Bordelar

Messy person

41

Slizky

Slimy

42

Klzká

Slippery

43

Vyhovieť

To suite, work for you (followed by dative)

44

Vyhovovať

To be convenient (dative)

45

Vozidlo

Vehicle

46

Pripadne

Alternatively

47

Dostupne

Affordable, available