Vocab Class 25 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 25 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 25 Deck (26):
0

Udrieť

To hit, strike

1

Buchnúť

To bang, knock

2

Zoznam

List

3

Zúčastniť sa

To participate

4

Rozšíriť

To widen, spread

5

Jedno, dvoj, troj, štvor, (päť, šest...)

Single, double, triple, quadruple

6

Dodávka

Supply

7

Ohroziť

To threaten

8

Taška

Bag

9

Nadácia

Charity

10

Dobrovoľník

Volunteer

11

Palica

Stick

12

Držgloš

Miser

13

Zbierať

To collect

14

Zosuvy pôdy

Mud slide

15

Trpieť

To suffer

16

Liezť

To crawl (leziem, lezú)

17

Podstatný

Fundamental, inherent, elemental

18

Rebríček

Ranking

19

Prevládať

Prevail, dominate

20

Nadčasové

Timeless

21

Zmysel

Meaning, significance, nuance

22

Všeobecne

Generally

23

Závidieť

To envy

24

Žiarliť

To be jealous

25

Rozvinúť

To develop